Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

2018

Grudzień

18-12-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Nefrologii, Pracownią Holterowską

12-12-2018

Opiekun medyczny w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

12-12-2018

Informatyk

11-12-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Pododdziale Chirurgii Stomatologicznej

10-12-2018

Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

10-12-2018

Pomoc kuchenna

07-12-2018

Konkurs ofer na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

Listopad

30-11-2018

Sanitariusz

30-11-2018

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

28-11-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Oddziale Dziennym Chemioterapii, Przychodni Onkologicznej z Poradniami oraz samodzielna opieka lekarska w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

27-11-2018

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej

27-11-2018

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej i Izbą Przyjęć Dziecięcą

21-11-2018

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

21-11-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

19-11-2018

Sanitariuszki

14-11-2018

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej i Izbą Przyjęć Dziecięcą

13-11-2018

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług położniczych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

09-11-2018

Inspektor

09-11-2018

Mistrza kotłowni, Palacza kotłów gazowych, Tleniarza, Elektryka

09-11-2018

Konwojent

Październik

29-10-2018

Pielęgniarka/pielęgniarz

23-10-2018

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

18-10-2018

Sanitariusz

15-10-2018

Pomoc kuchenna

12-10-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

12-10-2018

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

12-10-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Izbie Przyję Dziecięcej

11-10-2018

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

10-10-2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

09-10-2018

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego

01-10-2018

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym oraz Pracownią USG

Wrzesień

27-09-2018

Inspektor do Działu Zaopatrzenia i Transportu

27-09-2018

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

18-09-2018

Rejestratorka medyczna

17-09-2018

Sekretarka medyczna do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

14-09-2018

Sanitariusz

13-09-2018

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z Blokami: Operacyjnym i Porodowo Operacyjnym oraz Pracownią USG

13-09-2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

13-09-2018

Konkurs ofert na wykon. opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w SORiIPO oraz samodzielnej opieki lekarskiej w SORiIPO oraz opieki i samodzielnej opieki w O. Wewn. "C" z Pododdz. Diabetologii, Prac. Holterowską oraz O. Wewn. "B" z Pododdz. Nefrologii

07-09-2018

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Pielęgniarki koordynującej i wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

Sierpień

16-08-2018

Technik farmacji

16-08-2018

Mgr farmacji

14-08-2018

Konkurs ofert na stanowisko Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego - Ratownik Medyczny

13-08-2018

Ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowymi IPO

13-08-2018

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

10-08-2018

Pielęgniarka/pielęgniarz do Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

09-08-2018

Pielęgniarka\pielęgniarz

09-08-2018

Konkurs ofert na wykonywanie funkcji Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izbą Przyjęć Ogólną

09-08-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

08-08-2018

Opiekun medyczny

02-08-2018

Młodszy asystent, diagnosta laboratoryjny do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej - pilnie

Lipiec

27-07-2018

Sanitariusz

27-07-2018

Sekretarka medyczna - Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Ogólną

19-07-2018

Konkurs ofert na stanowisko Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego - Ratownik Medyczny

19-07-2018

Inspektor do Działu Zaopatrzenia i Transportu

13-07-2018

Lekarz specjalista patomorfolog do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

13-07-2018

Technik analityki medycznej do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

13-07-2018

Młodszy/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej do Zakładu Mikrobiologii

11-07-2018

Informatyk

06-07-2018

Inspektora do Działu Personalnego

05-07-2018

Pomoc kuchenna

05-07-2018

Konwojent

02-07-2018

Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i IPO (tel.kontaktowy 606946902 lub 943488151)

Czerwiec

15-06-2018

Technik elektroradiologii

11-06-2018

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

11-06-2018

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dziecięcym oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

11-06-2018

Lekarze specjaliści w dziedzinie: neurochirurgii, neonatologii, pediatrii, onkologii klinicznej, specjalistów chorób wewnętrznych, neurologii.

