Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Samodzielna opieka lekarska w SOR

16 października 2012
Oferta dodana przez: Dział personalny

Nawiązując do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie:

samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Ogólną-Obszar Terapii Zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie opublikowanego w Tygodniku Miasto w dniu 12.10.2012 r. uprzejmie informuję, że termin składania dokumentów na w/w Oddział upływa z dniem 19.10.2012r.

Komplet dokumentów można składać osobiście w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie lub pocztą i wtedy decydować będzie data stempla pocztowego.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)