Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Artykuły spożywcze różne

08 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Cukier 1kg - 7100 kg; 2) Sól warzona 1 kg - 2300 kg; 3) Bułka tarta 1 kg - 350 kg; 4) Kasza gryczana 1 kg - 200 kg; 5) Ryż op. 1 kg - 3400 kg; 6) Kasza manna 1 kg - 1200 kg; 7) Płatki owsiane 1 kg - 1700 kg; 8) Kasza jęczmienna, wiejska, op.1 kg - 1400 kg; 9) Mąka wrocławska 1 kg - 3500 kg; 10) Mąka tortowa 1 kg - 600 kg; 11) Fasola „Jaś” - 300 kg; 12) Groch łuskany - 100 kg; 13) Ocet 0,5 l - 200 szt.; 14) Herbata LIPTON lub równoważna expres (op. = 50szt.) - 50 op.; 15) Przyprawa do zup typu MAGGI 1 l lub równoważna - 1300 szt.; 16) Majeranek 1 pacz. 10g - 200 szt.; 17) Papryka słodka 1 pacz. 20g - 80 szt.; 18) Pieprz mielony czarny 1 pacz. 20g - 1800 szt.; 19) Czosnek mielony 1 op. 20g - 100 szt.; 20) Przyprawa typu Vegeta lub równoważna 250 g - 100 szt.; 21) Ziele angielskie 1 pacz. 10g - 150 szt.; 22) Herbata miętowa expr. 1 op.(20 szt.) - 100 szt.; 23) Herbata rumiankowa expr. 1 op. (20 szt.) - 50 szt.; 24) Kwasek cytrynowy 50 g - 2000 szt.; 25) Proszek do pieczenia 18g - 450 szt.; 26) Cukier waniliowy 16g - 200 szt.; 27) Krem karpatka 250g - 160 szt.; 28) Kisiel 1 op. 40g - 7500 szt.; 29) Budyń 1 op. 40g - 4000 szt.; 30) Galaretka owocowa - 3000 szt.; 31) Suchary delikatesowe 300 g - 2000 szt.; 32) Biszkopty 120 g - 350 szt.; 33) Krakersy 180 g - 550 szt.; 34) Herbatniki 50 g typu PETIT BURE lub równoważne - 2300 szt.; 35) Ciastka różne (markizy, pierniki, wafle) - 200 kg; 36) Herbata granulowana 100g - 2500 szt.; 37) Herbata Yunan lub równoważna 50g liściasta - 20 szt.; 38) Kawa Inka 150g - 2200 szt.; 39) Kawa rozpuszczalna typu manuel lub równoważna 100 g - 50 szt.; 40) Kawa typu Premium lub równoważna 100 g - 50 szt.; 41) Kakao Puchatek lub równoważne 300g - 60 szt.; 42) Kakao naturalne 100 g - 150 szt.; 43) Koncentrat pomidorowy 800 g (typu BAŻANT) lub równoważny - 300 szt.; 44) Koncentrat pomidorowy 4.500 g (typu BAŻANT) lub równoważny - 100 szt.; 45) Koncentrat buraczany 240 g - 100 szt.; 46) Olej rzepakowy 1l - 1000 L; 47) Olej jadalny rzepakowy op. 5 lub 3 l - 1550 L; 48) Ogórki konserwowe 0,9 l - 1000 szt.; 49) Chrzan 300 g - 200 szt.; 50) Musztarda 200 g - 400 szt.; 51) Soki Bobofrut lub równoważne 175 ml bez cukru - 1600 szt.; 52) Soki Kubuś lub równoważne 310 ml - 3200 szt.; 53) Soki owocowe 700g (syrop) - 1300 szt.; 54) Soki owocowe 350 g (syrop) - 500 szt.; 55) Soki Hortex lub równoważne 0,25 l - 500 szt.; 56) Liść laurowy 1 pacz. - 100 szt.; 57) Przyprawa do potraw (typu JARZYNKA) lub równoważna 1kg - 1200 kg; 58) Sos pieczeniowy 1kg - 20 szt.; 59) Sos pieczarkowy 1kg - 20 szt.; 60) Makarony różne 500 g - 3500 kg; 61) Dżemy opakowania 25 g o różnych smakach 6 op. - 3500 szt.; 62) Miód naturalny 25 g 5 op. - 4000 szt.; 63) Dżemy puszka 3,5 kg o różnych smakach - 500 szt.; 64) Fasola czerwona w zalewie natur. 400 g - 80 szt.; 65) Fasola szparagowa zielona cięta po 2,6 kg - 70 szt.; 66) Fasola szparagowa zielona cięta 850 g - 30 szt.; 67) Groszek konserwowy sałatkowy puszka 0,4kg - 450 szt.; 68) Groszek konserwowy sałatkowy puszka 2,6kg - 120 szt.; 69) Kukurydza konserwowa puszka 3 l - 50 szt.; 70) Kukurydza konserwowa puszka 340 g - 350 szt.; 71) Papryka cięta w paski słój 3 l - 50 szt.; 72) Papryka cięta w paski słój 0,72 - 300 szt.; 73) Szczaw konserwowy słój 900 g - 100 szt.; 74) Ananas plastry 565 g - 300 szt.; 75) Brzoskwinie połówki puszka 850 g - 200 szt.; 76) Majonez dekoracyjny „Winiary” lub równoważny wiaderko 3 l - 20 szt.; 77) Majonez dekoracyjny „Winiary” lub równoważny słoik 280 ml - 700 szt.; 78) Mąka ziemniaczana 1kg - 150 kg; 79) Żelatyna wieprzowa 50 g - 400 szt.; 80) Kasza kukurydziana 1kg - 600 kg; 81) Kleik ryżowy 190g - 150 szt.; 82) Sos sałatkowy 700g - 50 szt.; 83) Cynamon 15g - 20 szt.; 84) Żurek 1kg - 40 szt.; 85) Barszcz biały 1kg - 40 szt.; 86) Mak niebieski 200g - 100 szt.; 87) Wiórki kokosowe 70g - 50 szt.; 88) Kawa ziarnista 500g - 20 szt.; 89) Rodzynki 100g - 20 szt.;

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.12.2009.r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.PDF
  pobierz (62 KB informacja o wyborze ofert.PDF, data publikacji: 22 grudnia 2009)
 • SIWZ_artykuły spożywcze.pdf
  pobierz (167 KB SIWZ_artykuły spożywcze.pdf, data publikacji: 08 grudnia 2009)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (52 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 08 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)