Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Środki przeciwnowotworowe

06 maja 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.: ŚRODKI PRZECIWNOWOTWOROWE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 06.05.2009r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

  ZADANIE NR 1
  1) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw.10mg - 150 fiol.; 2) Cisplatin gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50mg - 1000 fiol.; ZADANIE NR 2
  1) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wlew. dożylnych 10 mg - 100 fiol.; 2) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wlew. dożylnych 50 mg - 500 fiol.; 3) Doxorubicine hydrochloride - gotowy roztw. do wlew. dożylnych 100 mg - 150 fiol.; ZADANIE NR 3
  1) Ifosfamide 1g - 50 fiol.; 2) Ifosfamide 2g - 100 fiol.; ZADANIE NR 4
  1) Mesna roztw. 400 mg lub w przeliczeniu na 200mg - 800 amp.; ZADANIE NR 5
  1) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg - 170 fiol.; 2) Vinorelbine gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 6
  1) Methotrexate gotowy roztw. 50 mg - 350 amp.; 2) Methotrexate gotowy roztw. 10 mg - 480 amp.; ZADANIE NR 7
  1) Methotrexate 2,5mg tabletki - 6 op. po 50szt; ZADANIE NR 8
  1) Carboplatin - gotowy roztw. do wlew.dożylnych 50 mg - 70 fiol.; 2) Carboplatin - gotowy roztw. do wlew.dożylnych 150 mg - 40 fiol.; 3) Carboplatin - gotowy roztw. do wlew.dożylnych fiolki 450 mg - 50 fiol.; ZADANIE NR 9
  1) Docetaxel koncentrat z rozpuszczal. 20 mg - 350 fiol.; 2) Docetaxel koncentrat z rozpuszczal. 80 mg - 250 fiol.; ZADANIE NR 10
  1) Dacarbazine 100 mg - 300 fiol.; 2) Dacarbazine 200 mg - 400 fiol.; ZADANIE NR 11
  1) Vinblastine sulfate 5 mg z rozpuszczal. - 200 fiol.; ZADANIE NR 12
  1) Vincristine sulfate 1mg z rozpuszczal. - 250 fiol.; ZADANIE NR 13
  1) Bleomycin hydrochloride 15mg - 200 fiol.; ZADANIE NR 14
  1) Mitomycin 20mg - 40 fiol.; 2) Mitomycin 2mg - 100 fiol.; 3) Mitomycin 10mg - 20 fiol.; ZADANIE NR 15
  1) Mitoxantrone hydrochloride roztw, 20mg - 50 fiol.; ZADANIE NR 16
  1) Cyclophosphamide 1g - 500 fiol.; 2) Cyclophosphamid fiolki 200mg - 600 fiol.; ZADANIE NR 17
  1) Cyclophosphamide 50mg drażetki - 35 op. po 50szt.; ZADANIE NR 18
  1) Melphalan 2mg tabletki - 5 op. po 25szt.; ZADANIE NR 19
  1) Chlorambucil 2mg tabletki - 30 op. po 25szt.; ZADANIE NR 20
  1) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 40 fiol.; 2) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 100 fiol.; 3) Etoposide - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 300 fiol.; ZADANIE NR 21
  1) Fluorouracil roztw. 5000mg - 800 fiol.; 2) Fluorouracil roztw. 500mg - 50 fiol.; ZADANIE NR 22
  1) Bicalutamide 50mg tabletki - 300 op. po 28szt.; ZADANIE NR 23
  1) Ondansetron hydrochloride 8mg ampułki - 3500 szt.; ZADANIE NR 24
  1) Filgrastim 30 mln j. ampułkostrzyk. - 150 szt.; ZADANIE NR 25
  1) Filgrastim 48 mln j. ampułkostrzyk. - 100 szt.; ZADANIE NR 26
  1) Lenograstim 33.6 M j.m. ampułkostrzyk. - 50 szt.; ZADANIE NR 27
