Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

Poradnia Logopedyczna

09 sierpnia 2021 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Informujemy, że od dnia 27.07.2021 r. Poradnia Logopedyczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. Poradnia znajduje się w budynku "I", przy gabinecie fango. Telefon kontaktowy: 94 34 88 916. Logopeda: mgr Emilia Pietrzak.


Otwarcie Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Rusza rejestracja pacjentów.

05 sierpnia 2021 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
16932_poradnia_stomatologiczna

Po ponad rocznej przerwie ponownie będzie działać w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie Poradnia Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych. Lekarz stomatolog będzie przyjmować pacjentów trzy razy w tygodniu. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w drugiej połowie sierpnia.


Otwarcie Pracowni Endoskopowej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

28 czerwca 2021 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
16775_02

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie 28 czerwca br. została oficjalnie otwarta Pracownia Endoskopowa. Modernizacja Pracowni Endoskopowej została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 o nazwie: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury: Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Modernizacja Pracowni Endoskopowej.

Na potrzeby Pracowni zostały zmodernizowane pomieszczenia po blokach operacyjnych przeniesionych do innego budynku. Realizacja trwała od kwietnia do grudnia minionego roku. W kolejnych miesiącach trwało przygotowanie i wyposażanie pomieszczeń.

 • Ta inwestycja to część dwóch dużych projektów, które zostały zrealizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego – ich łączna wartość wynosi ok. 40 milionów złotych – podkreśla Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - W ramach tych projektów zmodernizowaliśmy również Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Dział Żywienia, tuż przed otwarciem jest jeszcze zmodernizowany Pawilon Dziecięcy.

 • Chciałbym podziękować za wsparcie i zaangażowanie ze strony Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – zwłaszcza Pana Marszałka Olgierda Geblewicza i Pana Wicemarszałka Tomasza Sobieraja. Bez tego realizacja nie doszłaby do skutku. Podziękowania składam również senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu, który przewodniczy Radzie Społecznej Szpitala – mówi Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - Nowa Pracownia Endoskopowa to bardzo nowoczesny obiekt wyposażony na najwyższym poziomie. Pozwoli reagować na problemy zdrowotne, które można przy pomocy endoskopii przeprowadzić w mało inwazyjny sposób. Pozwoli to na szybszą diagnostykę i skrócenie pobytu pacjenta w Szpitalu oraz na bezpieczniejsze leczenie chorych. Pracownia będzie służyć przede wszystkim pacjentom Szpitala, ale będziemy też starali się prowadzić leczenie ambulatoryjne dla innych pacjentów.

Dodajmy, że średnio w roku w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie wykonuje się 2.700 badań endoskopowych.

W Pracowni są trzy nowocześnie wyposażone gabinety zabiegowe, sala wybudzeń, zaplecze techniczne oraz zaplecze administracyjno - socjalne. Całość zajmuje ok. 250 m kw. W ramach inwestycji wymieniono m. in. posadzki, okładziny ścienne, instalacje elektryczne oraz teletechniczne, stolarkę drzwiową. Zakupiono także nowoczesny sprzęt medyczny.

 • Jest tu sala zabiegowa dostosowana do wykonywania procedur endoskopowych w znieczuleniu ogólnym oraz dwa gabinety, w których wykonywane są badania przewodu pokarmowego, to gabinet kolonoskopii i gabinet gastroskopii – tłumaczy Mirosława Kierkosz, lekarz gastrolog i koordynator Pracowni Endoskopowej. - Zyskaliśmy bardzo nowoczesny sprzęt endoskopowy, który pozwala na wykonywanie procedur medycznych w pełnym komforcie bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu. Posiadamy również nowoczesny zestaw do ultrasonografii endoskopowej, który pozwala rozpoznawać zmiany nowotworowe w przewodzie pokarmowym na bardzo wczesnym etapie.

 • Aby stworzyć pacjentowi maksimum komfortu, wydzieliliśmy pomieszczenie, w którym pacjent może przygotować się do kolonoskopii. Gabinet kolonoskopii wyposażyliśmy również w aparaturę umożliwiającą wykonywanie badania w znieczuleniu ogólnym. Wiemy, że jest to badanie, któremu nie każdy jest w stanie się poddać w znieczuleniu miejscowym, dajemy więc szansę naszym pacjentom na wykonanie tego badania – dodaje doktor Mirosława Kierkosz.

