Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Świadczenie usług serwisowych urzadzeń: OEC 7700, OEC 7600

04 maja 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: GE Medical System Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Uzasadnienie udzielenia zamówienia: zamówienie zostało udzielone w dniu 23.04.2009r. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a i b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty: brak

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)