Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Dziecięcy

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Agata Kamińska-Pabich

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna Iwanisik

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 206 Sekretariat
 • 94 34 88 256 Pokój Pielęgniarek Dzieci Młodszych
 • 94 34 88 253 Pokój Pielęgniarek Dzieci Starszych
 • 94 34 88 250 Gabinet Lekarski Dzieci Starszych
 • 94 34 88 257 Koordynator
 • 94 34 88 424 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 243 Gabinet Lekarski Dzieci Młodszych

Ilość łóżek:

13

Średni pobyt chorego w oddziale:

2.4 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 51 1658 7
2001 51 1816 6
2002 51 1593 5
2003 51 1414 5
2004 51 1265 4
2005 51 1323 5
2006 51 1508 4
2007 51 1426 4
2008 51 1403 4.6
2009 51 1506 5.6
2010 43 1454 4.7
2011 43 1413 4.8
2012 43 1603 4.5
2013 43 1453 4.5
2014 43 1586 4.5
2015 43 1660 4.2
2016 43 1860 3.9
2017 43 1710 4
2018 43 1829 3.6
2019 13 1507 2.4

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Dziecięcy od 1958 roku mieścił się w budynku, gdzie do 2013 r. zlokalizowany był Oddział Wewnętrzny B i Stacja Dializ. Ordynatorem Oddziału Dziecięcego od początku jego istnienia była Pani Zofia Wysocka-Ignatowska. W roku 1976 w Pawilonie Dziecięcym powstały trzy oddzielne Oddziały Dziecięce: - Patologii Noworodka i Wcześniaka, którego ordynatorem został Pan Ryszard Zasadziński. - Oddział Niemowlęcy, którego ordynatorem od roku 1987 była Pani Zofia Wysocka-Ignatowska. - Oddział Dzieci Starszych, którego ordynatorem została pani Maria Kużel. Funkcję tę pełniła do roku 1993. W roku 1987 ordynatorem Oddziału Niemowlęcego została Pani Zofia Bednarz i funkcję tę sprawowała do 1996 roku. W latach 1996-1999 ordynatorem Oddziału Niemowlęcego była Pan Alina Łajdacka. W roku 1999 połączono wszystkie trzy oddziały i powstał Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Patologii Noworodka, którego ordynatorem została Pani Maria Krokosz. Od 2007 roku w ramach Oddział Dziecięcego uruchomiony został Pododdział Neurologii Dziecięcej, a od 2009 r. Pododdział Diabetologii Dziecięcej.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Diabetologii Dziecięcej

W pawilonie dziecięcym funkcjonuje Izba Przyjęć Dziecięca, wspólna dla Oddziału Dziecięcego, Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej.

PERSONEL

lekarze specjaliści::
 • Agata Kamińska-Pabich
 • Maria Krokosz - Pełnomocnik ds. Koordynacji Pracy
 • Katarzyna Zielińska-Kapustyńska - Z-ca Koordynatora
 • Urszula Mikietyńska
 • Zofia Zięba
 • Aneta Bartnicka-Makowska
 • Paweł Lech
lekarze w trakcie specjalizacji::
 • Natalia Niesłuchowska
 • Joanna Graj
 • Iwona Chwiałkowska
 • Daria Sobieraj-Sołtys
pozostały:
 • pielęgniarka - 23
 • sekretarka medyczna - 1
 • sanitariuszki

SPRZĘT

 • Inkubatory
 • Pompy infuzyjne
 • Pompy insulinowe
 • Pulsoksymetr
 • Kardiomonitory
 • Gastrofiberoskop
 • Rektoskop dziecięcy
 • Aparat EKG

