Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Nefrologii, Pracownią Holterowską

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Sławomir Strzałkowski

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Alicja Podgórzańska - Odcinek A

Pielęgniarka Koordynująca:

Anna Droździel - Odcinek B

Telefony:

Odcinek A
 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 116 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 521 Sala Intensywnego Nadzoru Pielęgniarskiego
 • 94 34 88 336 Pracownia Holterowska
 • 94 34 88 404 Sekretariat
 • 94 34 88 136 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 324 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 113 Koordynator
Odcinek B
 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 120 Pokój Pielęgniarek
 • 94 34 88 122 Koordynator
 • 94 34 88 205 Pielęgniarka Koordynująca
 • 94 34 88 350 Sekretariat, Gabinet Lekarski

Ilość łóżek:

44

Średni pobyt chorego w oddziale:

12.5 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2018 58 2537 6.9
2019 44 1650 12.5

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny powstał w dniu 16.02.1974 r. w ówczesnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie jako pierwszy tego typu ośrodek o profilu ściśle kardiologicznym na Pomorzu Środkowym.

Inicjatorem stworzenia Oddziału był dr n. med. Marek Koppicz.

Powstanie oddziału o profilu kardiologicznym zbiegło się w czasie z dynamicznym rozwojem kardiologii światowej i europejskiej.

Należy podkreślić, że intencją ordynatora oraz pracujących pod jego kierunkiem lekarzy, było stworzenie placówki o najwyższym poziomie merytorycznym, a jednocześnie zapewniające chorym miłą i życzliwą atmosferę wspomagającą powrót do zdrowia.

W Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym od czasu powstania wprowadzono i zastosowano wiele nowoczesnych i pionierskich metod terapii (kardiowersja i defibrylacja elektryczna, czasowa stymulacja endokawitarna, leczenie fibrynolityczne zawału serca, pierwsze wszczepienie stałego stymulatora serca, kontrapulsacja wewnątrzaortalna). Od czasu powstania Oddziału jego progi opuściło kilkudziesięciu lekarzy, którzy uzyskali specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

W 2004 roku Oddział uległ przekształceniu w Oddział Wewnętrzny C z Pododdziałem Diabetologii. Dotychczasowe doświadczenie zespołu w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego zostało zogniskowane wokół pacjentów z zespołem metabolicznym oraz cukrzycą typu 2. W Oddziale rozwinięto diagnostykę i edukację diabetologiczną.

Od 2010 roku rozpoczęła pracę przy Oddziale Poradnia Stopy Cukrzycowej, a od 2011 r. ponownie w strukturach szpitala działa Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych.

Bieżąca działalność Oddziału związana jest z leczeniem ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy. W Oddziale prowadzona jest kompleksowa edukacja diabetologiczna, indywidualnie dostosowana do pacjenta i jego rodziny (w tym szkolenie pacjentów w zakresie zasad funkcjonalnej insulinoterapii oraz leczenia przy pomocy osobistej pompy insulinowej). Osiąganie poprawy wyrównania metabolicznego cukrzycy jest możliwe dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu całego zespołu terapeutycznego tj. lekarzy, pielęgniarek, dietetyczki oraz fizykoterapeutów.

W lutym 2013 r. oddział został przeniesiony do nowo wybudowanego pawilonu.

Od dnia 12 listopada 2018 r. oddział funkcjonuje pod nazwą Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Nefrologii, Pracownią Holterowską.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Przy Oddziale działa:

 • Pracownia Holterowska

PERSONEL

lekarze specjaliści:
 • Sławomir Strzałkowski - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej
 • Aleksandra Tokarz - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
 • Rajiv Chaudhary - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej
 • Anna Techmańska - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z reumatologii
 • Iwona Więcek - specjalista chorób wewnętrznych
lekarze bez specjalizacji:
 • Tetiana Jaremko
 • Dominika Bentryn
 • Piotr Szamrej
 • Kamil Skowroński
pielęgniarki:
 • mgr pielęgniarstwa - 3
 • licencjatki pielęgniarstwa - 21
 • pielęgniarki dyplomowane- 8
pozostały:
 • sekretarka medyczna - 3
 • sanitariuszki - 9
 • sanitariusze - 2
 • opiekun medyczny - 1

SPRZĘT

 • Stacja centralnego nadzoru PC H-VI Mindray podłączona z kardiomonitorami stacjonarnymi Mindray (8)
 • Defibrylator BH-D3 Mindray (3)
 • Rejestrator EKG (3)
 • Rejestrator do ABPM (3)
 • Aparat EKG BTL-08 LT (1)
 • Rowery treningowe (2)
 • pompy infuzyjne (12)
 • kardiomonitory Mindray przenośne - 3

W ODDZIALE prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego, krążenia, przewodu pokarmowego, nerek i dróg moczowych, chorób metabolicznych oraz wybranych schorzeń hematologicznych, endokrynologicznych, reumatologicznych i rozrostowych.

W oparciu o własny sprzęt medyczny oraz wyposażenie szpitalnych pracowni diagnostycznych wykonujemy:

 • podstawowe i specjalistyczne badania biochemiczne
 • badania bakteriologiczne
 • EKG spoczynkowe i wysiłkowe
 • monitorowanie holterowskie rytmu serca i ciśnienia tętniczego
 • kardiowersję elektryczną
 • czasową stymulację endokawitarną serca
 • badania USG, w tym USK i naczyniowe
 • gastroskopię
 • kolonoskopię
 • badania RTG, TK i MR
 • nakłucia diagnostyczne i odbarczające jam: osierdzia, opłucnych, otrzewnej
 • biopsje i trepanobiopsje szpiku
 • centralne dostępy naczyniowe

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)