Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki onkologiczne i pomocnicze

10 maja 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

Leki onkologiczne i pomocnicze

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 1) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10mg - 300 fiol. 2) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50mg (+Mini-Spike do każdej fiol.) - 400 fiol. 3) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw.100mg (+Mini-Spike do każdej fiol.) - 400 fiol. ZADANIE NR 2 1) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 10 mg - 350 fiol. 2) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 50 mg - 400 fiol. 3) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 100 mg (+Mini-Spike do każdej fiol.) - 400 fiol. ZADANIE NR 3 1) Ifosfamide 1g - 70 fiol. 2) Ifosfamide 2g - 140 fiol. ZADANIE NR 4 1) Mesna roztw. 400 mg lub w przeliczeniu na 200mg - 600 amp. ZADANIE NR 5 1) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg (pełna rejestracja) - 300 fiol. 2) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg (pełna rejestracja) - 100 fiol. ZADANIE NR 6 1) Methotrexate gotowy roztw. 50 mg - 300 amp. 2) Methotrexate gotowy roztw. 10 mg lub w przeliczeniu na 5mg - 400 amp. ZADANIE NR 7 1) Methotrexate 2,5mg tabletk - 10 op=50szt ZADANIE NR 8 1) Carboplatin - gotowy koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji 50 mg - 180 fiol. 2) Carboplatin - gotowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 150 mg - 150 fiol. 3) Carboplatin - gotowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 450 mg - 150 fiol. ZADANIE NR 9 1) Docetaxel gotowy koncentrat 20 mg - 400 fiol. 2) Docetaxel gotowy koncentrat 80 mg - 400 fiol. 3) Docetaxel gotowy koncentrat 160 mg - 10 fiol. ZADANIE NR 10 1) Dacarbazine 100 mg - 800 fiol. 2) Dacarbazine 200 mg - 800 fiol. ZADANIE NR 11 1) Vinblastine sulfate 5 mg z rozpuszczal. - 300 fiol. ZADANIE NR 12 1) Vincristine sulfate 1mg - 300 fiol. ZADANIE NR 13 1) Bleomycin hydrochloride 15mg - 300 fiol. ZADANIE NR 14 1) Mitomycin 20mg - 10 fiol. 2) Mitomycin 10mg - 30 fiol. 3) Mitomycin 2mg - 30 fiol. ZADANIE NR 15 1) Mitoxantrone hydrochloride roztw, 20mg - 50 fiol. ZADANIE NR 16 1) Cyclophosphamide 1g (subst. rozpuszczalna w 0,9%NaCl + Mini-Spike do każdej fiol.) - 500 fiol. 2) Cyclophosphamid 200mg (subst. rozpuszczalna w 0,9% NaCl) - 600 fiol. ZADANIE NR 17 1) Cyclophosphamide 50mg drażetki - 10 op. = 50szt. ZADANIE NR 18 1) Melphalan 2mg tabletki - 80 op. = 25szt. ZADANIE NR 19 1) Chlorambucil 2mg tabletki - 50 op. = 25szt. ZADANIE NR 20 1) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 50 fiol. 2) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 250 fiol. 3) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 500 fiol. ZADANIE NR 21 1) Fluorouracil roztw. 5000mg(+Mini-Spike do każdej fiol.), brak zażółcenia po przygotowaniu roztworu do infuzji. - 800 fiol. 2) Fluorouracil roztw. 1000Mg, brak zażółcenia po przygotowaniu roztworu do infuzji. - 200 fiol. 3) Fluorouracil roztw. 500Mg lub w przeliczeniu na 1000mg, brak zażółcenia po przygotowaniu roztworu do infuzji. - 100 fiol. ZADANIE NR 22 1) Bicalutamide 50mg tabletki - 400 op.= 28szt. ZADANIE NR 23 1) Ondansetron hydrochloride 8mg ampułki - 6000 szt. ZADANIE NR 24 1) Filgrastim 30 mln j. ampułkostrzyk.( typu Neupogen- do kontynuacji leczenia) - 50 szt. 2) Filgrastim 48 mln j. Ampułkostrzyk ( typu Neupogen- do kontynuacji leczenia) - 15 szt. ZADANIE NR 25 1) Filgrastim 30 mln j. ampułkostrzyk. - 200 szt. 2) Filgrastim 48 mln j. ampułkostrzyk. - 80 szt. ZADANIE NR 26 1) Lenograstim 33.6 M j.m. ampułkostrzyk. - 120 szt. ZADANIE NR 27 1) Gemcitabine 1000 mg - 700 fiol. 2) Gemcitabine 200 mg - 1100 fiol. ZADANIE NR 28 1) Calcium folinate roztw. 