Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Walka z COVID-19 2021

Dofinansowanie do dodatków specjalnych, wypłacanych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19 - dla personelu zatrudnionego w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika
w Koszalinie”

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie informuje o realizacji Projektu: „Dofinansowanie do dodatków specjalnych, wypłacanych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19 - dla personelu zatrudnionego w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Umowa nr RPZP.07.07.00-32-N015/21-00

Cele projektu

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Szacowany całkowity koszt inwestycji: 560 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 476 000,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2021 r.

Do pobrania: Harmonogram

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)