Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Rajmund Rajewski

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Aleksandra Rogala

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 498 Rejestracja i Sekretariat SOR
 • 94 34 88 499 Rejestracja i Sekretariat SOR (Fax)
 • 94 34 88 221 Kierownik SOR
 • 94 34 88 183 Pielęgniarka Oddziałowa

Ilość łóżek:

16

Średni pobyt chorego w oddziale:

12-24 godz.

Wirtualne panoramy:

Rejestracja

Rejestracja-sor

obejrzyj salę rejestracji SOR

Sala zabiegowa

Sor-sala-zabiegowa

obejrzyj salę Zabiegową SOR

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2012 16 31023 1.1
2013 16 42188 1.1
2014 17 43484 0.9
2015 16 34782 1.1
2016 16 41008 1.1
2017 16 30927 1.1
2018 16 48125 1.2
2019 16 44528 1.8

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Zgodnie z rozpoczętym w 1999 roku rządowym programem „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” dokonano w roku 2000 przekształcenia istniejącej Izby Przyjęć Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zaniechanie przez kolejne lata działań dostosowujących, uniemożliwiło efektywną i satysfakcjonującą chorych oraz pracowników pracę SOR. Dopiero w 2007 roku, po objęciu stanowiska Dyrektora Szpitala, dr Andrzej Kondaszewski podjął decyzję a przede wszystkim skuteczne działania w kierunku wybudowania prawdziwego oddziału ratunkowego. W dniu 11 lutego 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem Ministra Zdrowia nowego budynku, do którego przeniesiono SOR i Izbę Przyjęć. Nastąpiło wreszcie po 12 latach funkcjonowania - sprostanie wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W planie pomieszczeń i wyposażeniu sprzętowym nowo wybudowanego oddziału uwzględniono także realne potrzeby wynikające z wielkości obszaru działania i potencjału wieloprofilowego, specjalistycznego – Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć Ogólna zostały rozdzielone a Ambulatorium Chirurgiczne stało się integralną częścią SOR pod nazwą Obszaru Terapii Zabiegowej.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

SOR – jednostka organizacyjna Szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - czynny całodobowo (minimum dwóch lekarzy dyżurnych systemu ratownictwa medycznego). Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje chorych przywożonych przez zespoły przedszpitalnego ratownictwa medycznego (poprzednio – pogotowie ratunkowe) oraz bez skierowań – w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem oddziału jest:

1.Przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szerokim wachlarzem nagłych i ciężkich zachorowań, zatruć oraz urazów, w tym wielonarządowych.

2.Pomoc ofiarom katastrof zgodnie z założeniami lokalnego i regionalnego planu (Planu Zabezpieczenia Wypadku Masowego lub Katastrofy).

Leczenie w oddziale ratunkowym podejmujemy i prowadzimy jedynie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych chorego lub poszkodowanego w wypadku. Po uzyskaniu stabilizacji klinicznej pacjenci są wypisywani z SOR bądź kierowani bezpośrednio na blok operacyjny lub do innych oddziałów szpitala.

IPO (Izba Przyjęć Ogólna) – przyjęcia chorych, planowe i nie wymagające natychmiastowej interwencji medycznej, w godzinach 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku, ze skierowaniami z poradni lekarzy rodzinnych i poradni specjalistycznych.

Zasady udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 2. W SOR nie odbywają się przyjęcia osób skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym.

 3. W obrębie obszaru segregacji medycznej oddziału, pacjent przydzielany jest do jednej z czterech kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych. Kategorie pilności określane są kolorami: czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim.

 4. Pacjentom, którzy zostali zakwalifikowani do kategorii zielonej lub niebieskiej udzielane są świadczenia zdrowotne i wydawane zalecenia w karcie informacyjnej.

 5. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji w sprawie:

1) skierowania pacjenta na leczenie do oddziału Szpitala wynosi 72 godziny.

2) odmowy przyjęcia do oddziału, o którym mowa w ust.1, osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi 24 godziny.

PERSONEL

lekarze specjaliści:

 • Rajmund Rajewski - specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • Jerzy Przykaza - specjalista ortopeda i traumatolog
 • Radosław Chaudhary - specjalista chorób wewnętrznych
 • Krzysztof Świdnicki
 • Karolina Michalak
 • Karol Janczewski
 • Rajiv Chaudhary - specjalista chorób wewnętrznych
 • Maciej Kowalski
 • Barhazan Abdulla - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej

lekarze w trakcie specjalizacji:

 • Paweł Gajdzis
 • Paweł Król
 • Mateusz Kowalski
 • Marek Gąsiorowicz
 • Hubert Gziut
 • Piotr Czerwiński

lekarze bez specjalizacji: - Emil Maraszkiewicz

pozostały:

 • pielęgniarki
 • ratownicy medyczni
 • sanitariusze
 • sekretarki medyczne
 • personel sprzątający

SPRZĘT

 • Aparat przyłóżkowy RTG
 • Kardiomonitory i monitory funkcji życiowych (monitorowanie wszystkich łóżek i stanowisk)
 • Aparaty EKG
 • Defibrylatory
 • AutoPulse – platforma umożliwiająca skuteczny ucisk klatki piersiowej w czasie resuscytacji
 • Respiratory stacjonarne i transportowe
 • Kardiostymulatory zewnętrzne i endokawitarne
 • Ultrasonografy przyłóżkowe (w celu obrazowania techniką FAST)
 • Pulsoksymetry i kapnografy
 • Negatoskopy
 • Pompy infuzyjne i strzykawki automatyczne
 • pozostały drobny sprzęt wymagany w obszarze resuscytacyjno - zabigowym

OBSZARY ZADANIOWE SOR

1.segregacji medycznej (triage), rejestracji medycznej i przyjęć

2.resuscytacyjno - zabiegowy

3.wstępnej intensywnej terapii

4.terapii zabiegowej

5.obserwacji

6.konsultacyjny

7.laboratoryjny

8.zaplecze administracyjno-gospodarcze

SOR to kluczowy element opieki szpitalnej, łącznik między szpitalem a społecznością pacjentów, ważny podmiot Systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)