Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Leki onkologiczne i pomocnicze

19 maja 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.: Leki onkologiczne i pomocnicze

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 19.05.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres zamówienia: ZADANIE NR 1 1) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw.o trwałośći pow.48h 10mg (1mg/ml) – 150 fiol.; 2) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw trwałego pow. 48h 50mg( 1mg/ml) – 200 fiol.; 3) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw. trwałego pow. 48h 100mg (1mg/ml) – 700 fiol. ZADANIE NR 2 1) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 10 mg - 400 fiol.; 2) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 20 mg - 200 fiol.; 3) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 50 mg - 700 fiol. 4) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 150 mg – 100 fiol. 5) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wstrzykiwań i infuzji 200mg -100 fiol. ZADANIE NR 3 1) Ifosfamide 1g - 100 fiol.; 2) Ifosfamide 2g - 250 fiol. ZADANIE NR 4 1) Mesna roztw. 400 mg lub w przeliczeniu na 200mg – 1050 amp. ZADANIE NR 5 1) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg (pełna rejestracja) - 200 fiol.; 2) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg (pełna rejestracja) - 100 fiol. ZADANIE NR 6 1) Methotrexate gotowy roztw. 50 mg - 400 amp.; 2) Methotrexate gotowy roztw. 10 mg - 500 amp. ZADANIE NR 7 1) Methotrexate 2,5mg tabletki (op=50szt.) - 15 op. ZADANIE NR 8 1) Carboplatin - gotowy koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji 50 mg - 300 fiol.; 2) Carboplatin - gotowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 150 mg - 200 fiol.; 3) Carboplatin - gotowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 450 mg - 200 fiol. 4) Carboplatin - gotowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 600mg – 150 fiol. ZADANIE NR 9 1) Docetaxel gotowy koncentrat 20 mg - 400 fiol.; 2) Docetaxel gotowy koncentrat 80 mg - 500 fiol.; 3) Docetaxel gotowy koncentrat 140 mg - 100 fiol. ZADANIE NR 10 1) Dacarbazine 100 mg - 350 fiol.; 2) Dacarbazine 200 mg - 300 fiol.; 3) Dacarbazine 500 mg - 150 fiol. ZADANIE NR 11 1) Vinblastine sulfate 5 mg z rozpuszczal. - 300 fiol. ZADANIE NR 12 1) Vincristine sulfate 1mg gotowy koncentrat - 500 fiol. ZADANIE NR 13 1) Bleomycin hydrochloride 15mg - 400 fiol. ZADANIE NR 14 1) Mitomycin 20mg - 20 fiol.; 2) Mitomycin 10mg - 70 fiol. ZADANIE NR 15 1) Mitoxantrone hydrochloride roztw, 20mg - 20 fiol. ZADANIE NR 16 1) Cyclophosphamide 1g (subst. rozpuszczalna w 0,9%NaCl) - 900 fiol.; 2) Cyclophosphamid 200mg (subst. rozpuszczalna w 0,9% NaCl) - 900 fiol. ZADANIE NR 17 1) Cyclophosphamide 50mg drażetki (op. = 50szt.) - 10 op. ZADANIE NR 18 1) Melphalan 2mg tabletki (op. = 25szt.) - 60 op. ZADANIE NR 19 1) Chlorambucil 2mg tabletki (op. = 25szt.) - 60 op. ZADANIE NR 20 1) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 50 fiol.; 2) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 300 fiol.; 3) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 500 fiol. ZADANIE NR 21 1) Fluorouracil roztw. 5000 mg , brak zażółcenia po przygotowaniu roztworu do infuzji i stabilności fizyko-chemicznej po pierwszym nakłuciu pow. 15dni - 900 fiol. 2) Fluorouracil roztw. 1000 mg , brak zażółcenia po przygotowaniu roztworu do infuzji i stabilności fizyko-chemicznej po pierwszym nakłuciu pow. 15dni - 250 fiol. 3) Fluorouracil roztw. 