Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

ZAPRASZAMY NA MAMMOGRAFIĘ

14 października 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15754_dsc07014

Zadbaj o swoje zdrowie! Zbadaj się

Przychodnia Onkologiczna zaprasza panie na bezpłatne badania. Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Przychodnia Onkologiczna w Koszalinie zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne.

Każda pani w wieku 50 – 69 lat może się zgłosić do Przychodni Onkologicznej przy ul. Orlej 2 w Koszalinie, by skorzystać z darmowych badań mammograficznych. Wystarczy telefon, by się umówić. Badania wykonywane są bez skierowania, po okazaniu dowodu osobistego. Konieczne jest zabranie wcześniejszych zdjęć mammograficznych.

Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku 50 – 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) i co 12 miesięcy u kobiet w wieku 50 – 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2. Programem nie mogą być objęte panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Ze względu na panującą pandemię i zagrożenie epidemiczne, w trosce o zdrowie pacjentek, a także o ich samopoczucie, rejestracja na badania jest prowadzona telefonicznie. Ważne telefony: 94 346 00 18 oraz 346 00 33. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 8 – 14, od poniedziałku do piątku.

  • Panie są umawiane na konkretne godziny, by nie musiały czekać w kolejce. Dlatego tak ważne jest, aby – zanim do nas przyjdą w sprawie badania – zadzwoniły do nas. Wówczas będą mogły sprawdzić, czy kwalifikują się na badania, a następnie ustalić termin – mówi Zofia Staszków, pielęgniarka koordynująca w Poradni Onkologicznej.

Badania są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Należy pamiętać o dezynfekcji dłoni (urządzenie do dezynfekcji jest dostępne zaraz przy wejściu do budynku), a także o maseczkach i zasłanianiu nosa i ust.

  • Badania profilaktyczne, które prowadzi nasza Przychodnia, to podstawowy etap profilaktyki raka piersi, który jest prowadzony z myślą o paniach w wieku 50 – 69 lat, które są najbardziej obciążone ryzykiem zachorowania na raka piersi – wyjaśnia Hanna Symonowicz, koordynator Oddziału Onkologii I Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, a także kierownik Poradni Onkologicznej przy SW. - Jeżeli wynik jest prawidłowy, wówczas badanie jest powtarzane co dwa lata. Natomiast, gdy wynik jest nieprawidłowy, wówczas pacjentka jest kierowana do drugiego etapu badań, do dalszej diagnostyki.

Ważne dla pań, które dotąd nie korzystały z podobnych badań – to nie boli. – Badanie trwa krótko i nie jest bolesne – uspokaja Zofia Staszków. – Podczas badania są wykonywane zdjęcia, te następnie są opisywane przez dwóch specjalistów. Po wszystkim pacjentka otrzymuje w kopercie płytę CD z materiałem z badań.

  • Badanie jest oceniane przez dwóch niezależnych specjalistów i wynik jest wydawany na podstawie zgodnej opinii obu lekarzy radiologów – podkreśla doktor Hanna Symonowicz.

Co ważne – badania są prowadzone przy użyciu nowego sprzętu - to nowoczesny mammograf cyfrowy, który został zakupiony w tym roku w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Przeprowadzona została również modernizacja pomieszczeń Pracowni Mammografii, dokupiono dodatkowe wyposażenie. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia (ponad 460 tys. zł), dofinansowaniu ze strony Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (450 tys. zł), a także dzięki dofinansowaniu z Fundacji „Pokonać Raka” (200 tys. zł, które udało się pozyskać dzięki wpłatom mieszkańców na rzecz Fundacji). Koszt własny szpitala to ponad 36 tys. złotych.

Nowe urządzenie gwarantuje przede wszystkim lepszej jakości zdjęcia, a tym samym lepszą diagnostykę. Daje też gwarancję szybkiego otrzymania obrazu przez lekarza. Dla pacjentki oznacza większy komfort podczas badania.

Przychodnia zabiega ponadto o pozytywną decyzję w sprawie prowadzenia drugiego etapu badań, a także stara się o zakup przystawki do mammografu, która umożliwiłaby pogłębioną diagnostykę. W tym celu jest m. in prowadzona zbiórka funduszy przez Stowarzyszenie Wspierania Walki z Nowotworami „Pokonać Raka”.

