Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW

14 lipca 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15504_podziekowania

W imieniu własnym, personelu a także pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie pragnę szczerze i serdecznie podziękować za wsparcie i okazaną pomoc w tym niezwykle trudnym dla nas czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Jako społeczeństwo stanęliśmy przed wielką próbą, jaką jest walka z koronawirusem. Nikt na to wyzwanie nie był przygotowany. Dotychczasowy porządek uległ zaburzeniu, poczuliśmy realne zagrożenie i strach o życie nasze i naszych bliskich. Nasz Szpital musiał się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem, ale nie został z tym sam! Dziękujemy KAŻDEMU, kto w jakikolwiek sposób okazał nam wsparcie i pomoc w tym trudnym czasie. Państwa bezinteresowna postawa jest godna najwyższego szacunku. Nie sposób wymienić wszystkich firm czy osób indywidualnych, które zaangażowały się poświęcając swój czas i środki, aby nieść pomoc naszemu Szpitalowi. Nie sposób wymienić wszystkich otrzymanych darów – począwszy od środków finansowych, środków ochrony osobistej, poprzez posiłki i artykuły spożywcze, kosmetyki, sprzęt medyczny i biurowy, na słowach otuchy płynących zewsząd kończąc. To piękny gest każdego DARCZYŃCY, płynący z serca, odruchu człowieczeństwa i chęci niesienia pomocy w czasie rozprzestrzeniającej się epidemii. Świadomość, że nie pozostaliśmy sami z naszymi problemami dodaje sił. Ten czas próby, przez który przechodziliśmy i nadal przechodzimy jest tym momentem, który pozwala uwierzyć w drugiego człowieka. Dziękuję raz jeszcze przedsiębiorcom, organizacjom i osobom prywatnym za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Nieustannie staramy się, aby personel i pacjenci czuli się bezpiecznie i dlatego robimy wszystko, aby Szpital funkcjonował jak najlepiej, a dzięki Państwa dobroczynności i wrażliwości społecznej jest nam łatwiej o to zadbać. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda nam się pokonać wszelkie trudności.

DZIĘKUJEMY!

Andrzej Kondaszewski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie


Udzielanie świadczeń w Poradniach Specjalistycznych

14 lipca 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią wirusa SARS- CoV-2, w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie nadal obowiązują ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych.

Pacjenci, którzy posiadają skierowanie do Poradni powinni skontaktować się telefonicznie z Rejestracją Poradni w celu ustalenia terminu wizyty pod nr tel. 94/ 34 88 355, 34 88 420.

Personel Rejestracji poinformuje pacjenta o trybie przeprowadzenia porady – teleporada lub wizyta w poradni.

Ze względu na ograniczenie liczby osób przebywających jednoczasowo w budynku Poradni, Pacjenci zgłaszający się na wcześniej umówioną wizytę, proszeni są o przychodzenie punktualnie, o ustalonej godzinie.

Wymagamy, aby każdy pacjent miał założoną maseczkę ochronną i zachował bezpieczną odległość od drugiej osoby.

Wprowadzone ograniczenia mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa personelowi i pacjentom.


Informacja o realizacji zadania prewencyjnego – PZU S.A.

08 lipca 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zrealizował zadanie prewencyjne polegające na zakupie środków ochrony osobistej dla personelu Szpitala, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach Umowy prewencyjnej i wykorzystania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

Ze środków tych Szpital zakupił kombinezony ochronne typu Tyvek o wartości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem dla personelu.

W imieniu całego personelu Szpitala serdecznie dziękujemy PZU S.A. za wsparcie i okazaną pomoc w tym niezwykle trudnym dla nas czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.


Uruchomienie nowego mammografu cyfrowego

06 lipca 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15444_dscf3564

W 2019 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pozyskał środki finansowe na zakup mammografu cyfrowego z możliwością rozbudowy w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na rok 2019. W ramach realizacji tego zadania Szpital zakupił nowy mammograf cyfrowy, który został zainstalowany w Przychodni Onkologicznej, przy ul. Orlej 2. Ponadto, przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń Pracowni Mammografii oraz zakupione zostało dodatkowe wyposażenie (sprzęt komputerowy, drukarki, meble itp.) ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Od dnia 24 czerwca ponownie wykonywane są badania mammograficzne.
Na finansowanie inwestycji składa się dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 462 311,06 zł, dofinansowanie z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 450 000,00 zł oraz dofinansowanie z Fundacji „Pokonać Raka” w wysokości 200 000, 00 zł. Koszt własny Szpitala to 36 835,94 zł. Liczba wykonywanych badań mammograficznych w 2019: 2700 w tym profilaktyka 1200. Zalety mammografii cyfrowej: Szybkość otrzymania obrazów przez lekarza.  Brak szkodliwych odczynników chemicznych. Możliwość szybkiego rozwoju dodatkowych aplikacji usprawniających badania. Możliwość rozbudowy o tomosyntezę (podczas skanowania z tomosyntezą jest wykonywana seria zdjęć piersi pod różnymi kontami przy zmniejszonej  dawce promieniowania. Obrazy te są następnie użyte do wytworzenia serii cienkich obrazów warstw które mogą być przeglądane jako trójwymiarowy  zrekonstruowany obraz piersi.), co nie jest możliwe w przypadku aparatów analogowych. Większy komfort podczas badania dla pacjentek. Zaawansowane mechanizmy kompresji piersi i bliższe przyleganie detektora do ciała, zapewniają większą jakość uzyskanych obrazów i diagnostyki.  Możliwość archiwizacji wyniku badania i obrazu, co min. umożliwia lekarzowi porównanie zdjęć z kilku badań, jednoczasowo na monitorze. Możliwość powiększenia obrazu, co umożliwia dokładniejszą ocenę zmiany.


Koszalińscy Rycerze przekazują maseczki dla Pacjentów

23 czerwca 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15410_dscf3540

W dniu 19 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska przekazała 2000 sztuk maseczek wielorazowych dla naszego Szpitala. Ten dar jest efektem akcji „Rycerze walczą z wirusem !”- zadania publicznego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Zostaną one rozprowadzone wśród pacjentów naszego szpitala. Maseczki są bawełniane, co umożliwi ich wielokrotne wykorzystanie przez pacjentów, także w domach, kiedy opuszczą szpital. Budowa maseczek umożliwia wypełnienie ich dodatkowymi filtrami wewnętrznymi. Łącznie Rycerze przekażą 2500 sztuk maseczek.


Zakończenie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej.

01 czerwca 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15360_sala_po

W miesiącu kwietniu bż. roku oddany do użytkowania został Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Modernizacja oddziału trwała od 06.05.2019 r. i wykonana została w ramach realizacji projektu „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia. Inwestycja ta sfinansowana została ze środków RPO, budżetu państwa, województwa i miasta. Dodatkowo, ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zakupione zostało wyposażenie oddziału. W chwili obecnej, pacjenci przyjmowani są, diagnozowani i leczeni w komfortowym i przyjaznym oddziale.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)