Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Hanna Szlachta - Kierownik Działu <>

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 426 Dział - Fax
 • 94 34 88 154 Kierownik
 • 94 34 88 152 Dział
 • 94 34 88 111 Portiernia

Do zadań działu należą:

 • administrowanie obiektami szpitala;
 • organizacja działań zapewniających właściwy stan higieniczno-sanitarny obiektów szpitala;
 • gospodarka odpadami i makulaturą oraz kasacja zużytej bielizny i sprzętu – sprzedaż czyściwa;
 • obsługa kancelaryjna – usługi pocztowe, rejestracja i doręczanie: zwolnień lekarskich do ZUS, metryk urodzeń noworodków do USC;
 • fakturowanie dzierżaw lekarskich, usług TKM, czynszów mieszkaniowych, użyczania i najmu pomieszczeń;
 • prowadzenie archiwum szpitala, z wyłączeniem dokumentacji chorych;
 • prenumerata prasy, zamawianie pieczątek ,tablic ogłoszeniowych;
 • zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej, obsługa centrali telefonicznej oraz współpraca z Telekomunikacją;
 • ochrona obiektów szpitala oraz mienia w zakresie podlegającym Działowi;
 • współpraca z PGK, Zakładem Zieleni Miejskiej, ZBM;
 • zgłaszaniem wniosków na Policję;
 • nadzór nad wykonaniem umów o prace zlecone oraz ich rozliczanie;
 • przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej przetargów z zakresu zadań Działu;
 • zabezpieczenie i nadzorowanie pracy magazynu odzieży pacjentów;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania;
 • zabezpieczenie prania bielizny szpitalnej;
 • nadzorowanie pracy szwalni;
 • spalanie odpadów organicznych i pooperacyjnych.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)