Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Modernizacja pracowni RTG w budynku Internistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

12 lutego 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Nr sprawy TT/ 1 /2007 OGŁOSZENIE Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 75 - 581 KOSZALIN ul. T. Chałubińskiego 7 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) informuje, że postępowanie prowadzone w trybie: "przetarg nieograniczony" na zadanie pt.:

"Modernizacja pracowni RTG w budynku Internistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie"

wygrała firma "MALBUD" Zakład Malarsko-Budowlany, 75-708 KOSZALIN, ul. 4 Marca 25 E, za kwotę 123.103,78 zł brutto. Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie odrzucono żadnej oferty i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Koszalin , dnia 07.02.2007 r. Zatwierdził:

lek.med. Andrzej Kondaszewski

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)