Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Opieka lekarska w oddziale kardiologii

10 marca 2004
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia:
OPIEKI LEKARSKIEJ W ODDZIALE KARDIOLOGII, a w szczególności:

  • prowadzenie szkoleń zespołu lekarzy w zakresie zabiegów angioplastycznych i implantacji stentów,
  • opieka dydaktyczna nad zespołem lekarzy i pielęgniarek uczestniczących w zabiegach o których mowa powyżej,
  • osobiste wykonywanie zabiegów angioplastycznych i implantacji stentów.

Do konkursu mogą przystąpić, Niepubliczne ZOZ, Indywidualne Praktyki Lekarskie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Umowa zostanie zawarta po rozstrzygnięciu konkursu na okres jednego roku z możliwością przedłużenia. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: "Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ...".

Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem oferty można odebrać w Dziale Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie już w dniu ukazania się ogłoszenia.

Oferta winna składać się z wypełnionego formularza oraz n/w dokumentów:

  1. dokument o wpisie do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, NZOZ lub zezwolenie odpowiedniej OIL na wykonywanie prywatnej praktyki oraz prawo wykonywania zawodu (w przypadku praktyk lekarskich),
  2. dokumenty świadczące o przygotowaniu zawodowym,
  3. dokumenty o nadanych nr REGON, NIP.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Organizator konkursu zastrzega prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)