Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zarządzający Szpitalem

Andrzej Kondaszewski

Dyrektor

Andrzej Kondaszewski

odpowiada za politykę szpitala oraz sprawne funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:

 • Oddziały szpitalne,
 • Przychodnie specjalistyczne,
 • Przyszpitalne poradnie specjalistyczne,
 • Zakłady diagnostyczne,
 • Apteka Szpitalna,
 • Pracownie działające na rzecz oddziałów szpitalnych i poradni
 • Lekarz transfuzjolog szpitalny,
 • Dział Jakości i Marketingu,
 • Dział Personalny,
 • Sekcja BHP,
 • Inspektor ds. obronnych - Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych,
 • Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej,
 • Specjalista ds. organizacji,
 • Zespół radców prawnych,
 • Kapelan Szpitalny.

Dyrektorowi szpitala podlegają bezpośrednio koordynatorzy oddziałów szpitalnych, kierownicy zakładów, przychodni, poradni, kierownicy wymienionych komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy.


Magdalena Sikora

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr Magdalena Sikora

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Dział Budowlany,
 • Dział Informatyki,
 • Dział Techniczny,
 • Dział Zamówień Publicznych,
 • Dział Zaopatrzenia i Transportu.

Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych komórek organizacyjnych.


Jadwiga Derda

Naczelna Pielęgniarka

mgr pielęgniarstwa Jadwiga Derda

odpowiada za pracę pionu pielęgniarskiego oraz następujących komórek organizacyjnych:

Pielęgniarce Naczelnej podlegają wszystkie pielęgniarki i położne oraz kierownicy wymienionych jednostek pomocniczych Szpitala.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)