Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Inspektor ds organizacyjnych

04 listopada 2016
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora ds. organizacyjnych. Wymagania: • wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, zarządzanie, prawo ewentualnie ekonomia, • umiejętność efektywnej organizacji pracy, • komunikatywność, • samodzielność oraz zdolność do wdrażania zmian.

Zadania: • opracowywanie niezbędnych materiałów informacyjnych dotyczących działalności komórek organizacyjnych, • protokołowanie zebrań i narad organizowanych przez dyrektora lub jego zastępców, • przyjmowanie wniosków i roszczeń związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i majątku szpitala, prowadzenie związanych z tym postępowań wyjaśniających i korespondencji oraz przekazywanie we właściwym terminie stosownej dokumentacji brokerowi lub firmie ubezpieczeniowej, • opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących ubezpieczenia majątkowego i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi, • załatwianie interwencji zgłaszających się pacjentów w zakresie organizacji przyjęć przez poszczególne komórki organizacyjne, • współpraca z komórkami medycznymi związana z przekazywaniem pacjentów do ośrodków pielęgnacyjno-opiekuńczych, • występowanie do ośrodków pomocy społecznej o wydanie decyzji dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym pacjentów nieubezpieczonych, • sporządzanie dokumentów dotyczących organizacji szpitala – rejestracja zmian w sądzie i rejestrze wojewody, • udział w opracowywaniu: statutu, regulaminów, poleceń wewnętrznych, • prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu odpowiedzi na wykonanie zalecenia pokontrolne, • prowadzenie dokumentacji skarg i wniosków oraz odpowiedniej korespondencji związanej z ich wyjaśnianiem, • prowadzenie wykazu aktów prawnych, • prowadzenie elektronicznej wersji obowiązujących Zarządzeń Dyrektora, • prowadzenie różnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności szpitala, • pozyskiwanie miejsc akredytacyjnych dla lekarzy szkolących się.

Oferujemy: • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, • szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym, CV oraz kserokopię dokumentów poświadczających umiejętności zawodowe, wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 – Dz. U. Nr 133, poz. 883) na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora ds. organizacyjnych” lub na adres email: pulecka.bogda@swk.med.pl

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)