Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Młodszy/starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Bakteriologii z Pracowniami

12 lutego 2015
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego/starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Bakteriologii z Pracowniami. Wymagania jakie powinien/a spełniać kandydat/ka na w/w stanowisko: Diagnosta laboratoryjny, posiadający prawo wykonywania zawodu, spełniający wymogi Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej wraz z późniejszymi zmianami, tekst jednolity: (Dz. U. 2004, nr 144, poz. 1529 z poźn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790), czyli osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium mikrobiologicznym, wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych ze stażem pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Osoba, która posiada doświadczenie w :

 • wykonywaniu diagnostyki mikrobiologicznej z materiałów biologicznych pochodzących od pacjentów zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 • wykonywaniu odczytów z posiewów mikrobiologicznych,

 • wykonywaniu badań diagnostycznych z zakresu bakteriologii za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej,

 • identyfikacji uzyskanych hodowli,

 • nadzorowaniu wykonania badań i oznaczeń prowadzonych w laboratorium mikrobiologicznym,

 • interpretacji i ocenie wyników badań bakteriologicznych w zakresie oznaczeń wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i mechanizmów oporności,

 • osoba wykazująca się wiedzą o czynnikach etiologicznych różnego rodzaju infekcji,

 • ocenie preparatów mikroskopowych,

 • znajomości wymagań kontroli wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej,

 • biegłym posługiwaniu się komputerem w zakresie przydatnym w pracy mikrobiologa.

Dodatkowym atutem będzie rozpoczęcie lub posiadanie specjalizacji w zakresie mikrobiologii medycznej

a ponad to:

 • silna motywacja do pracy,
 • inicjatywa w działaniu,
 • odporność na stres,
 • otwartość na zdobywanie wiedzy,
 • wysoka kultura osobista i dobre umiejętności interpersonalne,
 • zdolność analitycznego myślenia.

  Oferujemy:

 • interesującą pracę w rozwijającej się firmie,
 • stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,
 • pracę pełną wyzwań,
 • przyjazną atmosferę pracy,

Osoba przyjęta do pracy poddawana będzie szkoleniom zawodowym, organizowanym na terenie szpitala i poza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym, CV oraz kserokopię dokumentów poświadczających umiejętności zawodowe, wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 – Dz. U. Nr 133, poz. 883) na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Z dopiskiem „Oferta na stanowisko młodszego/starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie …” lub na adres email: monikag@swk.med.pl.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)