W otwarciu Pracowni Endoskopowej uczestniczył Wicemarszałek Województwa Tomasz Sobieraj. - Cieszę się ogromnie, że nasz Szpital się modernizuje. Cieszę się również, że uczestniczymy w tym finansowo, z korzyścią dla mieszkańców Koszalina, a także całego regionu - mówił Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. - To wielka radość, ale też wielki obowiązek pomocy Szpitalowi, który czynimy, mam nadzieję, że w sposób wystarczający i właściwy. O prócz tego podpisaliśmy dziś umowę na kolejne pół miliona złotych na dostosowanie pomieszczeń w SOR, w którym ma stanąć tomograf komputerowy - nowoczesny sprzęt, który trafi do naszego SOR – dodał Wicemarszałek; umowę z Wicemarszałkiem podpisał przed konferencją Dyrektor Szpitala Andrzej Kondaszewski.

Tomograf zostanie przekazany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej w SOR wraz z nowym sprzętem usprawni pracę Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

 • Od wielu lat dość systematycznie na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest coś albo otwierane po modernizacji, albo są to zupełnie nowe obiekty – mówił również na otwarciu Pracowni Endoskopowej przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Stanisław Gawłowski. - Nie byłoby tych wszystkich rzeczy, gdyby nie wielka determinacja Pana Dyrektora Kondaszewskiego. To nie jest łatwe zarządzać tak skomplikowanym organizmem, jakim jest Szpital w Koszalinie, wielooddziałowy, specjalistyczny. Tu trafiają najtrudniejsze przypadki z całego regionu. Na to nakłada się niedofinansowanie służby zdrowia w Polsce - ciągle jest za małopieniędzy w stosunku do potrzeb. Mimo to przez te wszystkie lata w Szpital Wojewódzki w Koszalinie zainwestowano blisko 400 milionów złotych.

Wykonawcą inwestycji (modernizacji Pracowni Endoskopowej) była firma PROVISION Sp. z o.o. Rumia.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz środków własnych Szpitala.

Całkowity koszt projektu to 3 522 421,35 zł, w tym: - roboty budowlane i przygotowanie projektu to 1 473 394,07 zł; - wyposażenie i sprzęt medyczny to 2 049 027,28 złotych.

Źródła finansowania: - EFFR, czyli fundusze UE (za pośrednictwem Marszałka Województwa) – 2 784 303,42 zł; - Budżet Państwa – 348 037,95 zł; - Środki własne – 390 079,98 zł w tym: dotacja UWZ, czyli Urząd Marszałkowski – 58 530,05 zł; dotacja Urząd Miejski Koszalin – 23 898,10 zł; środki Szpitala – 307 651,83 złotych.

FOT. SWK


Sprzęt od Wojewody Zachodniopomorskiego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

22 czerwca 2021 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
16750_podpisanie_umowy_z_wojewoda_szczecin_21_06_2021_m_in_na_aparat_do_znieczulenia

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przekazał na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie sprzęt medyczny za prawie pół miliona złotych. Placówka zyskała m. in. aparat do znieczulenia, który trafi do Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych.

Sprzęt, który został podzielony także między inne placówki medyczne w regionie, pochodzi ze Szpitala Tymczasowego w Szczecinie. Spotkanie z dyrektorami obdarowanych przez Pana Wojewodę placówek, zostało zorganizowane w Szczecinie; tu podpisano stosowne umowy.

 • Było mi bardzo przyjemnie, gdy Pan Wojewoda pozytywnie oceniał na forum naszą pracę i starania – mówi Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
 • Pochwalił nas za sprawną organizację szczepień przeciwko covid i testowanie pacjentów na covid, a także za walkę z pandemią i za całokształt naszej pracy. Wyrazy uznania przekazał dla personelu naszego Szpitala.

Sprzęt, który trafi wkrótce do Szpitala Wojewódzkiego, to m. in. wspomniany aparat do znieczulenia, ale też sztuczna nerka, aparat do tlenoterapii, pompy lekowe, podnośniki dla pacjentów. - Bardzo nam się to wszystko przyda w pracy poszczególnych oddziałów, pomiędzy które zostanie podzielony sprzęt. Dziękujemy Panu Wojewodzie za wsparcie – podkreśla dyrektor Andrzej Kondaszewski.


Szczepmy się przeciwko COVID-19. To jedyny sposób na powrót do normalności

02 czerwca 2021 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
16685_dscf4158_do_wyslania

Kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie zachęca do szczepienia przeciwko COVID – 19. - To jedyny sposób na powrót do normalności – podkreślają wszyscy jednym głosem.

Do szczepienia zachęcają (na zdjęciu od lewej): Jadwiga Derda - Pielęgniarka Naczelna w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, Dyrektor Szpitala Andrzej Kondaszewski, Elżbieta Szyska - Kierownik Działu Epidemiologii, doktor Jacek Wróblewski - Koordynator Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w Szpitalu, Piotr Wojcieszek - Ratownik SOR.

