Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Maciej Berchert - Koordynator

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Zdzisława Szumiłowska -OIT
Anna Kostogłód - Anestezjologia

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 321 Sekretariat Oddziału
 • 94 34 88 361 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 224 Gabinet Koordynatora Oddziału
 • 94 34 88 291 Dyżurka Pielęgniarek

Ilość łóżek:

12

Średni pobyt chorego w oddziale:

6.3 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 7 302 4
2001 8 364 5
2002 8 423 4
2003 8 483 3
2004 8 373 5
2005 8 418 4
2006 8 437 4
2007 8 388 5
2008 8 420 4.7
2009 8 412 4
2010 8 412 4.8
2011 8 480 3.9
2012 8 454 4.4
2013 12 453 5.2
2014 12 484 4.9
2015 12 464 5.8
2016 12 495 5.7
2017 12 461 5.9
2018 12 520 5.3
2019 12 470 6.3

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Historia powstania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie sięga wielu lat wstecz, kiedy to w roku 1968 zawiązała się komórka a raczej Dział Anestezjologii składający się z kilku lekarzy i pielęgniarek, którymi kierowała Pani dr Zofia Wiśniewska, będąca pierwszym w tym szpitalu lekarzem anestezjologiem z II stopniem specjalizacji. Przy Pani doktor pozostali lekarze tworzący zespół, uczyli się i nabierali doświadczenia, pracują głównie na salach operacyjnych, a także uczestnicząc w leczeniu ciężko chorych na innych Oddziałach. We wrześniu 1983 roku w Szpitalu koszalińskim powstał Oddział Intensywnej Terapii będący pierwszym tego typu Oddziałem na terenie województwa koszalińskiego. W roku 2012 oddział został przeniesiony do nowego budynku.

PERSONEL

lekarze specjaliści:
 • Maciej Berchert - Koordynator specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • Anna Witman - Zastępca Koordynatora specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • Magdalena Repczyńska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • Krzysztof Książek

 • Anna Planutis-Kuryło

 • Piotr Grzywacz

 • Michał But

 • Krzysztof Wernicki

 • Agnieszka Małek

 • Adam Kruczkowski

lekarze bez specjalizacji:
 • Ewa Szymanowicz
 • Przemysław Michalak
lekarze rezydenci:
 • Mariusz Zieliński
 • Marta Zawodnik
 • Paweł Moszczyński
 • Jędrzej Kryszczak
 • Alicja Bukowska
pozostały:
 • pielęgniarki OIT - 20 w tym ze specjalizacją - 3
 • pielęgniarki anestezjologiczne - 24 w tym ze specjalizacją - 8
 • sekretarka medyczna - 1
 • inny personel - 7

SPRZĘT

 • Kardiomonitory
 • Kardiomonitor stacjonarno-przenośny
 • Defibrylatory
 • Miernik temperatury
 • Mierniki-Capnogard
 • Miernik ciśnienia krwi
 • Aparaty do narkozy
 • Aparaty do znieczulania ogólnego
 • Walizka reanimacyjna
 • Pulsoksymetry
 • Monitor gazów anestetycznych
 • Monitor funkcji życiowych