500 mg , brak zażółcenia po przygotowaniu roztworu do infuzji i stabilności fizyko-chemicznej po pierwszym nakłuciu pow. 15dni - 100 fiol. ZADANIE NR 22 1) Bicalutamide 50mg tabletki (op.= 28szt.) - 250 op. ZADANIE NR 23 1) Ondansetron hydrochloride 8mg ampułki - 7500 szt. ZADANIE NR 24 1) Aprepitant 80mg 2 tabl.+125mg 1 tabl. - 200 op. ZADANIE NR 25 1) Filgrastim 30 mln j. ampułkostrzyk. - 400 szt.; 2) Filgrastim 48 mln j. ampułkostrzyk. - 250 szt. ZADANIE NR 26 Vemurafenib 240mg tabl op.=56szt – 100 op. ZADANIE NR 27 1) Gemcitabine-gotowy roztw. koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 2000 mg - 400 fiol.; 2) Gemcitabine- gotowy roztwór koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji 1000mg - 600 fiol. 3) Gemcitabine- gotowy roztwór koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji 200mg – 1200 fiol. ZADANIE NR 28 1) Calcium folinate roztw. 100 mg - 150 fiol.; 2) Calcium folinate roztw. 200 mg - 150 fiol.; 3) Calcium folinate roztw. 500 mg - 300 fiol.; 4) Calcium folinate roztw. 1000 mg - 800 fiol. ZADANIE NR 29 1) Paclitaxel roztw. 100mg,stabilność roztworu po rozcieńczeniu powyżej 24h - 50 fiol.; 2) Paclitaxel roztw. 300 mg, stabilność roztworu po rozcieńczeniu powyżej 24h - 150 fiol. 3) Paclitaxel roztw. 600 mg, stabilność roztworu po rozcieńczeniu powyżej 24h – 200 fiol. ZADANIE NR 30 1) Erythropoietin beta 30 tys. ampułkostrzykawka - 60 szt. ZADANIE NR 31 1) Darbepoetin alfa 500mcg - 250 szt. ZADANIE NR 32 1) Trastuzumab 150 mg - 1500 fiol. ZADANIE NR 33 1) Topotecan-roztwór koncentratu 4mg - 100 fiol.; 2) Topotecan-roztwór koncentratu 2mg - 50 fiol.; 3) Topotecan-roztwór koncentratu 1mg - 50 fiol. ZADANIE NR 34 1) Temozolomide mg w kapsułkach 5,20,100,140,180,250mg - 250000 mg ZADANIE NR 35 1) Capecitabine 150 mg tabletki (op. = 60szt.) - 400 op.; 2) Capecitabine 500 mg tabletki (op.= 120szt.) - 700 op. ZADANIE NR 36 1) Cladribine roztw. 10mg - 50 fiol. ZADANIE NR 37 1) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg - 250 fiol.; 2) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 20 mg - 200 fiol.; 3) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg - 300 fiol.; 4) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 100 mg - 100 fiol. ZADANIE NR 38 1) Imatinib 400mg tabletki (op.= 90szt.) - 60 op. ZADANIE NR 39 1) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 300mg - 500 fiol.; 2) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 100mg - 50 fiol.; 3) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 40mg – 300 fiol. ZADANIE NR 40 1) Cytarabine roztw. 100mg - 50 fiol.; 2) Cytarabine roztw. 500mg - 20 fiol.; 3) Cytarabine roztw. 1000mg - 50 fiol. ZADANIE NR 41 1) Fulvestran 500mg ( 2 ampułko-strzykawki po 250 mg) - 350 op. ZADANIE NR 42 1) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50 mg - 350 fiol.; 2) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100 mg - 350 fiol.; 3) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200 mg - 300 fiol. ZADANIE NR 43 1) Doxorubicin w pegylowanych liposomach gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 20mg - 300 fiol. ZADANIE NR 44 1) Pegfilgrastim 6mg półautomatyczny wstrzykiwacz - 40 szt. ZADANIE NR 45 1) Vinorelbine kapsułki 20mg - 600 szt.; 2) Vinorelbine kapsułki 30mg - 1200 szt. ZADANIE NR 46 1) Bortezomid 3,5mg - 400 fiol. ZADANIE NR 47 1) Palonosetron 250mcg roztw. do wstrzykiwań – 40 szt 2) Palonosetron 500mcg kapsułka miękka – 10 szt. ZADANIE NR 48 1) Erlotinib hydrochloride 150mg (op.=30tabl.) - 15 op.; 2) Erlotinib hydrochloride 100mg (op.