Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Maciej Berchert - Koordynator

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Zdzisława Szumiłowska -OIT
Anna Kostogłód - Anestezjologia

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 321 Sekretariat Oddziału
 • 94 34 88 361 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 224 Gabinet Koordynatora Oddziału
 • 94 34 88 291 Dyżurka Pielęgniarek

Ilość łóżek:

12

Średni pobyt chorego w oddziale:

5.3 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 7 302 4
2001 8 364 5
2002 8 423 4
2003 8 483 3
2004 8 373 5
2005 8 418 4
2006 8 437 4
2007 8 388 5
2008 8 420 4.7
2009 8 412 4
2010 8 412 4.8
2011 8 480 3.9
2012 8 454 4.4
2013 12 453 5.2
2014 12 484 4.9
2015 12 464 5.8
2016 12 495 5.7
2017 12 461 5.9
2018 12 520 5.3

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Historia powstania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie sięga wielu lat wstecz, kiedy to w roku 1968 zawiązała się komórka a raczej Dział Anestezjologii składający się z kilku lekarzy i pielęgniarek, którymi kierowała Pani dr Zofia Wiśniewska, będąca pierwszym w tym szpitalu lekarzem anestezjologiem z II stopniem specjalizacji. Przy Pani doktor pozostali lekarze tworzący zespół, uczyli się i nabierali doświadczenia, pracują głównie na salach operacyjnych, a także uczestnicząc w leczeniu ciężko chorych na innych Oddziałach. We wrześniu 1983 roku w Szpitalu koszalińskim powstał Oddział Intensywnej Terapii będący pierwszym tego typu Oddziałem na terenie województwa koszalińskiego. W roku 2012 oddział został przeniesiony do nowego budynku.

PERSONEL

lekarze z tytułem dr n. med.:
 • Grzegorz Dębicki
lekarze specjaliści:
 • Maciej Berchert - Koordynator specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • Anna Witman - Zastępca Koordynatora specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • Magdalena Repczyńska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • Krzysztof Książek

 • Anna Planutis-Kuryło

 • Piotr Grzywacz

 • Michał But

lekarze bez specjalizacji:
 • Ewa Szymanowicz
 • Agnieszka Małek
lekarze rezydenci:
 • Katarzyna Jaruga
 • Mariusz Zieliński
 • Krzysztof Wernicki
 • Marta Zawodnik
 • Paweł Moszczyński
 • Adam Kruczkowski
 • Jędrzej Kryszczak
 • Alicja Bukowska
pozostały:
 • pielęgniarki OIT - 20 w tym ze specjalizacją - 3
 • pielęgniarki anestezjologiczne - 24 w tym ze specjalizacją - 8
 • sekretarka medyczna - 1
 • inny personel - 7

SPRZĘT

 • Kardiomonitory
 • Kardiomonitor stacjonarno-przenośny
 • Defibrylatory
 • Miernik temperatury
 • Mierniki-Capnogard
 • Miernik ciśnienia krwi
 • Aparaty do narkozy
 • Aparaty do znieczulania ogólnego
 • Walizka reanimacyjna
 • Pulsoksymetry
 • Monitor gazów anestetycznych
 • Monitor funkcji życiowych

