Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa koncentratu typu renalina oraz pasków testujących

09 stycznia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) ogłasza, że w przedmiotowym postępowaniu, na zadanie pt.:

DOSTAWA KONCENTRATU TYPU RENALINA ORAZ PASKÓW TESTUJĄCYCH

zawarł umowę z firmą Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz. 1. Kryterium oceny ofert: - cena - 100%. 2. Oferty należało złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 22.12.2006 r. do godz. 10.00. 3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: - wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, - oferta spełniała wszystkie wymagania określone w SIWZ, - oferta posiadała najniższą cenę.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)