=30tabl.) - 10 op. ZADANIE NR 49 1) Cetuximab roztwór 100mg - 350 fiol.; 2) Cetuximab roztwór 500mg - 200 fiol. ZADANIE NR 50 1) Doxorubicyna liposomalna 50mg proszek i składniki do sprządzania koncentratu x 2 komplet – 150 op.. ZADANIE NR 51 1) Fludarabine phosphate 50mg koncentrat w postaci roztworu - 100 amp. ZADANIE NR 52 1) Imatinib 400mg kapsułki op.=30szt. – 30 op. 2) Imatinib 100mg kapsułki op.=60szt. – 20 op. ZADANIE NR 53 1) Sunitynib 12,5mg kapsułki twarde (op.=28szt.) - 30 op.; 2) Sunitynib 25mg kapsułki twarde (op.=28szt.) - 30 op.; 3) Sunitynib 50mg kapsułki twarde (op.=28szt.) - 70 op. ZADANIE NR 54 1) Bewacizumab 100mg koncentrat do przygotowania roztworu - 250 fiol.; 2) Bewacizumab 400mg koncentrat do przygotowania roztworu - 300 fiol. ZADANIE NR 55 1) Sorafenib 200mg tabl. powl. (op.=112szt.) - 40 op. ZADANIE NR 56 1) Lapatynib 250mg tabl .powl. (op.=140szt.) - 50 op. ZADANIE NR 57 1) Panitumumab 100mg - 80 fiol.; 2) Panitumumab 400mg - 100 fiol. ZADANIE NR 58 1) Pemetrexed 100mg - 100 fiol.; 2) Pemetrexed 500mg - 60 fiol. ZADANIE NR 59 1) Thalidomide 100mg - 2700 tabl. ZADANIE NR 60 1) Levofolinic acid 200mg -1500 fiol.; 2) 5-Fluorouracil 1000mg kompatybilny z levofolinic acid - 800 fiol. ZADANIE NR 61 1) Octreotidum acetis 30mg - 50 fiol. ZADANIE NR 62 1) Lomustyna tabl. 40 mg (op.=20szt.) - 10 op. ZADANIE NR 63 1) Interferon alfa 9mln.IU - 50 fiol. ZADANIE NR 64 1) Zoledronic acid amp. 4 mg - 15 szt. ZADANIE NR 65 1) Ewerolimus tabl. 5 mg (op.= 30szt.) - 50 op.; 2) Ewerolimus tabl. 10 mg (op.= 30szt.) - 60 op. ZADANIE NR 66 1) Lipegfilgrastym 6mg - 70 amp.strz. ZADANIE NR 67 1) Rasburykaza 1,5mg (op. = 3szt.) – 100 op. ZADANIE NR 68 1) Bendamustyny chlorowodorek 25 mg - 250 fiol.; 2) Bendamustyny chlorowodorek 100 mg - 300 fiol. ZADANIE NR 69 1) Interferon alfa 3 mln. j. naturalny, leukocytarny - 100 amp.strz. ZADANIE NR 70 1) Lenalidomid 5mg (op. = 21szt.) – 30 op.; 2) Lenalidomid 10mg (op. = 21szt.) - 30 op.; 3) Lenalidomid 15mg (op. = 21szt.) - 30 op.; 4) Lenalidomid 25mg (op. = 21szt.) - 90 op. ZADANIE NR 71 1) Lanreotidum 120mg/0,5ml amp.-strz. - 30 szt. ZADANIE NR 72 1) Dexketoprofen 50mg/2ml (op.=5amp.) – 200 op. ZADANIE NR 73 1) Aparaty do przetaczania paklitakselu - 1000 szt. ZADANIE NR 74 1) Rytuksymab 100mg/10ml - 700 fiol.; 2) Rytuksymab 500mg/50ml - 350 fiol. ZADANIE NR 75 1) Octan abirateronu 250mg (op.= 120szt.) – 120 op. ZADANIE NR 76 1) Pazopanib 400mg (op.= 60szt.) – 40 op.; 2) Pazopanib 200mg (op.=30szt.) – 20 op. ZADANIE NR 77 1) Mitomycin 2mg - 50 fiol. ZADANIE NR 78 1) Procarbazinum 50mg kaps op.=50szt. -5 op. ZADANIE NR 79 1) Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez 48h przy nominalnej prędkości przepływu 5ml/h, nominalna objętość 240ml do max. 300ml. System infuzyjny musi być kompatybilny i stabilny z cytostatykami np. z 5-Fluorouracilem – 240 szt. ZADANIE NR 80 1) Aksytynib 1mg (op.=56szt.) – 30 op.; 2) Aksytynib 5mg (op.=56szt.) – 30 op. ZADANIE NR 81 1) Gefitynib 250mg op.=30szt. – 60 op. ZADANIE NR 82 1)Beksaroten 75 mg kapsułki op.=100szt – 20 op. ZADANIE NR 83 1) Przyrządy do wielokrotnego pobierania z flakonu zawierającego lek cytotoksyczny techniką aseptyczną, wykazujące stabilnóść i kompatybilność z nimi (typu Chemo-Aide lub równoważny ) - 1500 szt. ZADANIE NR 84 1) Tarbectedin 0,25mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, ampułka – 25 szt. 2) Tarbectedin 1mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, ampułka – 20 szt. ZADANIE NR 85 Fluorouracil 250mg roztwór 5ml – 180 szt.