100 mg - 100 fiol. 2) Calcium folinate roztw. 200 mg - 400 fiol. 3) Calcium folinate roztw. 500 mg (+Mini-Spike do każdej fiol.) - 400 fiol. 4) Calcium folinate roztw. 1000 mg ( +Mini Spike do każdej fiol.) - 600 fiol. ZADANIE NR 29 1) Paclitaxel roztw. 100mg (+aparat do przetoczeń do każdych 2 fiol.) - 200 fiol. 2) Paclitaxel roztw. 300 mg (+ aparat do przetoczeń do każdej fiol.) - 300 fiol. ZADANIE NR 30 1) Erythropoietin beta 30 tys. ampułkostrzykawka - 200 szt. ZADANIE NR 31 1) Darbepoetin alfa 500mcg - 250 szt. ZADANIE NR 32
  1) Trastuzumab 150 mg - 1500 fiol. ZADANIE NR 33 1) Topotecan 4mg - 50 fiol. 2) Topotecan 1mg - 100 fiol. ZADANIE NR 34 1) Temozolomide mg w kapsułkach 5,20,100,140,180,250mg - 200000 mg ZADANIE NR 35 1) Capecitabine 150 mg tabletki - 400 op. = 60szt. 2) Capecitabine 500 mg tabletki - 600 op.= 120szt. ZADANIE NR 36 1) Cladribine roztw. 10mg - 35 fiol. ZADANIE NR 37 1) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg - 600 fiol. 2) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg - 600 fiol. 3) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 100 mg - 100 fiol. ZADANIE NR 38 1) Imatinib 400mg tabletki - 60 op.= 30szt. ZADANIE NR 39 1) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 300Mg - 130 fiol. 2) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 100mg - 800 fiol. 3) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 40mg - 400 fiol. ZADANIE NR 40 1) Cytarabine roztw. 100mg - 50 fiol. 2) Cytarabine roztw. 500mg - 20 fiol. 3) Cytarabine roztw. 1000mg - 50 fiol. ZADANIE NR 41 1) Fulvestran 250mg ampułka - 500 szt. ZADANIE NR 42 1) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 400 fiol. 2) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 350 fiol. 3) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 150 fiol. ZADANIE NR 43 1) Doxorubicin w pegylowanych liposomach gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 20mg - 200 fiol. ZADANIE NR 44 1) Pegfilgrastim 6mg półautomatyczny wstrzykiwacz - 50 szt. ZADANIE NR 45 1) Vinorelbine kapsułki 20mg - 600 szt. 2) Vinorelbine kapsułki 30mg - 1200 szt. ZADANIE NR 46 1) Ondansetron hydrochloride subst. liofil. do stosow. Doust. 8mg - 10 op.=10szt. ZADANIE NR 47 1) Topotecan 0,25mg tabl. - 100 szt. 2) Topotecan 1mg tabl. - 400 szt. ZADANIE NR 48 1) Erlotinib hydrochloride 150mg - 20 op.=30tabl. 2) Erlotinib hydrochloride 100mg - 23 op.=30tabl. ZADANIE NR 49 1) Cetuximab roztwór 100mg - 450 fiol. 2) Cetuximab roztwór 500mg - 200 fiol. ZADANIE NR 50 1) Doxorubicyna liposomalna 50mg proszek i składniki do sprządzania koncentratu - 100 fiol. ZADANIE NR 51 1) Fludarabine phosphate 50mg substancja do przygotowania roztworu do iniekcji lub gotowy roztw. - 50 amp. ZADANIE NR 52 1) Fludarabine phosphate10mg tabletki powlekane - 400 szt. ZADANIE NR 53 1) Sunitynib 12,5mg kapsułki twarde - 30 op.=28szt. 2) Sunitynib 25mg kapsułki twarde - 20 op.=28szt. 3) Sunitynib 50mg kapsułki twarde - 60 op.=28szt. ZADANIE NR 54 1) Bewacizumab 100mg koncentrat do przygotowania roztworu - 60 fiol. 2) Bewacizumab 400mg koncentrat do przygotowania roztworu - 45 fiol. ZADANIE NR 55 1) Sorafenib 200mg tabl. powl. - 30 op.=112szt. ZADANIE NR 56 1) Lapatynib 250mg tabl .powl. - 70 op.=140szt.lub w przeliczeniu op.