Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki onkologiczne i pomocnicze

16 maja 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/100/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

LEKI ONKOLOGICZNE I POMOCNICZE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 16.05.2011.r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

ZADANIE NR 1: 1) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw.10mg - 200 fiol.; 2) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50mg - 400 fiol.; 3) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw.100mg lub w przeliczeniu na 50mg - 400 fiol.; ZADANIE NR 2 : 1) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wlew. dożylnych 10 mg - 350 fiol.; 2) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wlew. dożylnych 50 mg - 300 fiol.; 3) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wlew. dożylnych 100 mg - 400 fiol.; ZADANIE NR 3: 1) Ifosfamide 1g - 50 fiol.; 2) Ifosfamide 2g - 100 fiol.; ZADANIE NR 4: 1) Mesna roztw. 400 mg lub w przeliczeniu na 200mg - 400 amp.; ZADANIE NR 5: 1) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg - 240 fiol.; 2) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 6: 1) Methotrexate gotowy roztw. 50 mg - 300 amp.; 2) Methotrexate gotowy roztw. 10 mg - 400 amp.; ZADANIE NR 7: 1) Methotrexate 2,5mg tabletki - 10 op. po 50szt ZADANIE NR 8: 1) Carboplatin - gotowy roztw. do wlew.dożylnych 50 mg - 180 fiol.; 2) Carboplatin - gotowy roztw. do wlew.dożylnych 150 mg - 150 fiol.; 3) Carboplatin - gotowy roztw. do wlew.dożylnych fiolki 450 mg - 150 fiol.; ZADANIE NR 9: 1) Docetaxel gotowy koncentrat 20 mg - 400 fiol.; 2) Docetaxel gotowy koncentrat 80 mg - 300 fiol.; ZADANIE NR 10: 1) Dacarbazine 100 mg - 400 fiol.; 2) Dacarbazine 200 mg - 800 fiol.; ZADANIE NR 11: 1) Vinblastine sulfate 5 mg z rozpuszczal. - 350 fiol.; ZADANIE NR 12: 1) Vincristine sulfate 1mg z rozpuszczal. - 250 fiol.; ZADANIE NR 13: 1) Bleomycin hydrochloride 15mg - 250 fiol.; ZADANIE NR 14: 1) Mitomycin 20mg - 10 fiol.; 2) Mitomycin 10mg - 5 fiol.; 3) Mitomycin 2mg - 20 fiol.; ZADANIE NR 15: 1) Mitoxantrone hydrochloride roztw, 20mg - 20 fiol.; ZADANIE NR 16: 1) Cyclophosphamide 1g (subst. rozpuszczalna w 0,9%NaCl ) - 500 fiol.; 2) Cyclophosphamid 200mg (subst. rozpuszczalna w 0,9% NaCl) - 600 fiol.; ZADANIE NR 17: 1) Cyclophosphamide 50mg drażetki - 20 op. po 50szt.; ZADANIE NR 18: 1) Melphalan 2mg tabletki - 20 op. po 25szt.; ZADANIE NR 19: 1) Chlorambucil 2mg tabletki - 20 op. po 25szt.; ZADANIE NR 20: 1) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 30 fiol.; 2) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 60 fiol.; 3) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 350 fiol.; ZADANIE NR 21: 1) Fluorouracil roztw. 5000mg - 800 fiol.; 2) Fluorouracil roztw. 1000mg 200 fiol.; 3) Fluorouracil roztw. 500mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 22: 1) Bicalutamide 50mg tabletki - 350 op. po 28szt.; ZADANIE NR 23: 1) Ondansetron hydrochloride 8mg ampułki - 6000 szt.; ZADANIE NR 24: 1) Filgrastim 30 mln j. ampułkostrzyk. - 100 szt.; 2) Filgrastim 48 mln j. ampułkostrzyk. - 100 szt.; ZADANIE NR 25: 1) Filgrastim 30 mln j. ampułkostrzyk. - 100 szt.; 2) Filgrastim 48 mln j. ampułkostrzyk. - 50 szt.; ZADANIE NR 26: 1) Lenograstim 33.6 M j.m. ampułkostrzyk. - 100 szt.; ZADANIE NR 27: 1) Gemcitabine 1000 mg - 700 fiol.; 2) Gemcitabine 200 mg - 1100 fiol.; ZADANIE NR 28: 1) Calcium folinate roztw. 