Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wykonywania samodzielnej diagnostyki lub innych usług w pracowni serologii

09 września 2003
Oferta dodana przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania samodzielnej diagnostyki lub innych usług w Pracowni Serologii.

Do konkursu mogą przystąpić, Niepubliczne ZOZ, Indywidualne Praktyki Lekarskie.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Umowa zostanie zawarta po rozstrzygnięciu konkursu na okres jednego roku z możliwością przedłużenia. Oferty należy składać w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: "Konkurs na wykonywanie ..."

Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem oferty można odebrać w Dziale Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie już w dniu ukazania się ogłoszenia.

Oferta winna składać się z wypełnionego formularza oraz n/w dokumentów:

  1. dokument o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez Urząd Miejski w Koszalinie.
  2. dokumenty świadczące o przygotowaniu zawodowym,
  3. dokumenty o nadanych nr REGON, NIP.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Organizator konkursu zastrzega prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Dziale Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)