Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

Wydłużenie godzin rejestracji do badań przesiewowych w ramach Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

07 grudnia 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Od 07.12.2020 r. Szpital Wojewódzki w Koszalinie wydłuża godziny rejestracji mieszkańców do badań przesiewowych w ramach Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 !

W celu zgłoszenia się do Programu zadzwoń pod nr telefonu: 690 408 761 w godzinach 8:00 - 14:30, przerwa: 12:00-12:30 lub 94/34 88 344 w godzinach 9:30- 14:00.

Przyjmowanie osób zgłaszających się do Programu odbywać się będzie według ustalonych harmonogramów z określeniem wyznaczonych punktów pobrań, dni i godzin przyjęć.

Po wypełnieniu ankiety prosimy o kontakt telefoniczny 690 408 761, 94/34 88 344.


W Szpitalu Wojewódzkim był Mikołaj

07 grudnia 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15997_2

Pod osłoną nocy, po cichaczu, w miniony weekend Mikołaj odwiedził Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Zostawił prezenty dla małych pacjentów pod choinką i czmychnął. Był na tyle dyskretny, że nie obudził żadnego dziecka – nikt go nie widział. Za to ile było radości o poranku, gdy okazało się, że na naszych małych pacjentów czekają pod choinką niespodzianki. Wśród nich m. in. piękne poduszki z Fundacji Pracownia Pomysłów. Podarunki przygotowała także firma Prekursor Artystyczny, która zazwyczaj przyjeżdża do nas ze spektaklami dla najmłodszych. Podziękowania składamy także dla Fundacji Energa.

Obdarowani otrzymali m. in. zestawy klocków, książeczki, zestawy do malowania, kredki, kolorowanki. Ich ucieszone buzie były najlepszym dowodem na to, że Mikołaj stanął na wysokości zadania.


Podarunki na Mikołajki od MEC-Mikołaja

04 grudnia 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15986_img_20201127_102328

Koszalińska spółka - Miejska Energetyka Cieplna, obdarowała Szpital Wojewódzki w Koszalinie, a dokładniej Poradnię Chirurgii Dziecięcej. Do Poradni, która działa w Szpitalu, zostały dostarczone książeczki dla najmłodszych, które wydał MEC, a które mają nie tylko bawić, ale też uczyć dzieci, na czym polega ekologiczne podejście do życia. Książeczki zostały dostarczone do nas oczywiście z myślą o naszych małych pacjentach, którzy trafiają do Poradni, a tych średnio miesięcznie odwiedza nas ok. 400. To dość pokaźna liczba.

Na tym nie koniec. MEC Koszalin dostarczył również do Poradni paczkę z kolorowymi obrazkami i dekoracjami, które przyozdobią ściany pomieszczeń, gdzie obecnie funkcjonuje Poradnia (do czasu zakończenia remontu w tej części Szpitala, gdzie wcześniej działała Poradnia i gdzie wkrótce wróci). Obrazki i dekoracje będą cieszyć oczy małych i trochę większych pacjentów; wraz z przeprowadzką zabierzemy oczywiście te wszystkie piękne dekoracje ze sobą.

Ponadto MEC dostarczył nam jeszcze jedną paczkę, z naklejkami dla dzielnych pacjentów – te, chętne dzieci, podobnie jak kolorowe książeczki, będą otrzymywać od nas na koniec wizyty, w nagrodę za wytrwałość i odwagę.

  • Bardzo dziękujemy spółce MEC za te wszystkie podarunki – mówi Renata Chmurzyńska, pielęgniarka koordynująca w Poradniach Specjalistycznych. - Na pewno w pełni je wykorzystamy, ku radości naszych małych pacjentów. Wiadomo, że wizyta w szpitalu, w poradni, dziecku może się niezbyt dobrze kojarzyć. A takie kolorowe drobiazgi, obrazki, naklejki, to zawsze dobry sposób, by odwrócić uwagę dziecka, a na koniec wizyty wynagrodzić.