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • mononukleoza zakaźna
 • zakażenie nicieniami
 • inne i nieokreślone robaczyce
 • mięsak limfatyczny i mięsak siateczki
 • choroba Hodgkina
 • białaczka limfatyczna
 • białaczka szpikowa
 • białaczka monocytowa
 • wole proste i o nieokreślonym charakterze
 • wole guzowate nietoksyczne
 • nadczynność tarczycy z wolem lub bez wola
 • zapalenie tarczycy
 • cukrzyca
 • choroby przysadki mózgowej i jej regulacji podwzgórzowej
 • choroby nadnerczy
 • inne zaburzenia endokrynologiczne
 • wyniszczenie z niedożywienia
 • zaburzenia przemiany mineralnej
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • otyłość i inne stany nadmiernego odżywienia
 • zaburzenia immunologiczne
 • niedokrwistości z niedoboru żelaza
 • inne niedokrwistości niedoborowe
 • dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
 • nabyte niedokrwistości hemolityczne
 • niedokrwistość aplastyczna
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • plamica i inne skazy krwotoczne
 • choroby układu białokrwinkowego
 • inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
 • nerwice
 • nadużywanie leków bez uzależnienia
 • reakcje przystosowawcze
 • zaburzenia emocjonalne typowe dla wieku dziecięcego i młodzieńczego
 • określone zaburzenia rozwoju
 • łagodny niedorozwój umysłowy
 • inny niedorozwój umysłowy określonego stopnia
 • niedorozwój umysłowy bez określenia stopnia
 • zwyrodnienia mózgowe ujawniające się zwykle w wieku dziecięcym
 • zaburzenia rdzeniowo-móżdżkowe
 • zaburzenia układu wegetatywnego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • inne zespoły porażenne
 • padaczka
 • migrena
 • choroby nerwu twarzowego
 • choroby innych nerwów czaszkowych
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • dystrofie mięśniowe
 • choroby spojówki
 • zaburzenia nerwu wzrokowego i dróg wzrokowych
 • choroby ucha zewnętrznego
 • nieropne choroby ucha środkowego
 • ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
 • zespoły zawrotów głowy
 • gorączka reumatyczna bez zajęcia serca
 • gorączka reumatyczna z zajęciem serca
 • pląsawica reumatyczna
 • reumatyczne zapalenie osierdzia
 • wady zastawki dwudzielnej
 • wady zastawek tętnicy głównej
 • wady zastawki dwudzielnej i zastawek t. głównej
 • wady innych zastawek serca
 • nadciśnienie pierwotne
 • przewlekły zespół płucno-sercowy
 • ostre zapalenie osierdzia
 • ostre i podostre zapalenie wsierdzia
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • miokardiopatie
 • zaburzenia przewodnictwa
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność krążenia
 • ostre zapalenie zatok przynosowych
 • ostre zapalenie jamy nosowej i gardła
 • ostre zapalenie gardła
 • ostre zapalenie migdałków
 • ostre zapalenie krtani i tchawicy
 • ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
 • ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików
 • alergiczny nieżyt nosa
 • zapalenie płuc wirusowe
 • zapalenie płuc pneumokokowe
 • zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie
 • zapalenie płuc o różnej etiologii
 • zapalenie oskrzeli ostre i przewlekłe
 • rozedma płuc
 • dychawica oskrzelowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • zap. pęcherzyków płucnych alergiczne
 • zap. płuc zachłystowe
 • zap. opłucnej
 • ropień płuca
 • choroby przełyku
 • wrzód żołądka
 • wrzód dwunastnicy
 • zapalenie żołądka i dwunastnicy
 • zaburzenia czynności żołądka
 • inne choroby żołądka i dwunastnicy
 • odcinkowe zapalenie jelita grubego
 • kamica żółciowa
 • choroby trzustki
 • ostre kłębkowe zapalenie nerek
 • zespół nerczycowy
 • przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek
 • inne zapalenia i choroby nerek
 • ostra niewydolność nerek
 • zaburzenia spowodowane upośledzeniem czynności nerek
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • wodonercze
 • kamica nerki i moczowodu
 • kamica dolnego odcinka u. moczowego
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • zwężenie cewki moczowej
 • inne choroby cewki moczowej
 • ostre zapalenie węzłów chłonnych
 • atopowe zapalenie skóry
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • zapalenie skóry spowodowane subst. wprowadzonymi do ustr.
 • choroby pęcherzowe
 • pokrzywka
 • układowe choroby tkanki łącznej
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • choroby mięśni
 • wady wrodzone serca
 • wady wrodzone p. pokarmowego
 • objawy dotyczące różnych układów i narządów
 • zatrucie lekami, preparatami farmaceutycznymi
 • toksyczne skutki alkoholu
 • toksyczne skutki produktów ropy naftowej i innych rozpuszczalników
 • toksyczne skutki tlenku węgla
 • zatrucie grzybami

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)