  1) Gemcitabine 1000 mg - 600 fiol.; 2) Gemcitabine 200 mg - 1000 fiol.; ZADANIE NR 28
  1) Calcium folinate roztw. 200mg - 400 fiol.; 2) Calcium folinate roztw. 500mg lub w przeliczeniu na 600mg - 200 fiol.; ZADANIE NR 29
  1) Paclitaxel roztw. 100mg - 40 fiol.; 2) Paclitaxel roztw. 300mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 30
  1) Erythropoietin beta 30 tys. ampułkostrzykawka - 100 szt.; ZADANIE NR 31
  1) Darbepoetin alfa- półautomatyczny wstrzykiwacz 500mcg - 130 szt.; ZADANIE NR 32
  1) Trastuzumab 150 mg - 600 fiol.; ZADANIE NR 33
  1) Topotecan 4mg - 150 fiol.; 2) Topotecan 1mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 34
  1) Temozolomide 250 mg kapsułki - 100 szt.; 2) Temozolomide 100 mg kapsułki - 100 szt.; 3) Temozolomide 20mg kapsułki - 100 szt.; 4) Temozolomide 2mg kapsułki - 60 szt.; ZADANIE NR 35
  1) Capecitabine 150 mg tabletki - 150 op. po 60szt.; 2) Capecitabine 500 mg tabletki - 350 op. po 120szt.; ZADANIE NR 36
  1) Cladribine roztw. 10mg - 50 fiol.; ZADANIE NR 37
  1) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 10 mg - 120 fiol.; 2) Epirubicin -gotowy koncentrat do przygot. roztw. 50 mg - 120 fiol.; ZADANIE NR 38
  1) Imatinib 400mg tabletki - 50 op. po 30szt.; ZADANIE NR 39
  1) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 100mg - 400 fiol.; 2) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotow.roztw. 40mg - 200 fiol.; ZADANIE NR 40
  1) Cytarabine roztw. 100mg - 50 fiol.; 2) Cytarabine roztw. 500mg - 20 fiol.; 3) Cytarabine roztw. 1000mg - 50 fiol.; ZADANIE NR 41
  1) Fulvestran 250mg ampułka - 250 szt.; ZADANIE NR 42
  1) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 50mg - 250 fiol.; 2) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 100mg - 200 fiol.; 3) Oxaliplatin - gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 200mg - 150 fiol.; ZADANIE NR 43
  1) Doxorubicin w pegylowanych liposomach gotowy koncentrat do przygotow. roztw. 20mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 44
  1) Etoposid 50mg kapsułki - 300 szt.; 2) Etopozyd 100mg kapsułki - 400 szt.; ZADANIE NR 45
  1) Pegfilgrastim 6mg półautomatyczny wstrzykiwacz - 70 szt.; ZADANIE NR 46
  1) Vinorelbine kapsułki 20mg - 300 szt.; 2) Vinorelbine kapsułki 30mg - 600 szt.; ZADANIE NR 47
  1) Ondasetron hydrochloride subst. liofil.do stosow. Doust. 4Mg - 4 op. po 10szt.; 2) Ondansetron hydrochloride subst. liofil. do stosow. Doust. 8mg - 10 op. po 10szt.; ZADANIE NR 48
  1) Topotecan 0,25mg - 100 szt.; ZADANIE NR 49
  1) Erlotinib hydrochloride 150mg - 15 op. po 30tabl.; 2) Erlotinib hydrochloride 100mg - 15 op. po 30tabl.; ZADANIE NR 50
  1) Cetuximab roztwór 100mg - 250 fiol.; 2) Cetuximab roztwór 500mg - 100 fiol.; ZADANIE NR 51
  1) Doxorubicyna liposomalna 50mg proszek i składniki do sprządzania koncentratu - 20 fiol.; ZADANIE NR 52
  1) Fludarabine phosphate 50mg substancja do przygotowania roztworu do iniekcji - 200 amp.; ZADANIE NR 53
  1) Fludarabine phosphate10mg tabletki powlekane - 2000 szt.; ZADANIE NR 54
  1) Sunitynib 50mg kapsułki twarde - 100 op. po 28szt.; ZADANIE NR 55