Co ważne, wszystkie gadżety przeszły tzw. kwarantannę, są więc czyste, bezpieczne. Oczywiście decyzja, co do przyjęcia książeczki, czy naklejki należy do rodziców i opiekunów, którzy nas odwiedzą.

Na zdjęciu: Dorota Skrzypińska, rejestratorka medyczna oraz Roma Rosielewska, pielęgniarka w Poradni Chirurgii Dziecięcej

  • Książeczki, podobnie jak obrazki i dekoracje, są piękne, kolorowe, dzieci z pewnością będą się cieszyć – mówią obie panie.

Rejestracja do poradni specjalistycznych - uwaga zmiany

20 listopada 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Ważna informacja dla pacjentów korzystających z Poradni Specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie !

Od poniedziałku 7 grudnia w nowym miejscu w Koszalinie – przy ul. Słowiańskiej 15 - będą działać kolejne poradnie - Poradnia Hepatologiczna i Poradnia Chorób Zakaźnych.

Kolejne zmiany są wprowadzane ze względu na bezpieczeństwo sanitarno – epidemiczne pacjentów.

Przypominamy, że od niedawna część poradni została przeniesiona do budynku przy ul. Słowiańskiej 15. W nowym miejscu działają poradnie: hematologiczna, dermatologiczna, diabetologiczna dla dorosłych, neurologiczna dla dorosłych, reumatologiczna oraz gabinet stopy cukrzycowej. Od poniedziałku będzie tu również działać Poradnia Hepatologiczna i Poradnia Chorób Zakaźnych.
TELEFON DO REJESTRACJI – 94 34 88 427 w godzinach 8:00 - 14:00.

Aktualne telefony do rejestracji w poradni głównej przy ul. Chałubińskiego, przy Szpitalu, to: 94 34 88 420, 355.

Telefon do rejestracji do Poradni Chirurgii Dziecięcej to 94 34 88 435.

Zmianie uległa lokalizacja Poradni Ortoptycznej - ul. Monte Casino 13, pok. 312, III piętro, rejestracja pod numerem telefonu: 94 34 88 263


KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYKI CYTOLOGICZNEJ I IMMUNOFENOTYPOWEJ, OCENY TREPANOBIOPSJI ORAZ BADAŃ GENETYCZNYCH W DIAGNOSTYCE HEMATOLOGICZNEJ

16 listopada 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań diagnostyki cytologicznej i immunofenotypowej, oceny trepanobiopsji, badań genetycznych w diagnostyce hematologicznej dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie (CPV:85145000-7). Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można zapoznać się w siedzibie Szpitala w Dziale Jakości i Marketingu lub pobrać ze strony internetowej www.swk.med.pl. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat - od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Koperta zewnętrzna winna być opisana w sposób następujący: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki cytologicznej i immunofenotypowej, oceny trepanobiosji oraz badań genetycznych w diagnostyce hematologicznej dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie”. Nie otwierać przed 27.11.2020 r. godz. 10:15 Ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin składania ofert upływa 27.11.2020 r. do godz. 9.30. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora, Budynek Administracji I p. w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Budynek Administracji „G”, Sala Narad II piętro. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert. Udzielający zamówienie ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.


KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE GENETYCZNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

16 listopada 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: genetycznych badań diagnostycznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie – określonych w załączniku nr 2 (CPV:85145000-7) Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można zapoznać się w siedzibie Szpitala w Dziale Jakości i Marketingu lub pobrać ze strony internetowej www.swk.med.pl. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat - od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Koperta zewnętrzna winna być opisana w sposób następujący: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie genetycznych badań diagnostycznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie”. Nie otwierać przed 27.11.2020 r. godz. 10:00 Ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Termin składania ofert upływa 27.11.2020 r. do godz. 9.30. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora, budynek administracji I p. w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, adres: ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, budynek administracji „G”, Sala Narad II piętro. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert. Udzielający zamówienie ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)