Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

2019

Grudzień

23-12-2019

Sekretarka medyczna

20-12-2019

Technik analityki medycznej/młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

19-12-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym

19-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki zdrowotnej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

19-12-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogółnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz w Poradni Chirurgii Onkologicznej przy Przychodni Onkologicznej

19-12-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

18-12-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

17-12-2019

konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

17-12-2019

Konkurs ofert na wyk. świad, zdrow. w zakresie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej oraz pełnienie obowiązków z-cy koordynatora w Oddziale Wewnętrznym z Pod. Diab. i Pod. Nefrol.

16-12-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną- Obszar Terapii Zabiegowej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

16-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej oraz w Oddziale Dermatologii z Izbą Przyjęć

13-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

13-12-2019

Położna/Położnik

13-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

11-12-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

11-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

11-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: RTG,USG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego

09-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii oraz wykonywania badań echokardiograficznych na rzecz Poradni Kardiologicznej

06-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

06-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

05-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

05-12-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań okulistycznych pacjentów w Poradni Medycyny Pracy

05-12-2019

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej

04-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: RTG,USG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego

04-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

04-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

04-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diebetologii Dzieciecej oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

04-12-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Obserwacyjno-Zakaxnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

04-12-2019

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

Listopad

28-11-2019

Pielęgniarka/pielęgniarz

27-11-2019

Informatyka w Dziale Informatyki

26-11-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

26-11-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług logopedycznych w Poradni Logopedycznej Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji

20-11-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym

19-11-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej

15-11-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

14-11-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

07-11-2019

Technika medycznego do Pracowni Audiologii i VNG

06-11-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

Październik

31-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług położniczych w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

30-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

21-10-2019

Sanitariusz Izba Przyjęć Dziecięca

18-10-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym oraz w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

17-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług położniczych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

17-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

17-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Pododdziale Chirurgii Stomatologicznej

15-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz konsultacji psychiatrycznych w Oddziałach Szpitala

15-10-2019

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

15-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

15-10-2019

Opiekun medyczny

14-10-2019

Lekarze specjaliści w dziedzinie Onkologii i Chemioterapii

10-10-2019

Kucharka

10-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

08-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym

07-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

07-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług i konsultacji psychologicznych w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.

07-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

04-10-2019

Konkurs na położną oddziałową Oddziału Położniczo - Ginekologicznego z Izbą Przyjęć, poddziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, z blokami: Operacyjnym i Porodowo - Operacyjnym oraz Pracownią USG

04-10-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem nefrologii, Pracownią Holterowską

Wrzesień

27-09-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

16-09-2019

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

12-09-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

12-09-2019

Kucharka

11-09-2019

Konkurs ofert na konsultanta kardiologii dziecięcej

09-09-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Nefrologii, Pracownią Holterowską

09-09-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Izbie Przyję Dziecięcej

09-09-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

06-09-2019

Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego - Ratownik Medyczny

Sierpień

28-08-2019

Technika analityki medycznej/Młodszego asystenta

23-08-2019

Asystent w Oddziale Laryngologii

23-08-2019

Lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii dzieciecej i neonatologii.

16-08-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dot. opieki lekarskiej w Oddz. Onkologii i Chemioterapii, Przych. Onkologicznej, Por. Hematologicznej przy Por. Spec. oraz konsultacje w oddz. szpitala

14-08-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

12-08-2019

Technika medycznego do Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

12-08-2019

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych do Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

08-08-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

08-08-2019

Lekarz psychiatra

06-08-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii

01-08-2019

Technik analityki medycznej/młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

Lipiec

25-07-2019

Sekretarka medyczna

25-07-2019

Dyspozytora

25-07-2019

Pomoc kuchenna

24-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

19-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym, Pracownią USG

18-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

18-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej polegającej na przeprowadzaniu plazmaferazy z podwójną filtracją w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

18-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjn

18-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

10-07-2019

Pielęgniarka/ pielęgniarz

10-07-2019

Sanitariusz/ sanitariuszka

10-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

10-07-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wszczepiania taśmy leczenia nietrzymania moczu w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

05-07-2019

Dietetyka

01-07-2019

Pracownik do Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

Czerwiec

27-06-2019

Lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii dziecięcej i neonatologii

26-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie konsultacji kardiochirurgicznej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

26-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym oraz Poradniami

17-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

17-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz w Przychodni Onkologicznej z Poradniami Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.

