Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie ma charakter pionowej struktury funkcjonalnej. Charakteryzuje się ona skomplikowanym systemem zależności oraz bardzo rozbudowaną liczbą komórek organizacyjnych.

 1. Rada Społeczna
 2. Rada Konsultacyjna
 3. Dyrektor:
  • Oddziały szpitalne
  • Przychodnie specjalistyczne
  • Przyszpitalne poradnie specjalistyczne
  • Zakłady diagnostyczne
  • Apteka szpitalna
  • Pracownie działające na rzecz oddziałów szpitalnych i poradni
  • lekarz transfuzjolog szpitalny
  • dział Epidemiologii
  • Dział Jakości i Marketingu
  • dział Personalny
  • Sekcja BHP
  • Inspektor ds. obronnych - pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
  • Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
  • Specjalista ds. organizacji
  • Zespół radców prawnych
  • kapelan szpitalny
 4. Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Budowlany
  • Dział Informatyki
  • Dział Techniczny
  • Dział Zamówień Publicznych
  • Dział Zaopatrzenia i Transportu.
 5. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  • Główny Księgowy,
  • Dział Ekonomiczno-Księgowy,
  • Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej.
 6. Naczelna Pielęgniarka
  • Pielęgniarki Oddziałowe/Koordynujące,
  • Centralna Sterylizatornia,
  • Dział Żywienia,
  • Zespół Higieny Szpitalnej.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)