Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyposażenie SOR

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

informuje o zakończeniu realizacji projektu:

Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika”

współfinansowanego

w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Cele projektu:

Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rezultat projektu:

Bezpośrednim i materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest liczba zakupionego sprzętu

- 86 szt., w tym sprzęt medyczny i administracyjno-socjalny. Wyposażenie w nową aparaturę medyczną z pewnością przyczyni się do poprawy funkcjonalności tego Oddziału, co z kolei pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności działania całego systemu ratownictwa medycznego.

 

Nr umowy POIS.09.01.00-00-0215/17-00/41/2017/1448

Całkowity koszt inwestycji 1.538.249,11 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1.307.511,74 PLN (85%)

Wyposażenie sor
Wyposażenie sor
Wyposażenie sor

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych oraz wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika”

Cele projektu

Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Efekty projektu

Bezpośrednim i materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest liczba zakupionego sprzętu do Szpitalnego Oddziała Ratunkowego. Wyposażenie w nową aparaturę medyczną SOR z pewnością przyczyni się do poprawy funkcjonalności tego Oddziału, co z kolei pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności działania całego systemu ratownictwa medycznego.

Całkowity koszt inwestycji 1.538.249,11 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1.307.511,74 PLN

Pobierz plakat.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a)  specjalny adres e-mail lub
b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)