Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze

17 października 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/180/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 17.10.2012.r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

Nr zadania /Asortyment / Ilość J.m.

1) Abirateronu octan 250mg x 120 tabl. - 10 Opakowań; 2) Adalimumab 40mg ampułko-strzykawka - 20 Sztuk; 3) Albendazole 200mg x 2 tabl. - 15 Opakowań; 4) Amoxicillin + clavulanic acid 312mg/5ml 100ml - 15 Opakowań; 5) Amoxicillin + clavulanic acid 156mg/5ml 100ml - 15 Opakowań; 6) Antytoksyna jadu żmij 500 j.a . x 1 amp. - 15 Opakowań; 7) Articaine forte x 50 fiol - 25 Opakowań; 8) Azithromycin 500mg x 5 fiol. - 10 Opakowań; 9) Baclofen 10mg x 50 tabl. - 20 Opakowań; 10) Benzylpenicillin (sól sodowa) 1 mln j.m. - 50 Fiolek; 11) Bismuth subgallate (42,4mg zas. galus. Bizmutawy + tl.bizmut.+ oksyjodogalus. bizmut.+ rezorc.+ kw. borowy+ tl.cynku + bals.peruw.) x 10 czopk - 60 Opakowań; 12) Bivalirudin 250 mg fiol. - 30 Fiolek; 13) Budesonide (typu Pulmicort Nebulisatin lub równoważny) 0,50mg/ml x 20szt - 100 Opakowań; 14) Calcium glubionate 10% 5ml x 10 amp - 800 Opakowań; 15) Calcium glubionate 10% 10ml x 10 amp - 1 800 Opakowań; 16) Chlorhexidinum gluconicum 20 % 500 ml - 10 Opakowań; 17) Dimeticon 100g - 30 Opakowań; 18) Dopamine h/chl 4% (200mg/5ml) x 10 amp - 200 Opakowań; 19) Enalapril 10 mg x 30 tabl - 100 Opakowań; 20) Fluoresceinum -jałowe paski do barwienia rogówki (opak = 100 pasków) - 40 Opakowań; 21) Gąbka hemostatyczna pokryta klejem fibrynowym i trombiną pochodzenia ludzkiego 9,5x4,8cm - 70 Sztuk; 22) Gąbka hemostatyczna pokryta klejem fibrynowym i trombiną pochodzenia ludzkiego 3,0x2,5cm - 50 Sztuk; 23) Gąbka hemostatyczna pokryta klejem fibrynowym i trombiną pochodzenia ludzkiego 4,8x4,8cm - 60 Sztuk; 24) Hydroxyprogesterone 250mg / 2 ml x 5 amp - 15 Opakowań; 25) Isoniazid 100 x 250 tabl - 3 Opakowania; 26) Kalii chloridum 391mg jonów potasu x 60 tabl. o przedłużonym uwalnianiu - 600 Opakowań; 27) Ketoprofen 100mg/2ml x 10 amp postać dożylna - 2 000 Opakowań; 28) Metildigoxin 0,1 mg x 30 tabl - 6 Opakowań; 29) Metoprolol 50 mg x 30 tabl - 120 Opakowań; 30) Metronidazole 1%krem 15g - 30 Opakowań; 31) Metronidazole 1 g x 10 czopk - 100 Opakowań; 32) Neomycin (+gramicydyna i octan fludrokortyzonu) maść do oczu 3 g - 20 Opakowań; 33) Nicotinamide 100 mg / 2ml x 5 amp - 450 Opakowań; 34) Nifedipine 10 mg x 50 tabl - 50 Opakowań; 35) Norepinephrine 1mg /ml x 10amp - 10 Opakowań; 36) Oleum Anisi 25g - 2 Opakowania; 37) Opłatki recepturowe Nr 2 x 500 szt. - 20 Opakowań; 38) Opłatki recepturowe Nr 3 x 500 szt. - 5 Opakowań; 39) Opłatki recepturowe Nr 4 x 500 szt. - 5 Opakowań; 40) Opłatki recepturowe Nr 5 x 500 szt. - 5 Opakowań; 41) Opłatki recepturowe Nr 6 x 500 szt. - 20 Opakowań; 42) Orciprenaline 0,5mg / 1 ml x 10amp - 5 Opakowań; 43) Orciprenaline 5 mg / 10 ml x 5 amp - 15 Opakowań; 44) Oxytetracycline (+polimiksyna B i octan hydrokortyzonu) zawiesina do oczu i uszu 5ml - 500 Opakowań; 45) Papaverine h/chl 40 mg / 2ml x 10 amp - 400 Opakowań; 46) PCC-koncentrat zespołu protrombiny 