Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Laryngologii

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Grażyna Horbacz-Jary
dr n. med. Wojciech Kaczor - Kierownik Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Agnieszka Czerwonka

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 289 Sekretariat
 • 94 34 88 357 Rejestracja
 • 94 34 88 310 Pracownia VNG
 • 94 34 88 325 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 167 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 164 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 110 Chirurgia Szczękowa
 • 94 34 88 165 Koordynator

Ilość łóżek:

15

Średni pobyt chorego w oddziale:

2.1 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 37 2143 4
2001 37 2746 4
2002 37 3093 2
2003 37 3225 2
2004 37 2745 1
2005 37 2227 1
2006 37 2292 1
2007 37 2387 1
2008 37 2695 1.5
2009 37 2308 1.6
2010 28 2398 1.7
2011 28 2268 1.7
2012 28 2296 1.7
2013 28 2250 1.6
2014 28 2256 1.8
2015 21 1983 2.1
2016 21 1530 2.2
2017 21 1589 2.4
2018 21 1850 2.4
2019 15 1582 2.1

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Laryngologiczny powstał w Szpitalu Wojewódzkim w 1958 roku. Pierwszym ordynatorem był Pan Raymund Piekarewicz. W latach 1967-1994 oddziałem kierował Pan Wiesław Walczak, który wprowadził nowoczesne metody operacyjne i diagnostyczne. W okresie 1997-1998 oddział kierowany przez Panią Krystynę Kula-Perek przeszedł kapitalny remont. Poszerzono blok operacyjny i rozbudowano część przeznaczoną na pracownie.

W latach 60-tych w ramach Oddziału utworzony został Pododdział Chirurgii Stomatologicznej przez Pana Bohdana Szumskiego. Do roku 1995 kierowała nim Pani Hanna Wójcikowska, która rozszerzyła zakres wykonywanych zabiegów i kształciła młodszych lekarzy-chirurgów stomatologów. od 1998 r. oddziałem kieruje Pani Grażyna Horbacz-Jary.

W latach 1996-2019 roku pododdziałem kierowała lekarz stomatolog Pani Ewa Kiljan, specjalista chirurgii stomatologicznej. Zespół dwóch lekarzy i dwóch pielęgniarek wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowej w ramach hospitalizacji.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Chirurgii Stomatologicznej
 • Pracownia Badań Słuchu i Równowagi - czynna codziennie godz. 7.00 - 14.35

PERSONEL

lekarze specjaliści:

 • Grażyna Horbacz-Jary
 • Adam Bezmian
 • Agata Szołdra-Seiler
 • Sylwia Toporek

rezydenci:

 • Tamara Tarnowska
 • Małgorzata Kubiak
 • Magdalena Rybczyńska-Mróz

młodszy asystent:

 • Roland Zydroń

pozostały:

