Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

20 grudnia 2017
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

Wymagania: - wykształcenie wyższe - znajomość przepisów prawa obowiązujących w jednostkach ochrony zdrowia, - znajomość programu MS Office (Word, Exel, PowerPoint), - biegłe wyszukiwanie informacji w internecie, - wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, - odporność na stres, umiejętność pracy w grupie oraz dynamizm i kreatywność w działaniu, - samodzielność, asertywność, zaangażowanie w pracę oraz zdolność do wdrażania zmian.

Preferowane: - wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: zarządzanie i marketing, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ekonomia, - doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia lub związanych z ochroną zdrowia, - doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, - doświadczenie w organizowaniu uroczystości, akcji informacyjnych, programów zdrowotnych, - Prawo Jazdy kat. B.

Zadania: 1. współudział w kreowaniu polityki zakładu w zakresie działalności marketingowej i jakościowej, 2. czynny udział w przygotowaniu szpitala do spełniania norm jakościowych i otrzymania certyfikatów potwierdzających jakość wykonywanych świadczeń (akredytacja, ISO, itp.), 3. organizowanie pracy w zakresie działań jakościowych, 4. opracowywanie rozwiązań, które będą służyły podnoszeniu jakości świadczonych usług, 5. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań upowszechniających działania jakościowe, 6. prowadzenie działalności szkoleniowej wśród pracowników, 7. wprowadzanie rozwiązań gwarantujących podnoszenie świadomości pracowników w zakresie obsługi pacjentów – klientów, 8. współpraca z innymi klientami zewnętrznymi, pomoc przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, ekonomicznych i innych pojawiających się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, 9. ścisła współpraca z poszczególnymi jednostkami szpitalnymi, instytucjami współpracującymi ze szpitalem, nowymi klientami, 10. bieżąca obserwacja i analiza rynku, 11. pozyskiwanie nowych klientów (telemarketing, marketing bezpośredni, kampanie promocyjne), 12. udział w targach, wystawach i innych imprezach promujących szpital.

Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym, CV oraz kserokopię dokumentów poświadczających umiejętności zawodowe, wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn zm.) na adres: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora w Dziale Jakości i Marketingu lub na adres email: .marketing@swk.med.pl Nadzór nad bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych pełni Administrator Bezpieczeństwa Informacji tel. kom (94) 3488545. Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych. Rekrutacja i zbieranie aplikacji na stanowisko Inspektora w Dziale Jakości i Marketingu w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie reprezentowanym przez Dyrektora lek. Med. Andrzeja Kondaszewskiego odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016 poz. 922) Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)