  1) Bewacizumab 100mg koncentrat do przygotowania roztworu - 40 fiol.; 2) Bewacizumab 400mg koncentrat do przygotowania roztworu - 60 fiol.; ZADANIE NR 56
  1) Sorafenib 200mg tabl. powl. - 10 op. po 112szt.; ZADANIE NR 57
  1) Lapatynib 250mg tabl .powl. - 24 op. po 140szt.; ZADANIE NR 58
  1) Panitumumab 100mg - 50 fiol.; 2) Panitumumab 400mg - 70 fiol.; ZADANIE NR 59
  1) Pemetrexed 500mg - 20 fiol.; ZADANIE NR 60
  1) Temsyrolimus 30mg - 60 fiol.; ZADANIE NR 61
  1) Mitotane 500mg tabl. - 30 op. po 100szt.; ZADANIE NR 62
  1) Thalidomide 100mg - 2000 tabl.; ZADANIE NR 63
  1) Levofolinic acid 50mg/ml - 50 fiol.; 2) Levofolinic acid 200mg/4ml - 100 fiol.; ZADANIE NR 64
  1) Rytuksymab koncentrat do sporz. roztw. do wlewu dożylnego 100mg - 16 fiol.; 2) Rytuksymab koncentrat do sporz. roztw. do wlewu dożylnego 500mg - 16 fiol.; ZADANIE NR 65
  1) Lomustyna tabl. 40Mg - 5 op. po 20szt.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (65 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Wadium - wartość ogólna - 289 680,00zł.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.06.2009r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty_zad_16.pdf
  pobierz (59 KB informacja o wyborze oferty_zad_16.pdf, data publikacji: 22 czerwca 2009)
 • ZP-21_streszczenie ofert.pdf
  pobierz (126 KB ZP-21_streszczenie ofert.pdf, data publikacji: 18 czerwca 2009)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf
  pobierz (194 KB informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf, data publikacji: 18 czerwca 2009)
 • odpowiedzi07.pdf
  pobierz (60 KB odpowiedzi07.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2009)
 • odpowiedzi06.pdf
  pobierz (130 KB odpowiedzi06.pdf, data publikacji: 09 czerwca 2009)
 • odpowiedzi05.pdf
  pobierz (46 KB odpowiedzi05.pdf, data publikacji: 08 czerwca 2009)
 • modyfikacja_SIWZ_2.pdf
  pobierz (59 KB modyfikacja_SIWZ_2.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2009)
 • odpowiedzi04.pdf
  pobierz (137 KB odpowiedzi04.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2009)
 • odpowiedzi03.pdf
  pobierz (46 KB odpowiedzi03.pdf, data publikacji: 29 maja 2009)
 • modyfikacja_SIWZ.pdf
  pobierz (62 KB modyfikacja_SIWZ.pdf, data publikacji: 29 maja 2009)
 • rozstrzygniecie_protestu.pdf
  pobierz (83 KB rozstrzygniecie_protestu.pdf, data publikacji: 29 maja 2009)
 • odpowiedzi02.pdf
  pobierz (425 KB odpowiedzi02.pdf, data publikacji: 26 maja 2009)
 • protest.pdf
  pobierz (1309 KB protest.pdf, data publikacji: 21 maja 2009)
 • wezwanie do przyłączenia w post protestacyjnym.pdf
  pobierz (296 KB wezwanie do przyłączenia w post protestacyjnym.pdf, data publikacji: 21 maja 2009)
 • odpowiedz01.pdf
  pobierz (302 KB odpowiedz01.pdf, data publikacji: 15 maja 2009)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (65 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 08 maja 2009)
 • SIWZ_środki przeciwnowotworowe .pdf
  pobierz (226 KB SIWZ_środki przeciwnowotworowe .pdf, data publikacji: 08 maja 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)