Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Onkologii i Chemioterapii

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Symonowicz Hanna

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Dorota Fenkanin

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 362 Telefon dla pacjentów
 • 94 34 88 286 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 128 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 204 Dyżurka Pielęgniarek
 • 94 34 88 251 Koordynator

Ilość łóżek:

38

Średni pobyt chorego w oddziale:

2.3 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2000 46 1565 9
2001 36 1537 7
2002 36 1652 7
2003 36 1544 6
2004 36 1735 6
2005 36 1708 5
2006 36 1689 4
2007 36 2188 4
2008 36 2381 4.4
2009 38 2944 3.8
2010 38 2835 4
2011 38 3003 3
2013 38 2888 3.3
2014 38 3581 2.9
2015 38 4409 2.6
2016 38 4944 2.2
2017 38 4092 2.2
2018 38 3992 2.3
2019 38 4048 2.3

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Wewnętrzny A, jako wydzielony Oddział Chorób Wewnętrznych powstał w 1956 roku na bazie dotychczasowego Oddziału Wewnętrznego po przekształceniu ówczesnego Garnizonowego Szpitala Wojskowego w Wojewódzki Szpital Zespolony w Koszalinie. Jego pierwszym Ordynatorem był dr Stanisław Laskowski a po jego przejściu na emeryturę w 1984 r. kierownictwo Oddziału objął dr Adam Pohorski. Po jego śmierci będącej wynikiem ciężkiej choroby w 1999 roku funkcję Ordynatora przejęła pani dr Krystyna Łach-Pasternak, dotąd jego zastępca i wieloletni bliski współpracownik. Z inicjatywy pani Ordynator oraz kierownika istniejącej przy Szpitalu Poradni Onkologicznej, pani dr Hanny Symonowicz, w lipcu 2001 roku został oficjalnie otworzony, w ramach struktury Oddziału Wewnętrznego A, Pododdział Chemioterapii Onkologicznej. Obecnie Koordynatorem oddziału jest Pani lek. med. Hanna Symonowicz.

Od czasu powstania w Oddziale Wewnętrznym A pracowało i jego progi opuściło kilkudziesięciu lekarzy uzyskując specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Pododdział Chemioterapii Onkologicznej
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Pracownia EKG

PERSONEL

lekarze z tytułem prof.:
 • Jan Zaucha
lekarze specjaliści:
 • Izabela Bohdziewicz - Z-ca Koordynatora
 • Adam Juśkiewicz
 • Mirosława Kierkosz
 • Anna Wiśniewska
 • Tadeusz Techmański
 • Przemysław Będkowski
 • Ewa Mokrzycka
 • Agnieszka Lewicka
lekarze rezydenci:
 • Bartosz Małek
 • Joanna Wojciechowska
 • Aleksandra Młynarczyk
pozostały:
 • pielęgniarka - 21
 • sekretarka medyczna - 1
 • inny personel - 3

SPRZĘT

 • aparat EKG
 • kardiomonitory
 • pompy infuzyjne

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

Profil leczniczy Oddziału obejmuje szeroki zakres schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem i położeniem nacisku na rozpoznanie i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Z uwagi na istniejący w strukturze Oddziału wydzielony Pododdział Chemioterapii Onkologicznej i bliską współpracę z Poradnią Onkologiczną w Koszalinie, Oddział specjalizuje się w diagnostyce chorób nowotworowych i terapii chemioterapeutycznej chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka i jelita grubego a także nowotworów złośliwych piersi. Wykorzystując szeroką, gamę badań obrazowych i inwazyjnych Zakłady Radiodiagnostyki (w tym m.in. tomografię komputerową, ultrasonografię, badania kontrastowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego biopsje cienkoigłowe) oraz ścisłą współpracę z usytuowaną, przy Oddziale Samodzielną Pracownią Badań Endoskopowych, możliwe staje się postawienie szybkiej diagnozy i wdrożenie właściwej terapii w Oddziale, bądź kwalifikację do dalszego postępowania diagnostyczno - terapeutycznego. Ważne organizacyjnie dla działalności Oddziału jest również zlokalizowanie w obrąbie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Poradni Gastroenterologicznej. Jest to naturalna droga do konsultacji chorych z terenu całego byłego województwa koszalińskiego jak i również spoza tego obszaru kwalifikowania i regulowania przyjęć chorych do Oddziału, a zarazem dalszej opieki specjalistycznej po hospitalizacji.