100mg 50 fiol.; 2) Calcium folinate roztw. 200mg 400 fiol.; 3) Calcium folinate roztw. 600mg lub w przeliczeniu na 500mg - 500 fiol.; 4) Calcium folinate roztw. 1000mg - 50 fiol.; ZADANIE NR 29: 1) Paclitaxel roztw. 100mg - 100 fiol.; 2) Paclitaxel roztw. 300 mg - 250 fiol.; ZADANIE NR 30: 1) Erythropoietin beta 30 tys. ampułkostrzykawka - 200 szt.; ZADANIE NR 31: 1) Darbepoetin alfa- półautomatyczny wstrzykiwacz 500mcg - 180 szt.; ZADANIE NR 32: 1) Trastuzumab 150 mg - 1100 fiol.; ZADANIE NR 33: 1) Topotecan 4mg - 40 fiol.; 2) Topotecan 1mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 34: 1) Temozolomide 250 mg kapsułki - 100 szt.; 2) Temozolomide 100 mg kapsułki - 150 szt.; 3) Temozolomide 20mg kapsułki - 200 szt.; 4) Temozolomide 5mg kapsułki - 100 szt.; ZADANIE NR 35: 1) Capecitabine 150 mg tabletki - 350 op. po 60szt.; 2) Capecitabine 500 mg tabletki - 500 op. po 120szt.; ZADANIE NR 36: 1) Cladribine roztw. 10mg - 35 fiol.; ZADANIE NR 37: 1) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg - 250 fiol.; 2) Epirubicin - gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg 300 fiol.; 3) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 100 mg - 20 fiol.; ZADANIE NR 38: 1) Imatinib 400mg tabletki - 30 op. po 30szt.; ZADANIE NR 39: 1) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 300mg 100 fiol.; 2) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 100mg - 800 fiol.; 3) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 40mg - 300 fiol.; ZADANIE NR 40: 1) Cytarabine roztw. 100mg - 50 fiol.; 2) Cytarabine roztw. 500mg - 20 fiol.; 3) Cytarabine roztw. 1000mg - 50 fiol.; ZADANIE NR 41: 1) Fulvestran 250mg ampułka - 400 szt.; ZADANIE NR 42: 1) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 450 fiol.; 2) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 350 fiol.; 3) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 150 fiol.; ZADANIE NR 43: 1) Doxorubicin w pegylowanych liposomach gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 20mg - 200 fiol.; ZADANIE NR 44: 1) Etoposid 50mg kapsułki - 100 szt.; 2) Etopozyd 100mg kapsułki - 200 szt.; ZADANIE NR 45: 1) Pegfilgrastim 6mg półautomatyczny wstrzykiwacz - 50 szt.; ZADANIE NR 46: 1) Vinorelbine kapsułki 20mg - 600 szt.; 2) Vinorelbine kapsułki 30mg - 1200 szt.; ZADANIE NR 47: 1) Ondansetron hydrochloride subst. liofil. do stosow. doust. 8mg - 10 op.po10szt.; ZADANIE NR 48: 1) Topotecan 0,25mg tabl. - 100 szt.; 2) Topotecan 1mg tabl. - 400 szt.; ZADANIE NR 49: 1) Erlotinib hydrochloride 150mg - 10 op. po 30tabl.; 2) Erlotinib hydrochloride 100mg - 18 op. po 30tabl.; ZADANIE NR 50: 1) Cetuximab roztwór 100mg - 450 fiol.; 2) Cetuximab roztwór 500mg - 200 fiol.; ZADANIE NR 51: 1) Doxorubicyna liposomalna 50mg proszek i składniki do sporządzania koncentratu - 80 fiol.; ZADANIE NR 52: 1) Fludarabine phosphate 50mg substancja do przygotowania roztworu do iniekcji lub gotowy roztw. - 30 amp.; ZADANIE NR 53: 1) Fludarabine phosphate10mg tabletki powlekane - 400 szt.; ZADANIE NR 54: 1) Sunitynib 12,5mg kapsułki