 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego (nie dotyczy wyrobów medycznych – zadanie nr 73, 79,83). 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium:

NUMER ZADANIA KWOTA WADIUM

1 - 1 500,00 zł., 2 - 1 600,00 zł., 3 - 2 000,00 zł., 4 - 400,00 zł., 5 - 450,00 zł., 6 - 100,00 zł., 7 - 3,00 zł., 8 - 1 300,00 zł., 9 - 1 500,00 zł., 10 - 800,00 zł., 11 - 150,00 zł., 12 - 350,00 zł., 13 - 1 200,00 zł., 14 - 200,00 zł., 15 - 300,00 zł., 16 - 1 900,00 zł., 17 - 22,00 zł., 18 - 500,00 zł., 19 - 400,00 zł., 20 - 650,00 zł., 21 - 2 200,00 zł., 22 - 200,00 zł., 23 - 200,00 zł., 24 - 1 150,00 zł., 25 - 450,00 zł., 26 - 30 250,00 zł., 27 - 1 050,00 zł., 28 - 2 900,00 zł., 29 - 1 600,00 zł., 30 - 2 000,00 zł., 31 - 26 700,00 zł., 32 - 111 000,00 zł., 33 - 700,00 zł., 34 - 3 000,00 zł., 35 - 3 200,00 zł., 36 - 350,00 zł., 37 - 1 900,00 zł., 38 - 50 800,00 zł., 39 - 4 400,00 zł., 40 - 100,00 zł., 41 - 28 100,00 zł., 42 - 1 050,00 zł., 43 - 13 500,00 zł., 44 - 3 700,00 zł., 45 - 13 100,00 zł., 46 - 50 100,00 zł., 47 - 350,00 zł., 48 - 5 400,00 zł., 49 - 36 200,00 zł., 50 - 20 200,00 zł., 51 - 850,00 zł., 52 - 150,00 zł., 53 - 35 400,00 zł., 54 - 35 200,00 zł., 55 - 10 600,00 zł., 56 - 12 900,00 zł., 57 - 26 100,00 zł., 58 - 8 800,00 zł., 59 - 370,00 zł., 60 - 3 000,00 zł., 61 - 7 500,00 zł., 62 - 300,00 zł., 63 - 200,00 zł., 64 - 60,00 zł., 65 - 43 200,00 zł., 66 - 4 300,00 zł., 67 - 2 050,00 zł., 68 - 13 600,00 zł., 69 - 300,00 zł., 70 - 111 100,00 zł., 71 - 4 000,00 zł., 72 - 50,00 zł., 73 - 280,00 zł., 74 - 75 100,00 zł., 75 - 27 300,00 zł., 76 - 16 900,00 zł., 77 - 20,00 zł., 78 - 100,00 zł., 79 - 550,00 zł., 80 - 10 900,00 zł., 81 - 15 600,00 zł., 82 - 3 400,00 zł., 83 - 200,00 zł., 84 - 6 700,00 zł., 85 - 18,00 zł.

 1. Kryteria oceny ofert: cena – 90%; czas dostawy 10%
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 30.06.2015 r. do godz. 10.00.
 3. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 8. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł. Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 84_informacja o wynikach postepowania.pdf
  pobierz (411 KB 84_informacja o wynikach postepowania.pdf, data publikacji: 17 lipca 2015)
 • 84-odpowiedzi 2-leki onkologiczne.pdf
  pobierz (109 KB 84-odpowiedzi 2-leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2015)
 • 84-odpowiedzi 1-leki onkologiczne.pdf
  pobierz (303 KB 84-odpowiedzi 1-leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2015)
 • 84-modyfikacja-leki onkologiczne.pdf
  pobierz (100 KB 84-modyfikacja-leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2015)
 • 84-formularz_ofertowy po modyfikacji_leki_onkologiczne.xls
  pobierz (84 KB 84-formularz_ofertowy po modyfikacji_leki_onkologiczne.xls, data publikacji: 10 czerwca 2015)
 • 84-formularz_ofertowy_leki_onkologiczne.xls
  pobierz (84 KB 84-formularz_ofertowy_leki_onkologiczne.xls, data publikacji: 22 maja 2015)
 • 84-SIWZ_leki onkologiczne.pdf
  pobierz (121 KB 84-SIWZ_leki onkologiczne.pdf, data publikacji: 22 maja 2015)
 • ogloszenie-leki_onkologicznenotice.pdf
  pobierz (346 KB ogloszenie-leki_onkologicznenotice.pdf, data publikacji: 22 maja 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)