  • Zapraszamy do włączenia się w ten szczytny cel, jakim jest troska o zdrowie nas wszystkich. Bo należy pamiętać, że rak piersi nie dotyczy tylko kobiet - mówi kierownik Przychodni Onkologicznej przy SW. - Profilaktyka jest bardzo ważna. Pamiętajmy, że rozpoznanie na wczesnym etapie choroby nowotworowej piersi daje prawie 100 procent pewności całkowitego wyleczenia – zaznacza doktor Hanna Symonowicz.

W 2019 roku Pracownia wykonała 2.700 badan mammograficznych, z tego 1.200 to były badania profilaktyczne.

Fot. SWK Na zdjęciu:
Zofia Staszków, pielęgniarka koordynująca, pokazuje nowy mammograf, przy pomocy którego od czerwca, po modernizacji, Pracownia wznowiła wykonywanie badań mammograficznych.


Konkurs Ofert

05 października 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) badań diagnostyki laboratoryjnej b) usługi pobrania krwi dla osób zakwalifikowanych do Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie (CPV:85145000-7)

Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można zapoznać się w siedzibie Szpitala w Dziale Jakości i Marketingu lub pobrać ze strony internetowej www.swk.med.pl. Umowa zostaje zawarta na czas realizowania Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Koperta zewnętrzna winna być opisana w sposób następujący: „Konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej i usługi pobrania krwi dla osób zakwalifikowanych do Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie”. Nie otwierać przed 08.10.2020 r. godz. 10:00. Ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin składania ofert upływa 08.10.2020 r. do godz. 9.30. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora, Budynek Administracji I p. w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin. Otwarcie ofert nastąpi 08.10.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Sala Narad (budynek administracji II p.). Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert. Zamawiający ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.


INFORMACJA DLA PACJENTÓW dotycząca lokalizacji Poradni Specjalistycznych

18 września 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Ze względu na wdrożone zmiany organizacyjne jak również na trwającą modernizację Szpitala zmianie ulega lokalizacja poszczególnych poradni. Z tego względu prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie Szpitala.

Wykaz poradni działających w budynku Poradni Specjalistycznych:
Kardiologiczna dla dorosłych, Urologii i Onkologii Urologicznej, Neurologiczna, Hematologiczna, Gastroenterologiczna, Diabetologiczna dla dorosłych, Diabetologiczna dla dzieci, Urazowo-Ortopedyczna, Chirurgii Ogólnej, Sportowa, Neurochirurgiczna, Neurologii Dziecięcej, Reumatologiczna, Rehabilitacji Dziecięcej, Ortoptyka (do końca września). Rejestracja telefoniczna: 94/ 34 88 355, 34 88 420

Dodatkowo w budynku Poradni Specjalistycznych znajduje się: Poradnia Dermatologiczna - rejestracja pod numerem tel. 94/ 34 88 491 oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla osób poniżej 19 roku życia – rejestracja pod nr tel. 94/ 34 88 536; 34 88 537, tel. kom. 519 010 067

Poradnie zlokalizowane w budynku „I” (wejście do tunelu): Hepatologiczna, Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych, Chirurgii Dziecięcej - rejestracja telefoniczna: 94/ 34 88 355, 34 88 420 oraz Poradnia Chirurgii Naczyniowej – rejestracja 94/ 34 88 391, Rehabilitacji Dorosłych – rejestracja 94/ 34 88 316, Medycyna Pracy – rejestracja 94/ 34 88 193

SOR Chirurgiczny Dziecięcy znajduje się przy Izbie Przyjęć Dziecięcej (budynek B) -– rejestracja 94/ 34 88 252


Ogólnopolska kampania Twoja krew, moje życie

08 września 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie bierze udział w Kampanii "Twoja krew, moje życie", promującej Honorowe Oddawanie Krwi.


Zmiana lokalizacji - nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzieci

04 września 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Od dnia 7 września ulega zmianie lokalizacja udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla osób poniżej 19 roku życia. Dotychczasowa lokalizacja w Izbie Przyjęć Ogólnej zostaje przeniesiona do budynku Poradni Specjalistycznych.


17 sierpnia dniem wolnym od pracy

11 sierpnia 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Szanowni Pacjenci,

Informuję, że dzień 17.08.2020 r. jest dla Pracowników Szpitala dnie wolnym od pracy, za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

W związku z czym poradnie, pracownie, zakłady diagnostyczne i administracja w tym dniu będą nieczynne.

Oddziały szpitalne będą pracowały w systemie dyżurowym.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)