=70szt. ZADANIE NR 57 1) Panitumumab 100mg - 20 fiol. 2) Panitumumab 400mg - 10 fiol. ZADANIE NR 58 1) Pemetrexed 100mg - 30 fiol. 2) Pemetrexed 500mg - 30 fiol. ZADANIE NR 59 1) Thalidomide 100mg - 2100 tabl. ZADANIE NR 60 1) Levofolinic acid 50mg/ml - 300 fiol. 2) Levofolinic acid 200mg/4ml - 200 fiol. 3) 5-Fluorouracil 1000mg kompatybilny z levofolinic acid - 300 fiol. ZADANIE NR 61 1) Octreotidum acetis 20mg - 12 fiol. 2) Octreotidum acetis 30mg - 24 fiol. ZADANIE NR 62 1) Lomustyna tabl. 40 mg - 10 op.=20szt ZADANIE NR 63 1) Interferon Alfa 9mln.IU - 450 fiol. ZADANIE NR 64 1) Zoledronic acid amp. 4 mg - 50 szt. ZADANIE NR 65 1) Ewerolimus tabl. 5 mg - 10 op.= 30szt. 2) Ewerolimus tabl. 10 mg - 30 op.= 30szt. ZADANIE NR 66 1) Palonosetron 0,25 mg - 20 fiol. ZADANIE NR 67 1) Rasburykaza 1,5mg - 26 op. = 3szt. ZADANIE NR 68 1) Bendamustyny chlorowodorek 25 mg - 24 fiol. 2) Bendamustyny chlorowodorek 100 mg - 24 fiol. ZADANIE NR 69 1) Vinflunine-koncentrat do sporządzania roztw. do infuzji 50mg - 12 fiol. 2) Vinflunine-koncentrat do sporządzania roztw. do infuzji 250 mg - 4 fiol. ZADANIE NR 70 1) Lenalidomid 5mg - 10 op. = 21szt. 2) Lenalidomid 10mg - 10 op. = 21szt. 3) Lenalidomid 15mg - 6 op. = 21szt. 4) Lenalidomid 25mg - 6 op. = 21szt. ZADANIE NR 71 1) Lanreotidum 120mg/0,5ml amp.-strz. - 24 szt. ZADANIE NR 72 1) Denosumab 120mg/1,7 - 100 fiol. ZADANIE NR 73 1) Rytuksymab 100mg/10ml - 35 fiol. 2) Rytuksymab 500mg/50ml - 20 fiol. ZADANIE NR 74 1) Aprepitant 80mg 2tab./120mg 1tab. - 10 op.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 504 774,60 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.06.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 18. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.05.2012 r.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_leki.pdf
  pobierz (590 KB wybor ofert_leki.pdf, data publikacji: 09 lipca 2012)
 • odpowiedzi06_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (98 KB odpowiedzi06_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 13 czerwca 2012)
 • odpowiedzi05_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (102 KB odpowiedzi05_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 11 czerwca 2012)
 • odpowiedzi04_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (102 KB odpowiedzi04_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2012)
 • modyfikacja02_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (534 KB modyfikacja02_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 28 maja 2012)
 • formularz ofertowy_modyfikacja2.xls
  pobierz (18 KB formularz ofertowy_modyfikacja2.xls, data publikacji: 28 maja 2012)
 • odpowiedzi03_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (146 KB odpowiedzi03_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 28 maja 2012)
 • modyfikacja01_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (319 KB modyfikacja01_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 23 maja 2012)
 • formularz ofertowy_modyfikacja.xls
  pobierz (19 KB formularz ofertowy_modyfikacja.xls, data publikacji: 23 maja 2012)
 • odpowiedzi02_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (190 KB odpowiedzi02_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 23 maja 2012)
 • odpowiedzi 01_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (150 KB odpowiedzi 01_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 17 maja 2012)
 • SIWZ_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (132 KB SIWZ_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 16 maja 2012)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (64 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 16 maja 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)