Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Naczelnej Pielęgniarki

11 września 2015
Oferta dodana przez: Dział personalny

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

                      ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Kandydaci na stanowisko objęte konkursem powinni spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011 r. Nr151 poz. 896) Wymagane dokumenty, oświadczenia kandydatów oraz sposób ich składania określa

§ 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz. 182).

Komplet wymaganych od kandydatów dokumentów należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie Szpitala..

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – październik 2015r. Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Szpitala.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)