Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Neonatologiczny

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Janina Sobieraj

Pielęgniarka Oddziałowa:

Elżbieta Kowanda

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 225 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 226 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 232 Wydawanie Noworodków
 • 94 34 88 273 Ordynator

Ilość łóżek:

33

Średni pobyt chorego w oddziale:

6.6 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 42 1568 4
2001 34 1262 3
2002 34 1081 3
2003 34 1204 3
2004 34 1295 2
2005 34 1288 2
2006 34 1352 2
2007 34 1212 2
2008 34 1373 2.8
2009 30 1342 2.8
2010 33 2109 4.9
2011 33 2202 4.4
2012 18 1206 2.9
2013 33 2109 4.9
2014 33 2120 2.8
2015 33 2310 5.1
2016 33 2254 4.9
2017 33 2226 5
2018 33 2883 5.1
2019 33 2832 5.9
2020 33 2643 6.6

Dodatkowe informacje:

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Patologii Noworodka i Wcześniaka
 • Poradnia Laktacyjna

PERSONEL

lekarze specjaliści:
 • Grażyna Błasińska
 • Mirosława Kłak
 • Anna Kozłowicz-Zientała
 • Agata Kamińska-Pabich
 • Janina Sobieraj
 • Krzysztof Hryniewicz
 • Dorota Olczak
 • Aleksandra Gawdzik
 • Bożena Sankowska-Kamczycka
 • Magdalena Kukulska
 • Liudmyla Syniavska-Kublik
 • Katarzyna Antypiuk

lekarze bez specjalizacji :

 • Karolina Szetela
pozostały:
 • pielęgniarka - 29
 • sekretarka medyczna - 1
 • sanitariusz - 1
 • inny personel - 3

SPRZĘT

 • Kardiomonitor
 • Inkubatory
 • Cieplarki
 • Cieplarki Kliniczne dla wcześniaków
 • Pulsoksymetry
 • Urządzenie do przesiewowych badań słuchu (do rejestracji otoemisji akustycznych)
 • System - Zestaw do wspomagania oddechu noworodków
 • System CPAP do inkubatorów
 • Monitor bezdechów Baby Sensen
 • Aparat do sztucznego oddychania
 • Pompa infuzyjna transportowa
 • Pompy infuzyjne

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • opóźniony rozwój płodu i niedożywienie płodu
 • zaburzenia związane ze skróconym trwaniem ciąży i niskim ciężarem urodzeniowym
 • zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużym ciężarem urodzeniowym
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne
 • zespół zaburzeń oddychania
 • inne zaburzenia oddychania u noworodka
 • choroba hemolityczna noworodka
 • inna okołoporodowa żółtaczka
 • endokrynologiczne i metaboliczne zaburzenia okresu noworodkowego
 • zaburzenia hematologiczne u noworodka
 • okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego
 • zaburzenia dotyczące powłok i termoregulacji
 • noworodek z urazem okołoporodowym
 • wady wrodzone - diagnostyka
 • opieka nad noworodkiem pozostawionym w oddziale
 • diagnostyka żółtaczek okresu noworodkowego
 • badania przesiewowe: w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, niedorozwoju stawów biodrowych
 • szczepienia ochronne - BCG, przeciwko WZW-B
 • transfuzje wymienne krwi
 • pobieranie krwi do badania powtórnego w kierunku niedoczynności tarczycyi fenyloketonurii u dzieci spoza szpitala
 • nakłucie lędźwiowe - diagnostyczne (oraz komór)
 • żywienie pozajelitowe
 • reanimacja i resuscytacja noworodka na sali porodowej i w odddziale
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • sondowanie żołądka
 • wlewy doodbytnicze diagnostyczne i lecznicze
 • zaopatrywanie chirurgiczne ran ciętych skóry (cięcie cesarskie)
 • kaniulowanie naczyń pępowinowych i obwodowych
 • rehabilitacja oddechowa noworodków
 • zabiegi pielęgnacyjne stosowane w przypadku niedrożności kanalika łzowego
 • diagnostyka i leczenie fetopatii cukrzycowej
 • wczesna diagnostyka zakażeń okresu noworodkowego

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)