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • respiratoroterapia - wszystkie opcje
 • tlenoterapia
 • monitorowanie wszystkich czynności organizmu
 • kaniulacja dużych naczyń żylnych
 • kaniulacja tętnic obwodowych
 • pomiar OCŻ
 • pomiar ciśnienia metodą krwawą
 • dializa otrzewnowa
 • hemodializa
 • hemodiafiltracja
 • ultrafiltracja
 • plasmaforeza
 • tracheostomia
 • intubacja także przedłużona
 • żywienie anteralne ciągłe (pompa)
 • żywienie parentaralne w systemie "ALL in One"
 • rehabilitacja ruchowa i oddechowa
 • stymulacja mięśnia sercowego - elektroda
 • defibrylacja, kardiowersja
 • antybiotykoterapia celowana
 • zwalczanie bólu nowotworowego i pooperacyjnego
 • terapia płynowa
 • transfuzja krwi i środków krwiopochodnych
 • osmoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych
 • drenaż jamy opłucnowej
 • przygotowywanie dawców narządów
 • badania RTG i USG przyłóżkowe
 • leptospiroza o ciężkim przebiegu
 • grzybice układowe o ciężkim przebiegu
 • zatrucie muchomorem sromotnikowym
 • zapalenie bakteryjne opon mózgowo-rdzeniowych
 • ropnie śródczaszkowe i w kanale rdzenia kręgowego
 • przełomy hemolityczne
 • DIC i inne zaburzenia krzepnięcia krwi
 • plamice i ciężkie stany krwotoczne
 • cukrzyca śpiączka
 • przełom tarczycowy (hyperkinetyczny)
 • niedoczynność nadnerczy - przełom
 • krwotok podpajęczynówkowy
 • krwotok mózgowy
 • nadciśnienie - przełom nadciśnieniowy
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • dusznica bolesna
 • tętniak rozwarstwiający aorty
 • zatory i zakrzepy
 • ostry i przewlekły zespół płucno-sercowy
 • niewydolność oddechowo-zapalna
 • dychawica oskrzelowa - stan spastyczny
 • zapaleni płuc
 • ARDS
 • ostra niewydolność krążenia
 • niewydolność oddechowa - zachłystowa
 • ropniak, wodniak, krwiak opłucnej
 • odma opłucnowa
 • zapalenie śródpiersia - ropień
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca (dysrytnie)
 • ostre zapalenie trzustki
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • zapalenie otrzewnej - wstrząs
 • zator tt kreskowych
 • ostra i podostra martwica wątroby - śpiączka
 • ostra niewydolność nerek przednerkowa, nerkowa i ponerkowa
 • zapalenie nerek i układu moczowego - wstrząs
 • ciężkie krwotoki w położnictwie
 • rzucawka
 • zakażenia - wstrząs septyczny okołoporodowy
 • Zespół Leyl'a (pęcherzyce)
 • wstrząs septyczny - po zabiegach chirurgicznych
 • SM - stwardnienie rozsiane
 • SLE
 • stan padaczkowy
 • katalepsja i narkolepsja
 • dystrofie mięśniowe i myopatie
 • leczenie stanów pooperacyjnych
 • chirurgia dużych naczyń
 • znieczulenie ogólne złożone
 • znieczulenie ogólne typu TIVA
 • znieczulenie zewnętrzne
 • znieczulenie podpajęcze
 • znieczulenie zop. ciągłe
 • blokady splotów
 • blokady nerwów obwodowych
 • kaniulizacja dużych naczyń
 • zakładanie elektord ednocayitarnych
 • zabiegi reanimacyjne
 • terapie chorych z zagrożeniem życia
 • transport chorych z zagrożeniem życia
 • współpraca z zespołami transplantologii
 • urazy wielonarządowe - wstrząs pourazowy
 • izolowane urazy czaszkowo-mózgowe
 • izolowane urazy klatki piersiowej
 • rany postrzałowe i kłute
 • rozległe obrażenia narządów jamy brzusznej, miednicy, kończyn, nerek
 • apmutacje urazowe kończyn
 • zatrucia lekami, preparatami farmaceutycznymi i substancjami
 • biologicznymi
 • zatrucia alkoholem metylowym i glikolem etylenowym
 • zatrucia tlenkiem węgla
 • zatrucia innymi substancjami stałymi, ciekłymi, gazami i parami
 • oparzenia - wstrząs oparzeniowy II i III stopnia
 • obrażenia (złamania kręgosłupa) rdzenia kręgowego
 • samobójstwa i samouszkodzenia
 • wypadki i obrażenia spowodowane prądem elektrycznym
 • wypadki i obrażenia spowodowane przez urządzenia mechaniczne
 • zatrucia i toksyczne reakcje spowodowane przez jadowite zwierzęta
 • i rośliny trujące
 • rażenia piorunami
 • wypadki i obrażenia spowodowane topieniem się, duszeniem się
 • i obecnością ciał obcych
 • choroby zakaźne i inwazyjne o ciężkim przebiegu
 • salmonelozy i ciężkie zatrucia pokarmowe
 • tężec
 • posocznice
 • zakażenia bakteryjne w przebiegu innych schorzeń
 • wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 • wirusowe zapalenie wątroby - śpiączka wątrobowa

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)