Za nami ponad rok funkcjonowania w pandemii i walki z ciężką chorobą, jaką jest COVID-19.

 • Choroba dotyczyła często osób starszych, ale nie tylko – mówi doktor Jacek Wróblewski - Koordynator Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w Szpitalu. - Chorowały też bardzo często osoby młode albo wręcz, niestety, umierały.

Doktor Wróblewski przekonuje do szczepienia przeciwko COVID-19. - Jeżeli obywatel nie chce się szczepić, to niech wzbudzi w sobie poczucie odpowiedzialności za innych obywateli, również za najbliższych, za swoją rodzinę, ponieważ może być tą osobą, która przeniesie zakażenie na bliskich.

O korzyściach płynących ze szczepienia przeciwko COVID-19 mówi także Elżbieta Szyska - Kierownik Działu Epidemiologii. - Wśród tych osób, które zostały zaszczepione, nie trafiają się zakażenia SARS-CoV 2.

 • Żeby to działało, musimy wszyscy do tego świadomie podchodzić – mówi Ratownik Piotr Wojcieszek. - Dziś mogę być zdrowy, a za dwa, trzy dni może się okazać, że dosięga to mnie. W ciągu dwóch, trzech dni okazuje się, że pacjent ma problemy z chodzeniem, że nie może złapać tchu, że ciężko mu jest wykonać podstawowe czynności.

 • To był bardzo ciężki czas, zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów, którzy znaleźli się w Szpitalu i oczywiście dla ich rodzin – komentuje Jadwiga Derda - Pielęgniarka Naczelna w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. - Personel dał od siebie bardzo dużo. Zachorowania również występowały wśród personelu medycznego. Wszyscy pracowali z wydajnością 200 procent.

W ostatnim czasie spadła liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Placówka sukcesywnie wraca do normalnego funkcjonowania.

 • W okresie pandemii Szpital nie ograniczył dostępu dla pacjentów onkologicznych – mówi Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - Tak samo Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – jedyny w tej części województwa. W miarę możliwości pracowały pozostałe oddziały.

W minionym roku, z powodu COVID-19, do Szpitala Wojewódzkiego trafiło 5.126 pacjentów. W tym roku (do 25 maja) – 1.050.

W 2020 roku Szpital wykonał 22.800 testów na COVID-19, w tym roku już ponad 20.200.


Dzień Dziecka

02 czerwca 2021 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
16676_1

Dzień Dziecka to najbardziej radosne święto, które wywołuje uśmiech na buzi każdego dziecka. Zwłaszcza wtedy, gdy najmłodsi są zaskakiwani miłymi niespodziankami i obsypywani upominkami.

1 czerwca od rana w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie przebywające tu dzieci, ale też te, które zjawiły się w Izbie Przyjęć, były obdarowywane prezentami.

 • Co roku Szpital Wojewódzki, przy wsparciu sponsorów, różnych organizacji i ludzi dobrego serca, przygotowuje niespodzianki dla małych pacjentów. Tak też było w tym roku – mówi Anna Iwanisik, pielęgniarka oddziałowa na Oddziale Dziecięcym. - Odwiedzili nas m. in. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły w Konikowie, byli też przedstawiciele Caritasu Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z „pudełkami szczęścia”, a także piłkarze z Klubu Gwardia Koszalin, którzy przygotowali specjalny pokaz oraz upominki. Piękne poduchy własnoręcznie przygotowali i dostarczyli podopieczni Fundacji Pracownia Pomysłów. Odwiedzili nas również z prezentami przedstawiciele Przedszkola nr 22 w Koszalinie. Dzieci dostały też bajkowe zestawy papiernicze od Prekursora Artystycznego. Tych, którzy nas wsparli i pamiętali o małych pacjentach, jest więcej – wszystkim bardzo dziękujemy.

 • Cieszą nas te piękne gesty wrażliwości na potrzeby innych, szczególnie tych najmłodszych naszych pacjentów – mówi Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala. - Przekazane niespodzianki z pewnością umilą pobyt dzieciom w Szpitalu i sprawią, że szpitalna codzienność nabierze kolorów. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za pamięć i inicjatywę.

Z powodu pandemii i obostrzeń sanitarno – epidemicznych wstęp na Oddział Dziecięcy jest obecnie ograniczony. Dlatego też mali pacjenci mogli jedynie oglądać pokazy piłkarskie przez okna. Gwardziści zagrali też przy okazji dla dorosłych – ich umiejętności i pokazowy trening mogli podziwiać pacjenci oraz personel Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Kardiologii.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)