Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

2017

Grudzień

27-12-2017

Sanitariuszka/Sanitariusz

22-12-2017

Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i IPO specjalista medycyny ratunkowej i/lub chorób wewnętrznych tel.kontaktowy 606946902

20-12-2017

Rejestratorka medyczna

20-12-2017

Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

18-12-2017

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

18-12-2017

Pielęgniarka/Pielęgniarz

15-12-2017

Salowa w Zespole Higieny Szpitalnej

13-12-2017

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

13-12-2017

Młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

11-12-2017

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

07-12-2017

Sanitariuszka/Sanitariusz

06-12-2017

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

06-12-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami

06-12-2017

Pielęgniarka/Pielęgniarz

06-12-2017

Opiekun medyczny

06-12-2017

Inspektor do Działu Technicznego

06-12-2017

Mistrz kotłowni, Palacz kotłów gazowych, Tleniarz, Elektryk, Ślusarz Dział Techniczny

05-12-2017

Salowa/salowy

05-12-2017

Sekretarka medyczna

05-12-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

04-12-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz

01-12-2017

Sekretarka medyczna

Listopad

30-11-2017

Młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

30-11-2017

Inspektor do Działu Personalnego

27-11-2017

Pomoc kuchenna

22-11-2017

Sanitariusz/Sanitariuszka

22-11-2017

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

20-11-2017

Sanitariuszka/sanitariusz

16-11-2017

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub szczękowej

15-11-2017

Koordynator d/s pacjenta onkologicznego

15-11-2017

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

15-11-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorozłych

13-11-2017

Sanitariuszka/Sanitariusz

13-11-2017

Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i IPO specjalista medycyny ratunkowej i/lub chorób wewnętrznych tel.kontaktowy 606946902

09-11-2017

Konkurs ofert na opiekę lekarską w Oddziale Dziennym Chemioterapii, Przychodni Onkologicznej z Poradniami oraz Oddziale Onkologii i Chemioterapii

09-11-2017

Pomoc kuchenna

09-11-2017

Sanitariuszka Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

08-11-2017

Sekretarka medyczna

08-11-2017

Sanitariuszka/Sanitariusz

08-11-2017

Salowa/Salowy

02-11-2017

Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

02-11-2017

Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i IPO oraz lekarz specjalista medycyny ratunkowej

Październik

30-10-2017

Statystyk medyczny do Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej

30-10-2017

Inspektor do Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej

26-10-2017

Inspektor do Działu Technicznego

25-10-2017

Sanitariuszka/Sanitariusz

20-10-2017

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

20-10-2017

Konkurs ofert na stanowisko Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego - Ratownik Medyczny

19-10-2017

Ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

18-10-2017

Młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii

16-10-2017

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług położniczych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, Ginekologii z Blokami: Operacyjnym i Porodowo - Operacyjnym oraz Pracownią USG

11-10-2017

lekarza specjalisty w zakresie onkologii i ratownictwa medycznego

05-10-2017

Technik analityki medycznej

02-10-2017

Inspektor do Działu Personalnego

Wrzesień

25-09-2017

Konwojent w Dziale Zaopatrzenia i Transportu

22-09-2017

lekarz pediatra i internista w ramach pomocy doraźnej

18-09-2017

lekarza chcącego się specjalizować w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej

06-09-2017

Mistrz kotłowni, Palacz kotłów gazowych, Tleniarz, Elektryk, Ślusarz Dział Techniczny

Sierpień

24-08-2017

Pielęgniarka/Pielęgniarz

24-08-2017

Sanitariusz/Sanitariuszka

22-08-2017

Pomoc apteczna

18-08-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

17-08-2017

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

16-08-2017

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

16-08-2017

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

14-08-2017

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

09-08-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

07-08-2017

Konkurs ofert na wykonywanie funkcji Koordynatora Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

01-08-2017

Sanitariuszka

01-08-2017

Młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

Lipiec

27-07-2017

Sanitariusz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

24-07-2017

Sanitariusza Oddział Neurochirurgii

17-07-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

06-07-2017

Pomoc kuchenna

03-07-2017

Salowa

Czerwiec

30-06-2017

Sekretarka medyczna

29-06-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz

16-06-2017

Sanitariusz/Sanitariuszka

16-06-2017

Konkurs ofert na wykonywanie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym i Poradnią Chirurgii Dziecięcej

