Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

2013

Grudzień

18-12-2013

Pomocy kuchennej

11-12-2013

Noszowego

11-12-2013

Lekarz specjalista medycyny ratunkowej

09-12-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej z Blokiem Operacyjnym

09-12-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych.

09-12-2013

Opieka pielęgniarska w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

06-12-2013

Sanitariusz

03-12-2013

Pielęgniarka/pielęgniarz

03-12-2013

Technik elektroradiologii

03-12-2013

Sekretarka medyczna

02-12-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz Przychodni Onkologicznej

Listopad

29-11-2013

Położna

27-11-2013

Asystent farmaceutyczny

26-11-2013

Ratownik medyczny

26-11-2013

Lekarz w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym posiadający specjalizację z urologii oraz uprawnienia do wykonywania badań ultrasonograficznych

26-11-2013

Koordynator wraz z pełnieniem opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

25-11-2013

Opiekun medyczy

25-11-2013

Sanitariuszka

15-11-2013

Konkurs ofert na wykonywanie badań w zakresie radiologii klasycznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: RTG, USG i Tomografii Komputerowej.

15-11-2013

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Padaczek, z Pododdziałem Udarowym, Pracownią EEG.

15-11-2013

Starszy asystent w Poradni Endokrynologicznej przy Poradniach Specjalistycznych

13-11-2013

sanitariusz/sanitaiuszka

13-11-2013

pielęgniarka/pielęgniarz

05-11-2013

Dietetyk-edukator

Październik

24-10-2013

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

24-10-2013

Salowa

22-10-2013

Dietetyk-edukator

21-10-2013

Sanitariusz szpitalny

17-10-2013

Audiometrysta/audiometrystka

17-10-2013

Lekarz Specjalista w zakresie pediatrii lub lekarz chcący się specjalizować w zakresie neonatologia

16-10-2013

Położna

14-10-2013

Koordynator w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki.

09-10-2013

Sanitariusz/sanitariuszka

03-10-2013

Lekarz specjalista w zakresie onkologii klinicznej lub lekarz chcący specjalizować się w zakresie onkologii klinicznej.

03-10-2013

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

02-10-2013

Konwojent w Dziale Zaopatrzenia i Transportu

Wrzesień

24-09-2013

Opiekun medyczny w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Padaczek, z Pododdziałem Udarowym, Pracownią EEG.

23-09-2013

Ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z izbą Przyjęć Ogólną

23-09-2013

Sanitariuszka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

23-09-2013

Sanitariusz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

11-09-2013

Koordynator w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG.

09-09-2013

Sanitariusz

02-09-2013

Opiekun medyczny

Sierpień

29-08-2013

Opieka lekarska w Pracowni Endoskopii

29-08-2013

Opieka pielęgniarska w Pracowni Endoskopii

27-08-2013

Położna

27-08-2013

Sanitariusz w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

27-08-2013

Sanitariuszka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych.

22-08-2013

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

20-08-2013

Sanitariuszka w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Izbą Przyjęć

16-08-2013

KONKURS OFERT

08-08-2013

Opieka lekarska w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym oraz Poradniami

06-08-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych.

05-08-2013

Lekarz posiadający uprawnienia i umiejętności do wykonywania badań endoskopowych: w tym ECPW oraz kolonoskopowej polipektomii.

05-08-2013

Samodzielna opieka lekarska w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej.

Lipiec

22-07-2013

Salowa w Zespole Higieny Szpitalnej

16-07-2013

Sanitariusza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

08-07-2013

Koordynator Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym oraz Poradniami

Czerwiec

20-06-2013

Wykonywanie opieki i samodzielnej opieki medycznej w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską.

14-06-2013

Wykonywanie badań w zakresie radiologii klasycznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: RTG, USG i Tomografii Komputerowej.

Maj

31-05-2013

Lekarz Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub lekarza chcący się specjalizować w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Oddziale

15-05-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Neurochirurgii

13-05-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym

10-05-2013

Ratownik medyczny

08-05-2013

Informatyk

06-05-2013

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

06-05-2013

Opieki i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, Ginekologii z Blokami: Operacyjnym i Porodowo – Operacyjnym oraz Pracowniami: USG i Cytologiczną, Szkołą Rodzenia.

Kwiecień

30-04-2013

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki.

29-04-2013

Pielęgniarki

22-04-2013

Lekarz Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub lekarz chcący się specjalizować

18-04-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z pełnieniem samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną.

12-04-2013

Lekarz Specjalista Chirurgii Naczyniowej lub lekarz chcący się specjalizować w dziedzinie Chirurgii Naczyniowej

10-04-2013

Asystent w Zakładzie Bakteriologii

Marzec

29-03-2013

Samodzielna opieka lekarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

19-03-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Neurochirurgii.

07-03-2013

Lekarz specjalista w zakresie pediatrii lub lekarz chcący specjalizować się w zakresie pediatrii

07-03-2013

Wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Bloku Operacyjnym Okulistyki

05-03-2013

Koordynatorzy Oddziałów

Luty

19-02-2013

Opieka pielęgniarska w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych.

15-02-2013

Wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki.

07-02-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym i SOR z IPO.

04-02-2013

Samodzielna opieka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

Styczeń

17-01-2013

Koordynator w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, Ginekologii z Blokami: Operacyjnym i Porodowo – Operacyjnym oraz Pracowniami: USG i Cytologiczną, Szkołą Rodzenia

17-01-2013

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Chirurgii Naczyniowej

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)