twarde 30 op. po 28szt.; 2) Sunitynib 25mg kapsułki twarde 20 op. po 28szt.; 3) Sunitynib 50mg kapsułki twarde - 50 op. po 28szt.; ZADANIE NR 55: 1) Bewacizumab 100mg koncentrat do przygotowania roztworu - 60 fiol.; 2) Bewacizumab 400mg koncentrat do przygotowania roztworu - 45 fiol.; ZADANIE NR 56: 1) Sorafenib 200mg tabl. powl. - 20 op. po 112szt.; ZADANIE NR 57: 1) Lapatynib 250mg tabl .powl. - 70 op.po140szt.; ZADANIE NR 58: 1) Panitumumab 100mg - 20 fiol.; 2) Panitumumab 400mg - 10 fiol.; ZADANIE NR 59: 1) Pemetrexed 500mg - 10 fiol.; ZADANIE NR 60: 1) Temsyrolimus 30mg - 10 fiol.; ZADANIE NR 61: 1) Mitotane 500mg tabl. - 10 op. po 100szt.; ZADANIE NR 62: 1) Thalidomide 100mg - 1500 tabl. ZADANIE NR 63: 1) Levofolinic acid 50mg/ml - 50 fiol.; 2) Levofolinic acid 200mg/4ml - 100 fiol.; ZADANIE NR 64: 1) Octreotidum acetis 20mg - 10 fiol.; 2) Octreotidum acetis 30mg - 20 fiol.; ZADANIE NR 65: 1) Lomustyna tabl. 40mg - 8 op. po 20szt.; ZADANIE NR 66: 1) Interferon Alfa 9mln.IU - 450 fiol.; ZADANIE NR 67: 1) Zoledronic acid amp. 4 mg - 80 szt.; ZADANIE NR 68: 1) Ewerolimus tabl. 10 mg - 20 op. po 30szt.; ZADANIE NR 69: 1) Palonosetron 0,25 mg - 20 fiol.; ZADANIE NR 70: 1) Rasburykaza 1,5mg - 26 op. po 3szt.; ZADANIE NR 71: 1) Bendamustyny chlorowodorek 25 mg - 24 fiol.; 2) Bendamustyny chlorowodorek 100 mg - 24 fiol.; ZADANIE NR 72: 1) Vinflunine-koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50mg - 24 fiol.; 2) Vinflunine-koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 250 mg 8 fiol.; ZADANIE NR 73: 1) Lenalidomid 5mg - 4 op. po 21szt.; 2) Lenalidomid 10mg - 4 op. po 21szt.; 3) Lenalidomid 15mg - 4 op. po 21szt.; 4) Lenalidomid 20mg - 4 op. po 21szt.; ZADANIE NR 74: 1) Lanreotidum 120mg/0,5ml ampułkostrzykawka - 15 szt. ZADANIE NR 75: 1) Pazopanib 400mg - 24 op. po 60 tabl.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (75 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych • posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Wadium - wartość ogólna – 429 800,00zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27.06.2011r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert dodatkowych.pdf
  pobierz (99 KB informacja o wyborze ofert dodatkowych.pdf, data publikacji: 04 lipca 2011)
 • streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.pdf
  pobierz (179 KB streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.pdf, data publikacji: 30 czerwca 2011)
 • informacja o wyborze ofert_onkologia.pdf
  pobierz (219 KB informacja o wyborze ofert_onkologia.pdf, data publikacji: 30 czerwca 2011)
 • wyjaśnienia03-leki onkologiczne.pdf
  pobierz (165 KB wyjaśnienia03-leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 09 czerwca 2011)
 • wyjaśnienia02.pdf
  pobierz (125 KB wyjaśnienia02.pdf, data publikacji: 03 czerwca 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (149 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 30 maja 2011)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (91 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 20 maja 2011)
 • SIWZ_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (1886 KB SIWZ_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 20 maja 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)