14-06-2017

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

13-06-2017

Sekretarka medyczna

12-06-2017

Sanitariusz/Sanitariuszka

12-06-2017

Opiekun medyczny

09-06-2017

Lekarz posiadający specjalizację z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii lub chcący się specjalizować w w/w zakresie

09-06-2017

Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

08-06-2017

Pielęgniarka/Pielęgniarz

06-06-2017

Opiekun medyczny do Oddziału Neurologii

06-06-2017

Rejestratorka medyczna

Maj

31-05-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

31-05-2017

Sanitariuszka Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

31-05-2017

Koordynator ds pacjenów onkologicznych

31-05-2017

Sanitariuszka/Sanitariusz

17-05-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz

17-05-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz

17-05-2017

Salowa w Zespole Higieny Szpitalnej

17-05-2017

Dietetyka do Działu Żywienia

15-05-2017

Ratownik medyczny

15-05-2017

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

12-05-2017

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

12-05-2017

Opieka lekarska w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym i Poradniami

12-05-2017

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską

10-05-2017

Pielęgniarka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

05-05-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

04-05-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

02-05-2017

Pielęgniarka/Pielęgniarz

02-05-2017

Opiekun medyczny

Kwiecień

27-04-2017

Pielęgniarz/pielęgniarka do Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

25-04-2017

Pielęgniarka/Pielęgniarz

25-04-2017

Sanitariusz/Sanitariuszka

24-04-2017

Konkurs ofert na wykonywanie funkcji Koordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

21-04-2017

Rejestratorka medyczna

11-04-2017

Lekarz neurochirurg

10-04-2017

Samodzielna opieka lekarska w Oddziale Wewnetrznym B z Pododdziałem Nefrologicznym oraz w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

06-04-2017

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresieopieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym

06-04-2017

Pielęgniarka / pielęgniarz

06-04-2017

Opiekun medyczny do Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego

Marzec

28-03-2017

Starszy asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą przyjęć Ogólną

23-03-2017

Samodzielna opieka lekarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym -Obszar Terapii Zabiegowej

23-03-2017

Fakturzysta - Magazynier w Dziale Zaopatrzenia i Transportu

23-03-2017

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

21-03-2017

Sanitariusz/Sanitariuszka

16-03-2017

Opiekun medyczny do Oddziału Neurologii

16-03-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz w Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistyki

16-03-2017

Pielęgniarka do Oddziału Dermatologii

16-03-2017

Starszy asystent w Szpitalnym Oddziale ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

16-03-2017

Starszy asystent w Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

15-03-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

14-03-2017

Sekretarka medyczna Wielosalowy Zespół Operacyjny

14-03-2017

Salowa Centralna Sterylizatornia

14-03-2017

Sanitariuszka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO/praca zmianowa/umowa na zastępstwo

10-03-2017

Inspektor d/s płac Dział Personalny

09-03-2017

Koordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

09-03-2017

Lekarza internistę lub neurologa bądź chcącego się specjalizować w dziedzinie neurologii do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

08-03-2017

Konkurs ofert na wykonywanie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: RTG, USG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego

Luty

24-02-2017

Inspektor ds Płac w Dziale Personalnym

24-02-2017

Opiekun medyczny

24-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

24-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

23-02-2017

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

21-02-2017

Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

15-02-2017

Inspektor w Dziale Personalnym

13-02-2017

Pomoc kuchenna

09-02-2017

Ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

06-02-2017

Konkurs na pielęgniakę Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

06-02-2017

Pielęgniarki/pielęgniarza

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego B z Pododdziałem Nefrologicznym

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dermatologii z Izbą Przyjęć

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym

03-02-2017

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym

02-02-2017

Sanitariuszka/sanitariusz

02-02-2017

Lekarza neurologa bądź chcącego się specjalizować w dziedzinie neurologii

Styczeń

23-01-2017

Pielęgniarka/pielęgniarz w Bloku Operacyjnym Oddziału Laryngologii

20-01-2017

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

20-01-2017

Tleniarz w Dziale Technicznym

18-01-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną – Obszar Terapii Zabiegowej

17-01-2017

Sanitariuszka/Sanitariusz

17-01-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

17-01-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej

16-01-2017

Pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Dziennym Chemioterapii oraz samodzielna opieka lekarska w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

16-01-2017

Usługi ratownika medycznego w SOR z IPO

11-01-2017

Konkurs ofert na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

10-01-2017

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną – Obszar Terapii Zabiegowej

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)