Maj

22-05-2018

Pielęgniarka/Pielęgniarz

22-05-2018

Salowa/Salowy

22-05-2018

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

21-05-2018

Sanitariuszka/sanitariusz

21-05-2018

Pomoc kuchenna

14-05-2018

Konkurs ofert na opiekę lekarską w Przychodni Onkologicznej z Poradniami, Oddziale Dziennym Chemioterapii oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

14-05-2018

Opiekun medyczny

07-05-2018

Konkurs ofert na stanowisko Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego - Ratownik Medyczny

07-05-2018

Młodszy asystent, diagnosta laboratoryjny

Kwiecień

27-04-2018

SANITARIUSZ/SANITARIUSZKA

27-04-2018

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

25-04-2018

Sekretarka medyczna - na zastępstwo - praca zmianowa

25-04-2018

iNSPEKTOR DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

20-04-2018

Sanitariuszka/Sanitariusz

17-04-2018

Salowa/salowy

13-04-2018

Informatyk

10-04-2018

Sanitariuszka-Sanitariusz Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć Ogólna

10-04-2018

Sekretarka medyczna Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

09-04-2018

Inspektor do Działu Zaopatrzenia i Transportu

06-04-2018

Pomocy kuchennej/Kucharki

06-04-2018

Rejestratorka medyczna

Marzec

30-03-2018

Mistrza kotłowni, Palacza kotłów gazowych, Tleniarza

28-03-2018

Sanitariuszka-Sanitariusz Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

26-03-2018

Ratownik medyczny

22-03-2018

Sekretarka medyczna - na zastępstwo

22-03-2018

Sanitariuszka/Sanitariusz

21-03-2018

Sekretarka medyczna

21-03-2018

Pielęgniarka/pielęgniarz Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

19-03-2018

Konkurs ofert na stanowisko Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego - Ratownik Medyczny

13-03-2018

Biolog, chemik do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

09-03-2018

Pielęgniarka/Pielęgniarz - instrumentariusz/ka

09-03-2018

Sekretarka medyczna Izba Przyjęć Dziecięca

05-03-2018

Pomoc kuchenna

05-03-2018

Sanitariuszka/ sanitariusz

02-03-2018

Magazynier Dział Zaopatrzenia i Transportu

01-03-2018

Salowa/Salowy

01-03-2018

Sanitariuszka/Sanitariusz

Luty

27-02-2018

Opiekun medyczny do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

27-02-2018

Asystent - Starszy asystent ze specjalizacją chorób wewnętrznych

23-02-2018

Dietetyka do Działu Żywienia

23-02-2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

22-02-2018

Referent do Działu Administracyjno-Gospodarczego

19-02-2018

Pielęgniarka/Pielęgniarz

19-02-2018

Pomoc apteczna

19-02-2018

Farmaceuta

19-02-2018

Technik farmaceutyczny

14-02-2018

Sekretarka medyczna

14-02-2018

Sanitariuszka/Sanitariusz

14-02-2018

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

14-02-2018

Inspektor w Dziale Personalnym

13-02-2018

Kucharka

12-02-2018

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

08-02-2018

Technik medyczny, technik elektroradiologidii do Pracowni Audiologii i VNG

08-02-2018

Pielęgniarka/pielęgniarz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

07-02-2018

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

07-02-2018

Sanitariuszka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO (umowa o pracę na zastępstwo)

06-02-2018

Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i IPO

05-02-2018

Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i IPO specjalista medycyny ratunkowej i/lub chorób wewnętrznych tel.kontaktowy 606946902

05-02-2018

Sanitariuszka/Sanitariusz

Styczeń

31-01-2018

Diagnosta laboratoryjny, Młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

30-01-2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

23-01-2018

Opiekun medyczny

18-01-2018

Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznym w Oddziale Wewnętrznym B z Pododdziałem Nefrologicznym

15-01-2018

Diagnosta laboratoryjny, Młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

12-01-2018

Mistrza kotłowni, Palacza kotłów gazowych, Tleniarza, Elektryka, Ślusarza

12-01-2018

Inspektor do Działu Technicznego

09-01-2018

Młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

04-01-2018

Pomoc kuchenna

03-01-2018

Położna/położnik

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)