Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG

25 marca 2015
Oferta dodana przez: Dział personalny

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG.

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). Wymagane dokumenty, oświadczenia kandydatów oraz sposób ich złożenia określa § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. nr 34, poz.182) należy składać w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie Szpitala. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – kwiecień 2015 r. Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Szpitala.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)