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • respiratoroterapia - wszystkie opcje
 • tlenoterapia
 • monitorowanie wszystkich czynności organizmu
 • kaniulacja dużych naczyń żylnych
 • kaniulacja tętnic obwodowych
 • pomiar OCŻ
 • pomiar ciśnienia metodą krwawą
 • dializa otrzewnowa
 • hemodializa
 • hemodiafiltracja
 • ultrafiltracja
 • plasmaforeza
 • tracheostomia
 • intubacja także przedłużona
 • żywienie anteralne ciągłe (pompa)
 • żywienie parentaralne w systemie "ALL in One"
 • rehabilitacja ruchowa i oddechowa
 • stymulacja mięśnia sercowego - elektroda
 • defibrylacja, kardiowersja
 • antybiotykoterapia celowana
 • zwalczanie bólu nowotworowego i pooperacyjnego
 • terapia płynowa
 • transfuzja krwi i środków krwiopochodnych
 • osmoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych
 • drenaż jamy opłucnowej
 • przygotowywanie dawców narządów
 • badania RTG i USG przyłóżkowe
 • leptospiroza o ciężkim przebiegu
 • grzybice układowe o ciężkim przebiegu
 • zatrucie muchomorem sromotnikowym
 • zapalenie bakteryjne opon mózgowo-rdzeniowych
 • ropnie śródczaszkowe i w kanale rdzenia kręgowego
 • przełomy hemolityczne
 • DIC i inne zaburzenia krzepnięcia krwi
 • plamice i ciężkie stany krwotoczne
 • cukrzyca śpiączka
 • przełom tarczycowy (hyperkinetyczny)
 • niedoczynność nadnerczy - przełom
 • krwotok podpajęczynówkowy
 • krwotok mózgowy
 • nadciśnienie - przełom nadciśnieniowy
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • dusznica bolesna
 • tętniak rozwarstwiający aorty
 • zatory i zakrzepy
 • ostry i przewlekły zespół płucno-sercowy
 • niewydolność oddechowo-zapalna
 • dychawica oskrzelowa - stan spastyczny
 • zapaleni płuc
 • ARDS
 • ostra niewydolność krążenia
 • niewydolność oddechowa - zachłystowa
 • ropniak, wodniak, krwiak opłucnej
 • odma opłucnowa
 • zapalenie śródpiersia - ropień
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca (dysrytnie)
 • ostre zapalenie trzustki
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • zapalenie otrzewnej - wstrząs
 • zator tt kreskowych
 • ostra i podostra martwica wątroby - śpiączka
 • ostra niewydolność nerek przednerkowa, nerkowa i ponerkowa
 • zapalenie nerek i układu moczowego - wstrząs
 • ciężkie krwotoki w położnictwie
 • rzucawka
 • zakażenia - wstrząs septyczny okołoporodowy
 • Zespół Leyl'a (pęcherzyce)
 • wstrząs septyczny - po zabiegach chirurgicznych
 • SM - stwardnienie rozsiane
 • SLE
 • stan padaczkowy
 • katalepsja i narkolepsja
 • dystrofie mięśniowe i myopatie
 • leczenie stanów pooperacyjnych
 • chirurgia dużych naczyń
 • znieczulenie ogólne złożone
 • znieczulenie ogólne typu TIVA
 • znieczulenie zewnętrzne
 • znieczulenie podpajęcze
 • znieczulenie zop. ciągłe
 • blokady splotów
 • blokady nerwów obwodowych
 • kaniulizacja dużych naczyń
 • zakładanie elektord ednocayitarnych
 • zabiegi reanimacyjne
 • terapie chorych z zagrożeniem życia
 • transport chorych z zagrożeniem życia
 • współpraca z zespołami transplantologii
 • urazy wielonarządowe - wstrząs pourazowy
 • izolowane urazy czaszkowo-mózgowe
 • izolowane urazy klatki piersiowej
 • rany postrzałowe i kłute
 • rozległe obrażenia narządów jamy brzusznej, miednicy, kończyn, nerek
 • apmutacje urazowe kończyn
 • zatrucia lekami, preparatami farmaceutycznymi i substancjami
 • biologicznymi
 • zatrucia alkoholem metylowym i glikolem etylenowym
 • zatrucia tlenkiem węgla
 • zatrucia innymi substancjami stałymi, ciekłymi, gazami i parami
 • oparzenia - wstrząs oparzeniowy II i III stopnia
 • obrażenia (złamania kręgosłupa) rdzenia kręgowego
 • samobójstwa i samouszkodzenia
 • wypadki i obrażenia spowodowane prądem elektrycznym
 • wypadki i obrażenia spowodowane przez urządzenia mechaniczne
 • zatrucia i toksyczne reakcje spowodowane przez jadowite zwierzęta
 • i rośliny trujące
 • rażenia piorunami
 • wypadki i obrażenia spowodowane topieniem się, duszeniem się
 • i obecnością ciał obcych
 • choroby zakaźne i inwazyjne o ciężkim przebiegu
 • salmonelozy i ciężkie zatrucia pokarmowe
 • tężec
 • posocznice
 • zakażenia bakteryjne w przebiegu innych schorzeń
 • wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 • wirusowe zapalenie wątroby - śpiączka wątrobowa

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2019 (c)