Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

2021

Październik

21-10-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

20-10-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

20-10-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

19-10-2021

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym

15-10-2021

Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko Ratownik medyczny - Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką "N"

15-10-2021

Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko:Ratownik Medyczny-Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

15-10-2021

Inspektor do Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej

15-10-2021

Inspektor do Działu Personalnego

14-10-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

Wrzesień

30-09-2021

Pomocy kuchennej

28-09-2021

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej z Blokiem Operacyjnym

28-09-2021

Lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii lub chcacego specjalizować się w dziedzinie laryngologii

23-09-2021

Referent do Apteki Szpitalnej

22-09-2021

Technik sterylizacji medycznej

20-09-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami

20-09-2021

Sanitariuisz na zastępstwo do Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

20-09-2021

Inspektor do Działu Zaopatrzenia i Transportu

17-09-2021

Lekarzy, lekarzy specjalistów i rezydentów w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

15-09-2021

Lekarza specjalistę neurologa lub w trakcie specjalizacji z zakresu neurologii

14-09-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

14-09-2021

Konkurs ofert w zakresie konsultacji kardiologicznej w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

14-09-2021

Konkurs ofert w zakr. rat. medycznego na stanowisko:-Ratownik medyczny - Kierowca Poj. Uprzywilejowanego uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi karetką „S” ,kat. prawo jazdy „B” - Rat. medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

13-09-2021

Lekarza do Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

07-09-2021

Kierowca karetki

03-09-2021

Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego

03-09-2021

Konkurs ofert na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

Sierpień

26-08-2021

Księgowej/Księgowego

23-08-2021

Techni elektroradiologii

19-08-2021

Inspektor do Działu Personalnego

16-08-2021

Lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii

16-08-2021

Rejestratorka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

13-08-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

12-08-2021

Konkurs ofert na samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

09-08-2021

Lekarze specjaliści i rezydenci w dziedzinie Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

06-08-2021

Konkurs ofert w zakresie ratownictwa medycznego na stanowisko: Kierowca Pojazdu Uprzywilejowanego – Ratownik Medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

Lipiec

29-07-2021

Opiekun medyczny

29-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

27-07-2021

Sanitariusz

22-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekraskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej

21-07-2021

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownią USG oraz w Poradni Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej

21-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

16-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

14-07-2021

Specjalista ochrony danych

13-07-2021

Pielęgniarka/pielęgniarz do Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

12-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielegniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

12-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

12-07-2021

Konkurs ofert na Koordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

09-07-2021

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej

07-07-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

06-07-2021

Technik sterylizacji medycznej

06-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie: świadczeń zdrowotnych w zakresie usług logopedycznych w Poradni Logopedycznej Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.

06-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

05-07-2021

Inspektor do Działu Personalnego

05-07-2021

Sanitariuszka

02-07-2021

Pomoc laboratoryjna do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

01-07-2021

Konkurs ofert na udzielanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej oraz w SOR

01-07-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć ogólnej

Czerwiec

30-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

29-06-2021

Rejestratorka medyczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO (praca zmianowa)

24-06-2021

Konwojent do Działu Zaopatrzenia i Transportu

22-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielegniarskiej w Oddziale Chirurgii Dzieciecej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

22-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

18-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgnirskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

18-06-2021

Sanitariuszka w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

17-06-2021

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Chir. Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej z Pod. Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym, oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w wieku do 18 lat w SOR z Izbą Przyjęć Ogólną

17-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

15-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

14-06-2021

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownią USG oraz w Poradni Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej

14-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

10-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

09-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki oraz samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii oraz wykonywania badań echokardiograficznych na rzecz Poradni Kardiologicznej

09-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Poradni Diabetologicznej przy Poradniach Specjalistycznych i Gabinecie Stopy Cukrzycowej oraz konsultacji diabetologicznych w Oddziałach

08-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług logopedycznych w Poradni Logopedycznej Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji

08-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym, Poradni Gastroenterologicznej oraz w Pracowni Edndoskopowej

07-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług pielęgniarskich w Izbie Przyjęć Dziecięcej

07-06-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii

Maj

28-05-2021

Technik medyczny do Pracowni Audiologii i VNG

27-05-2021

Specjalista ochrony danych

27-05-2021

Inspektor do Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej

27-05-2021

Księgowej/Księgowego

26-05-2021

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

26-05-2021

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej oraz Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii

21-05-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie opieki lekarskiej w Poradni Kardiologicznej przy Poradniach Specjalistycznych

20-05-2021

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy Koordynatora Oddziału Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym i Poradni Neurochirurgicznej

13-05-2021

Konkurs ofert w zakresie opieki lekarskiej w Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych

11-05-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

10-05-2021

Konkurs ofert na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej oraz w Poradni Nocnej i Światecznej Opieki Medycznej

07-05-2021

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca przy Oddziale Kardiologii

04-05-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Kwiecień

20-04-2021

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług położniczych w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

19-04-2021

Konkurs ofer na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

19-04-2021

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

16-04-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

13-04-2021

Logopeda

13-04-2021

Pielęgniarka/Pielęgniarz

13-04-2021

Sanitariuszka

12-04-2021

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

07-04-2021

Technik analityki medycznej/ młodszy asystent do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej

Marzec

31-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym

25-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

23-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

23-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami

16-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej

15-03-2021

Technik elektroradiologii

12-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

10-03-2021

Sanitariuszka

09-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym oraz w Poradni Chirurgii Naczyniowej

03-03-2021

Asystent/ starszy asystent diagostyki laboratoryjnej do Zakładu Mikrobiologii

01-03-2021

Inspektora do Działu Zaopatrzenia i Transportu

Luty

26-02-2021

Lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

18-02-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

18-02-2021

Konwojent

17-02-2021

Konkurs ofert na wykonywanie całodobowych usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

17-02-2021

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii oraz Poradni Zaburzeń Rytmu Serca i Pracowni Kontroli Stymulatorów.

15-02-2021

Pomoc kuchenna

15-02-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług pielęgniarskich w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

15-02-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

12-02-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

10-02-2021

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej

09-02-2021

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Chirurgii Stomatologicznej

09-02-2021

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym

04-02-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

02-02-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęc Ogólną

Styczeń

29-01-2021

Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Angiografii i Ortoptyki

29-01-2021

Specjalista ochrony danych

29-01-2021

Informatyk

21-01-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

20-01-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym, oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

20-01-2021

Konkurs ofert na udzielanie samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Dzieciecej i Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym

20-01-2021

Konkurs ofert na wykonywanie samodzielnej opieki lekarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

20-01-2021

Konkurs ofert na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej

20-01-2021

Konkurs ofert na wykonywanie badań cytologicznych i histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii i Medycyny Sądowej

19-01-2021

Konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO

19-01-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

19-01-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym, oraz w Poradni Chirurgii Onkologicznej przy Przychodni Onkologicznej

18-01-2021

Sanitariusz

18-01-2021

Opiekun medyczny

18-01-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

12-01-2021

Konkurs ofert na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

12-01-2021

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Zastępcy koordynatora w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dzieciecej i Neonatologicznej

11-01-2021

Informatyk

08-01-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym

08-01-2021

FIZJOTERAPEUTA

07-01-2021

ślusarz, elektryk, tleniarz, palacz kotłów parowych o ndcisnieniu 0,07 do 1 MPa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urzadzeniami pomocniczymi

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)