Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz w Przychodni Onkologicznej z Poradniami

25 marca 2015
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: Opieka lekarska w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz w Przychodni Onkologicznej z Poradniami: Onkologii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Medycyny Paliatywnej, Psychologii, Profilaktyki Raka Piersi, Onkologii Ginekologicznej, Leczenia Bólu, oraz Pracowniami: Mammograficzną, Mammotomiczną i USG oraz Oddziałem Dziennym Chemioterapii Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rok Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz w Przychodni Onkologicznej z Poradniami: Onkologii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Medycyny Paliatywnej, Psychologii, Profilaktyki Raka Piersi, Onkologii Ginekologicznej, Leczenia Bólu, oraz Pracowniami: Mammograficzną, Mammotomiczną i USG oraz Oddziałem Dziennym Chemioterapii” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernikaw Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 42/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 25.03.2015 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej w Oddziale Onkologii i Chemioterapii oraz Przychodni Onkologicznej z Poradniami Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób:wpłynęła jedna oferta, w tym jedna ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty złożonej przez: Prywatny Gabinet Lekarski Renata Kurek-Szewczyk z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Moniuszki 7F/1 jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)