 • pielęgniarka - 19
 • sanitariusz - 5
 • inny personel - 6

SPRZĘT

 • Zestaw komputerowy VIDEONYSTYGMOGRAF – do badania błędników

 • Audiometr totalny

 • Tympanometr

 • Aparat do badania otoemisji akustycznych

 • Aparat do obiektywnego badania słuchu /BERA/

 • Mikroskopy diagnostyczne i operacyjne

 • Zestaw endoskopowy VIDEONASOLARYNGOSKOP

 • Aparaty elektrochirurgiczne

 • Aparat do elektrokoagulacji w osłonie argonowej

 • Zestaw endoskopowy do operacji nosa i zatok

 • Zestawy operacyjne do zabiegów w obrębie twarzoczaszki i szyi

 • Zestaw narzędzi do operacji plastyki nosa

 • Zestaw narzędzi do operacji nosa i zatok obocznych nosa

 • Zestaw narzędzi do operacji uszu

 • Aparat EKG

 • Pompy infuzyjne

 • Kardiomonitory

 • Pulsoksynetr

RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ODDZIALE

 1. Leczenie zachowawcze i diagnostyka schorzeń w obrębie głowy i szyi o przebiegu ostrym i przewlekłym dzieci od lat 1 i dorosłych.
 2. Diagnostyka audiologiczna i otoneurologiczna dzieci i dorosłych /bez ograniczenia wiekowego/
 3. Diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne oraz obserwacja szpitalna chorych po urazach w obrębie szyi i głowy.
 4. Leczenie operacyjne i diagnostyka inwazyjna dotycząca:
A / UCHO
 1. usuwanie guzów łagodnych z obszaru ucha zewnętrznego i zaopatrywanie przetok
 2. korekcja małżowiny usznej
 3. paracenteza oraz stały drenaż jamy bębenkowej
 4. zaopatrywanie urazów ucha zewnętrznego i środkowego
 5. operacja w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha
  • usuwanie polipa i ziarniny z ucha
  • antromastoidektomia
  • operacja doszczętna i doszczętna zmodyfikowana
  • operacje tympanoplastyczne
  • operacje powikłań wewnątrz czaszkowych w przebiegu zapalenia ucha środkowego
  • tympanotomia eksploratywna śródprzewodowa / otoskleroza, tympanoskleroza /
B / NOS
 1. zaopatrywanie oraz leczenie operacyjne krwawień z nosa
 2. usuwanie łagodnych guzów z nosa i diagnostyka inwazyjna guzów nosa o charakterze złośliwym
 3. zamkniecie przetoki przedsionkowo-nosowej
 4. punkcje i płukanie zatok przynosowych, punkcja zatok czołowych met. Becka
 5. operacje zatok przynosowych z dostępu wewnętrznego i zewnętrznego
 6. operacje powikłań oczodołowych i wewnątrzczaszkowych zapalenia zatok przynosowych
 7. plastyka przegrody nosa, małżowin nosowych, korekcja całkowita czynnościowa nosa
 8. zaopatrywanie operacyjne urazów przedniego dołu czaszkowego oraz urazów /złamania, rany nosa/
C/ JAMA USTNA I GARDŁO
 1. ślinianki -usunięcie kamienia, usuniecie ślinianki podżuchwowej, operacje ślinianki przyusznej z zachowaniem n. twarzowego
 2. usunięcie migdałka gardłowego, przycięcie lub wyłuszczenie migdałków podniebiennych, zaopatrywanie krwawień z tego obszaru
 3. podcięcie wędzidełka, plastyka języka, usuwanie łagodnych guzów z obszaru jamy ustnej i gardła
 4. nacięcie i drenaż ropni z tego obszaru
 5. diagnostyka guzów z tego obszaru
D/KRTAŃ / TCHAWICA
 1. ocena endoskopowa z ewentualnym pobraniem wycinków i oceną histopatologiczną
 2. mikrolaryngoskopia met. Kleinsassera /usuwanie obrzęków, guzków, polipów, brodawczaków/
 3. tracheoskopia -bronchoskopia
 4. tracheotomia, tracheostomia
 5. mioplastyka przy porażeniu strun głosowych
E/ OPERACJE TORBIELI I PRZETOKI SZYI
F/ DIAGNOSTYKA SCHORZEŃ PRZEŁYKU
 1. usuwanie ciał obcych
 2. diagnostyka i leczenie zwężeń przełyku

Zakres Zabiegów Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

 1. Leczenie urazów szczękowo-twarzowych
 • operacyjne i ortopedyczne leczenie złamań żuchwy, szczęki, kości jarzmowej.
 1. Operacja zatok szczękowych i plastyka połączeń zatokowo-ustnych.
 2. Przedprotetyczne zabiegi na wyrostku zębodołowym
 3. Diagnostyka onkologiczna w zakresie nowotworów jamy ustnej
 4. Inne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej u osób obciążonych chorobami ogólnymi, wymagających hospitalizacji.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)