Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Ogólną

22 grudnia 2015
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Ogólną Kandydaci na stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011 r. Nr151 poz. 896) Wymagane dokumenty, oświadczenia kandydatów oraz sposób ich składania określa § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz. 182). Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Ogólną” Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać bezpośrednio w Sekretariacie Szpitala. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie Szpitala. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – luty 2016 r.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)