500j.proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 40 Kompletów; 47) Phytomenadione 2 mg / 0,2ml x 5 amp. ze wskazaniem stosowania u noworodków i wcześniaków (typu Konakion lub równoważny) - 300 Opakowań; 48) Polystyrene sulfonate (sól wapniowa) 300g - 25 Opakowań; 49) Potassium effervescens z cukrem x 12 torebek - 10 Opakowań; 50) Povidone-iodine 10% roztwór 250 ml lub w przeliczeniu na 120 ml z dopuszczonym kontaktem z rogówką - 100 Opakowań; 51) Prednisolone 25 mg x 10 fiol. - 200 Opakowań; 52) Preparat immunoglobuliny ludzkiej IgG 5s i 7s liofilizat- IgA poniżej 40mg/g flak 3 g z rejestracją w miastenii - 80 Flakonów; 53) Preparat immunoglobuliny ludzkiej IgG 5s i 7s liofilizat- IgA poniżej 40mg/g flak 6 g z rejestracją w miastenii - 60 Flakonów; 54) Promazine 25 mg x 60 draż. - 20 Opakowań; 55) Promazine 100 mg / 2ml x 10 amp - 60 Opakowań; 56) Promethazine 50 mg / 2ml x 10amp - 60 Opakowań; 57) Propafenone 70 mg / 20ml x 5 amp - 110 Opakowań; 58) Propranolol 40 mg x 50 tabl - 10 Opakowań; 59) Saccharum album (substancja) opakowanie po 500g - 10 Opakowań; 60) Saccharum lactis (substancja) opakowanie po 250g - 3 Opakowania; 61) Sodium chloride 5% kr do oczu 10 ml - 10 Opakowań; 62) Sugammadex 100mg/ml x 10 fiol. - 6 Opakowań; 63) Sulfacetamide (HEC) 10% krople do oczu 2x5ml - 150 Opakowań; 64) Thiamine 25 mg / 1ml x 10 amp.(i v) - 400 Opakowań; 65) Thiamine 50mg (pirofosforanu tiaminy)+2ml rozp. x 5kpl - 400 Opakowań; 66) Thiopental sodium 500 mg fiol - 2 000 Fiolek; 67) Thiopental sodium 1g fiol - 1 775 Fiolek; 68) Thrombin fiol 10 tys.j.m. + bufor x 2 kpl - 20 Opakowań; 69) Ustekinumab 45mg/0,5 ml - 15 Sztuk; 70) Vaselinum album opakowania 5 kg - 400 Opakowań; 71) Verapamil 5 mg / 2ml x 5amp - 200 Opakowań; 72) Wodny roztwór 0,1% poliheksamidyny i 0,1% undecylenamidopropyl betainy – opakowanie 350 ml - 40 Opakowań; 73) Zinc (Pasta Lassara) maść cynkowa z kwasem salicylowym 20 g - 10 Opakowań.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (73 zadania).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 10.09.2013r.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.; b) posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego – dotyczy wykonawców składających oferty na produkty lecznicze.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Wadium - wartość ogólna – 32 220,00zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27 listopada 2012r do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • ponowny wybór zad65.pdf
  pobierz (216 KB ponowny wybór zad65.pdf, data publikacji: 04 grudnia 2012)
 • informacja o wyborze ofert_leki.pdf
  pobierz (327 KB informacja o wyborze ofert_leki.pdf, data publikacji: 04 grudnia 2012)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (227 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 08 listopada 2012)
 • formularz ofertowy_produkty lecznicze.xls
  pobierz (37 KB formularz ofertowy_produkty lecznicze.xls, data publikacji: 22 października 2012)
 • SIWZ_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (135 KB SIWZ_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 19 października 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)