Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

2020

Luty

25-02-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

19-02-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

17-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

17-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarsich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

14-02-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

14-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dermatologii z Izbą Przyjęć

14-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dermatologii z Izbą Przyjęć

13-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dzieciecej i Neonatologicznej oraz w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych

13-02-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną- Obszar Terapii Zabiegowej

10-02-2020

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Sekcji ds BHP

07-02-2020

Pelęgniarka/pielęgniarz na zastępstwo do Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

06-02-2020

Konkurs ofert na wykonywanie znieczuleń do procedur stomatologicznych w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie

05-02-2020

Lekarza specjalistę do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

03-02-2020

Rejestratorka medyczna

Styczeń

30-01-2020

Sekretaka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną (praca w systemie zmianowym )

24-01-2020

Konkurs ofert na udzielanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym, oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną

24-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie Konsultacji kardiochirurgicznej w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

24-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji hematologicznych w Oddziale Onkologii i Chemioterapii

21-01-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Pielęgniarki Koordynującej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

15-01-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym

15-01-2020

Dyspozytora

14-01-2020

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

14-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

14-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie badań OCT (tomografii siatkówki) oraz pola widzenia przy pomocy perymetru HFA w Pracowni Angiografii Oddziału Okulistyki

13-01-2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

10-01-2020

Młodszy asystent do Zakładu Mikrobiologii

08-01-2020

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)