Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Epidemiologii

kierownik lek. med. Arnold Bilski

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 150 Dział

Do zadań działu należą:

 • pełna kontrola zakażeń występujących w Szpitalu;
 • sporządzanie opinii sądowych, w części merytorycznej, dotyczących zakażeń wewnątrzszpitalnych;
 • weryfikacja celowości stosowania antybiotykoterapii oraz kontrola gospodarki antybiotykami;
 • kontrola bezpośrednia w oddziałach szpitalnych, mająca na celu ocenę stanu higienicznego i spełnienia procedur higienicznych;
 • prowadzenie fachowej analizy Historii chorób pod katem wyselekcjonowania zakażeń wewnątrzszpitalnych;
 • składanie sprawozdań na posiedzenie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
 • sporządzanie raportów epidemiologicznych;
 • współpraca z personelem lekarskim i pielęgniarskim oraz komórkami diagnostycznymi Szpitala;
 • współpraca z Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)