14-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

13-06-2019

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

12-06-2019

Kucharka

12-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Obserwacyjno-Zakaxnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

10-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

10-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

10-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

06-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Izbie Przyję Dziecięcej

05-06-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym.

03-06-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Por. Diabetologicznej przy Por. Specjalistycznych i Gabinecie Stopy Cukrzycowej oraz konsultacji diabetologicznych w Oddziałach Szpital

Maj

22-05-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej

17-05-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wszczepiania taśmy leczenia nietrzymania moczu w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

16-05-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

15-05-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

14-05-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

13-05-2019

Inspektor,Tleniarz, Elektryk, Palacz kotłów gazowych Dział Techniczny

13-05-2019

Sekretarka medyczna

09-05-2019

Księgowej/Księgowego

09-05-2019

Technik elektroradiologii

Kwiecień

30-04-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym, oraz w Poradni Neurochirurgicznej.

30-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

29-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

29-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz opieki lekarskiej w Oddziale Dziennym Chemioterapii

29-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz pracowniami

19-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

17-04-2019

Lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii do pełnienia samodzielnej opieki lekarskiej do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

12-04-2019

Technik farmacji do Apteki Szpitalnej

12-04-2019

Mgr farmacji do Apteki Szpitalnej

12-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG

12-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

12-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

09-04-2019

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

09-04-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

05-04-2019

Sanitariuszki

Marzec

21-03-2019

Pielęgniarka-pielęgniarz

20-03-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dermatologii z Izbą Przyjęć

20-03-2019

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Dermatologii z Izbą Przyjęć

19-03-2019

Księgowej/Księgowego

19-03-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

15-03-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

15-03-2019

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług położniczych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

14-03-2019

Pielęgniarka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO (praca w systemie zmianowym)

14-03-2019

Ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO (praca w systemie zmianowym)

14-03-2019

Sanitariusz/ Sanitariuszka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO (praca w systemie zmianowym)

14-03-2019

Sekretarka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym)

13-03-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz Poradni Hematologicznej, świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza transfuzjonisty

13-03-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Izbie Przyję Dziecięcej

13-03-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Poradni Diabetologicznej przy Poradniach Specjalistycznych i Gabinecie Stopy Cukrzycowej oraz konsultacji diabetologicznych w Oddziałach Szpitala

13-03-2019

Główna Księgowa/Główny Księgowy

12-03-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym

12-03-2019

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem Operacyjnym

08-03-2019

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

06-03-2019

Sekretarka medyczna

Luty

27-02-2019

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

25-02-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

25-02-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Pododdziale Chirurgii Stomatologicznej

25-02-2019

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

25-02-2019

Opiekun medyczny

25-02-2019

Sanitariuszka/sanitariusz

22-02-2019

Konwojent

21-02-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Diabetologii i Pododdziałem Nefrologii, Pracownią Holterowską

20-02-2019

Konkurs ofert na wykonywanie konsultacji kardiochirurgicznych w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

19-02-2019

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

19-02-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

19-02-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

18-02-2019

Konkurs ofert na Koordynatora Oddziału Onkologii i Chemioterapii oraz Przychodni Onkologicznej z Poradniami

15-02-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

14-02-2019

Konkurs ofert na konsultanta w zakresie hematologii w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

13-02-2019

Konkurs ofert na wykonywanie znieczuleń do procedur stomatologicznych w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

07-02-2019

Lekarza specjalistę do Oddziału Dermatologii z Izbą Przyjęć

06-02-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z blokiem operacyjnym

05-02-2019

Informatyk

04-02-2019

Sekretarka medyczna

Styczeń

29-01-2019

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

28-01-2019

Konkurs ofert na stanowisko Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego - Ratownik Medyczny

25-01-2019

Młodszy/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej do Zakładu Mikrobiologii - pilnie

21-01-2019

Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

15-01-2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

14-01-2019

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

09-01-2019

Sanitariusz/ sanitariuszka

04-01-2019

Kucharka

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)