Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Neurologii

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Katarzyna Kaczmarek

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Sławomira Siudowska

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 130 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 125 Koordynator
 • 94 34 88 131 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 133 Gabinet Lekarski

Ilość łóżek:

29

Średni pobyt chorego w oddziale:

8 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 36 938 11
2001 36 1159 9
2002 34 1227 8
2003 34 1080 8
2004 34 996 9
2005 34 968 9
2006 34 924 9
2007 34 943 8
2008 34 942 8.9
2009 34 1106 8
2010 34 1224 7.7
2011 34 1167 8.1
2012 34 1225 8.1
2013 29 1186 7.8
2014 29 1132 8.2
2015 29 1154 8.2
2016 29 1129 8.3
2017 29 1122 8.2
2018 29 1376 6.9
2019 29 1226 8

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

W roku 1957 lek. Andrzej Kleniewski rozpoczyna tworzenie Oddziału Neurologicznego przy Szpitalu Miejskim. W roku 1963 przy Oddziale Neurologicznym uruchomiono Pracownię Elektroencefalograficzną. Do prowadzenia tej pracowni zostali przeszkoleni ordynator Oddziału i jego starszy asystent lek. Stanisław Chałupnik. Ordynator wprowadził również angiografię naczyń mózgowych. Początkowo było to kilka łóżek wydzielonych na Oddziale Wewnętrznym, a od roku 1958 był to już samodzielny oddział zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku, który przed wojną był Domem Macierzystym sióstr. Lek. Andrzej Kleniewski od początku pełnił funkcję ordynatora aż do roku 1980. Zmarł 28.12.1988 roku. Od października 1980 roku Ordynatorem Oddziału Neurologii zostaje lek. II stopnia specjalizacji Aleksandra Lisiak - Seremak. Wiosną 1990 roku oddział zostaje przeniesiony do wyremontowanych pomieszczeń w części dawnego odcinka Oddziału Wewnętrznego. Od czerwca 2000 r. Ordynatorem Oddziału do roku 2017 była Anna Oleszczuk - Firlej. Obecnie Koordynatorem jest Katarzyna Kaczmarek.W miesiącu lutym 2013 r. oddział został przeniesiony do nowo wybudowanego pawilonu.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Intensywnego Nadzoru nad Chorymi z Udarem Mózgu
 • Poradnia Neurologiczna
 • Pracownia EEG

PERSONEL

lekarze specjaliści:
 • Alicja Szymczak
 • Marek Żmuda
 • Bogusław Zawalich
 • Artur Orlikowski
 • Katarzyna Kaczmarek
 • Sebastian Wiśniewski
 • Małgorzata Kamińska
lekarze bez specjalizacji:
 • Joanna Gnyp-Lewczuk
 • Sylwia Korzeniowska
 • Paweł Gałaguz
 • Martyna Schweitzer
neurologopeda:
 • Agata Markowska
pozostały:
 • pielęgniarka - 17
 • sekretarka medyczna - 1
 • inny personel - 3

SPRZĘT

 • APARAT EEG typ 165 f. MEDICOR
 • FOTO STYMULATOR typ FOS 75
 • KOMPUTER f. OLYMPUS z programem do badań EEG

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • nowotwór złośliwy mózgu
 • nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dokładnie części układu
 • nerwowego
 • nowotwór gruczołów wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego
 • nieokreślonym charakterze
 • nowotwór niezłośliwy układu nerwowego
 • zespół zależności alkoholowej
 • określone niepsychotyczne zaburzenia psychiczne spowodowane
 • organicznym uszkodzeniem mózgu
 • ropień śródczaszkowy i ropień w kanale kręgowym
 • choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • choroba Parkinsona
 • inne zespoły pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • zaburzenia rdzeniowo-móżdżkowe
 • choroba rogów przednich rdzenia
 • inne choroby rdzenia kręgowego
 • zaburzenia układu wegetatywnego
 • stwardnienie rozsiane
 • inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • padaczka
 • migrena
 • inne choroby mózgu
 • choroby nerwu trójdzielnego
 • choroby nerwu twarzowego
 • choroby innych nerwów czaszkowych
 • choroby korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych
 • zapalenie nerwu kończyny górnej i zapalenie nerwowe mnogie
 • zapalenie nerwu kończyny dolnej
 • dziedziczna i samoistna obwodowa neuropatia
 • zapalna i toksyczna neuropatia
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • dystrofie mięśniowe i inne miopatie
 • zespoły zawrotów głowy i inne zaburzenia układu przedsionkowego
 • krwotok podpajęczynówkowy
 • krwotok mózgowy
 • inny i nieokreślony dokładnie krwotok śródczaszkowy
 • niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych
 • niedrożność tętnic mózgowych
 • przemijające niedokrwienie mózgu
 • ostra lecz niedokładnie określona choroba naczyń mózgowych
 • późne następstwa choroby naczyń mózgowych
 • zwyrodnienie stawów kręgosłupa
 • choroby tarcz międzyokresowych
 • inne choroby odcinka szyjnego kręgosłupa
 • późne następstwa urazów układu nerwowego

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)