Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

dr n. med. Krzysztof Przybył

Pielęgniarka Oddziałowa:

Danuta Bralewska

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 356 Sekretariat
 • 94 34 88 254 Gipsownia
 • 94 34 88 332 Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
 • 94 34 88 203 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 170 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 166 Koordynator
 • 94 34 88 294 Pielęgniarka Oddziałowa

Ilość łóżek:

17

Średni pobyt chorego w oddziale:

3 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 46 1652 9
2001 46 1848 8
2002 46 1852 9
2003 46 2172 7
2004 46 2106 7
2005 46 1688 8
2006 46 1535 8
2007 46 1400 8
2008 46 1570 8.5
2009 46 2009 6.5
2010 40 1946 6
2011 39 1738 6
2012 34 1619 5.8
2013 34 1716 4.7
2014 34 1884 4.1
2016 34 1955 4.2
2017 34 1656 3.9
2018 34 2102 3.4
2019 17 1805 3

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział powstał w 1958 r., jako samodzielny oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, jeden z dwóch działających na terenie województwa koszalińskiego.

W związku z narastającą ilością urazów oraz schorzeń ortopedycznych. Kwalifikujących się do leczenia operacyjnego zaszła konieczność stopniowej modernizacji i rozbudowy oddziału zwłaszcza jego części zabiegowej. Zmniejszono sale chorych, wyposażając oddział w komplet łóżek ortopedycznych. Rozbudowano i unowocześniono blok operacyjny. Początkowo oddział posiadał tylko jedną salę operacyjna, obecnie dysponuje trzema salami operacyjnymi w tym dwie z klimatyzacją. Wprowadzono całodobowe dyżury bloku operacyjnego. Wdrożono szereg nowoczesnych technik operacyjnych i rozwiązań w leczeniu złamań i chorób ortopedycznych. Szeroko stosowane są alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych, zabiegi artroskopwe w obrębie stawów barkowego i kolanowego, techniki rekonstrukcyjne oraz pełne spektrum procedur z zakresu chirurgii urazowej. Ostatnie lata to wprowadzanie kolejnych, nowoczesnych rozwiązań i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej. W maju 2019 r. rozpoczęła się kompleksowa modernizacja oddziału w ramach projektu „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia. W kwietniu 2020 roku do użytku oddany został zmodernizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę oddział, w którym pacjenci leczeni są w komfortowych warunkach.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Blok Operacyjny
 • Poradnia Ortopedyczna

PERSONEL

Prof.dr hab. n. med.:
 • Łukasz Kołodziej
dr n. med.:
 • docent Daniel Kotrych
 • Sebastian Sokołowski
lekarze specjaliści:
 • Krzysztof Buczeń - z-ca koordynatora
 • Marek Chilarski
 • Robert Łukasiewicz
 • Marek Łukasik
 • Aleksander Wojtczak
 • Maksym Własny
 • Michał Kędzierski
rezydenci:
 • Maciej Kołtowski
 • Maciej Dziuban
pozostały:
 • pielęgniarka - 14
 • sekretarka medyczna - 2
 • sanitariusz - 2
 • inny personel - 5
 • opiekun medyczny - 2

SPRZĘT

 • dwa aparaty rentgenowskie z ramieniem C
 • dwa stoły operacyjne z przystawkami operacyjnymi
 • aparatura artroskopowa
 • zestaw do mikrochirurgii
 • zestawy narzędzi i implantów do kompleskowego zaopatrywania złamań kończyn
 • zestawy narzędzi i implantów do endoprotezoplastyki stawów kolanowych, biodrowych i barkowych
 • przenośny aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć przyłóżkowych
 • aparat do wykonywania badń EKG
 • wielomodułowe kardiomonitory

RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE

ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ

1.Endoprotezoplastyki:

Stawów biodrowych, kolanowych: cementowe, bezcementowe i rewizyjne.

Stawu ramiennego: anatomiczne, odwrócone oraz połowicze.

Stawów śródstopno-palcowych.

2.Zabiegi artroskopowe:

Stawu kolanowego:

Uszkodzenia więzadeł (niestabilność więzadłowa):

 • rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, przy użyciu przeszczepów ze ścięgien pobranych od pacjenta podczas zabiegu operacyjnego oraz specjalnych implantów mocujących.

Uszkodzenia chrząstki:

 • wyrównanie chrząstki, usunięcie wolnych fragmentów;

 • mikrozłamania;

 • przeszczepy chrząstki własnej lub biomateriałów.

Uszkodzenia łąkotek:

 • szycie (z użyciem nici lub implantów);

 • meniscektomia, czyli usunięcie uszkodzonego fragmentu;

 • przeszczepy, przy użyciu implantów z biomateriałów;

 • rekonstrukcja.

Schorzenia błony maziowej:

 • synowektomia, usunięcie przerośniętej błony maziowej;

 • usunięcie przerośniętych fałdów maziowych;

 • usunięcie zrostów.

Niestabilność rzepki:

 • szycie troczków;

 • uwolnienia rzepki;

 • rekonstrukcja troczków.

3.Osteotomie korekcyjne z wykorzystaniem nawigacji komputerowej śródoperacyjnie.

4.Stopa:

Zabiegi korekcyjne palucha koślawego (Hallux valgus), palce młotkowate, płaskostopie poprzeczne.

Kompleksowe zaopatrywanie złamań.

Artrodeza stawu skokowego górnego oraz dolnego.

Zabiegi na tkankach miękkich, wydłużanie ścięgien prostowników, uszkodzenia ścięgna Achillesa, leczenie nerwiaków obwodowych.

5.Kompleksowe zaopatrywanie urazów:

Złamania pourazowe oraz patologiczne, zabiegi rewizyjne opóźnionego lub braku zrostu, zespolenia z wykorzystaniem dostępów małoinwazyjnych, gwoździ śródszpikowych, płyt LCP oraz stabilizatorów zewnętrznych.

ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ

1.Zabiegi na nerwach obwodowych:

Obwodowe neurolizy w przebiegu zespołów uciskowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, inne rzadsze zespoły mononeuropatii nerwów kończyny górnej).

2.Zabiegi naprawcze stawów:

Usztywnienia stawów, plastyka stawów w przebiegu chorób zwyrodnieniowych, stawy rzekome, przeszczepy kości własnej.

3.Kompleksowe zaopatrywanie urazów:

Rekonstrukcje tkanek miękkich, szycie ścięgien.

Zaopatrywanie złamań przy pomocy płyt LCP, gwoździ śródszpikowych oraz stabilizatorów zewnętrznych.

4.Mikrochirurgiczne zaopatrywanie uszkodzeń nerwów i naczyń.

5.Zabiegi na tkankach miękkich:

Leczenie choroby Dupuytrena – w tym zabiegi małoinwazyjne, usuwanie ganglionów, tłuszczaków, uwalnianie zapalenia pochewek zginaczy (palce trzaskające).

6.Zabiegi z zakresu onkologii.

Indywidualnie dobierane protezy kości miednicy, protezy nowotworowe modularne kości udowej z endoprotezoplastyką stawu kolanowego i biodrowego, protezy nowotworowe kości ramiennej, nowotwory paliczków.

7.PRP – osocze bogatopłytkowe, czynnik wzrostu.

Leczenie operacyjne stawów rzekomych, braku wzrostu z zastosowaniem czynników wzrostu (płytkowe czynniki wzrostu, komórki macierzyste).

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)