 • skazy krwotoczne
 • choroby układu białokrwinkowego
 • nerwic
 • nadużycia leków
 • zaburzenia somatyczne pochodzenia psychogennego
 • gorączka reumatyczna
 • wady serca nabyte i wrodzone
 • nadciśnienie tętnicze samoistne i objawowe
 • choroba niedokrwienna serca
 • zawał serca
 • zespół płucno sercowy
 • zapalenie osierdzia, wsierdzia i mięśnia sercowego
 • kardiomiopatie
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność układu krążenia
 • przemijające niedokrwienie mózgu
 • miażdżyca tętnic
 • tętniak tętnicy głównej
 • zator i zakrzep tętniczy
 • guzkowe zapalenie tętnic
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • żylaki odbytu
 • obrzęk limfatyczny
 • ostre zapalenie gardła, tchawicy i oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • rozedma płuc
 • dychawica oskrzelowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • zapalenie opłucnej
 • odma opłucnowa samorodna
 • tasiemczyca
 • lambliaza
 • nowotwory złośliwe przełyku, żołądka, jelit
 • nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego
 • nowotwór złośliwy trzustki
 • nowotwór złośliwy płuca i opłucnej
 • nowotwór złośliwy sutka
 • nowotwór złośliwy nerki
 • nowotwór złośliwy tarczycy
 • nowotwór złośliwy bez okr. punktu wyjścia
 • ziarnica złośliwa
 • chłoniak limfatyczny nieziarniczy
 • szpiczak
 • białaczka szpikowa i limfatyczna
 • czerwienica prawdziwa
 • wole proste tarczycy i wole guzowate nieczynne
 • nadczynność tarczycy
 • niedoczynność tarczycy
 • zapalenie tarczycy
 • cukrzyca
 • choroby przytarczyc
 • choroby przysadki i układu przysadkowo-podwzgórzowego
 • choroby nadnerczy
 • stany niedożywienia białkowo-kalorycznego i niedobory witaminowe
 • zaburzenia lipidów, białek i węglowodanów
 • skaza moczanowa
 • zaburzenia gospodarki wodno elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • otyłość
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • niedokrwistości hemolityczne wrodzone i nabyte
 • niedokrwistość aplastyczna
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • zapalenie przełyku
 • przepuklina rozworu przełykowego
 • wrzód żołądka i XII-cy, wrzód trawienny jelit
 • zapalenie żołądka i XII-cy
 • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • niedokrwienne zapalenie jelit
 • choroba Leśniowskiego Crohna
 • zespół jelita drażliwego
 • uchyłki jelit
 • przewlekłe zapalenie wątroby i marskość wątroby
 • uszkodzenia wątroby toksyczne, polekowe
 • kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • choroby trzustki
 • zaburzenia wchłaniania jelitowego
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • ostre kłębkowe zapalenie nerek
 • zespół nerczycowy
 • ostra i przewlekła niewydolność nerek
 • naczyniowe stwardnienie nerek
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • infekcje układu moczowego
 • kamica moczowa
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • przerost gruczołu krokowego
 • ostre zapalenie węzłów chłonnych
 • pokrzywka
 • toczeń rumieniowaty skleroderma i zapalenie skórno-mięśniowe
 • infekcyjne i reaktywne zapalenie stawów
 • artropatia dnawa
 • reumatoidalne zapalenie stawów i stany pokrewne
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • obwodowe entezepatie
 • zapalenie błony maziowej, ścięgien i pochewek ścięgnistych
 • mialgie
 • zatrucia lekami
 • zatrucie alkoholem
 • zatrucie grzybami
 • zatrucie tlenkiem węgla

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)