Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

RSS Z ostatniej chwili

Wiadomości z ostatniej chwili

Akcja Caritas Polska "Wdzięczni Medykom"

27 maja 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15342_dscf35101

W ramach akcji "Wdzięczni medykom", Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przekazała dla naszego Szpitala łóżko medyczne. 26 maja sprzęt o wartości 16 tys. zł przekazał naszej placówce ks. Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas. łózko trafiło na Oddział Onkologii i Chemioterapii.


Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15338_dzien_diagnosty_laboratoryjnego

Z okazji przypadającego na dzień 27 maja Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego dziękuję wszystkim diagnostom laboratoryjnym oraz technikom analityki medycznej za zaangażowanie w sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Doceniając znaczenie Państwa pracy, a także odpowiedzialność i oddanie, życzę wielu sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Andrzej Kondaszewski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie


Dzień Matki

26 maja 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15325_dzien_mamy

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska”(Józef Ignacy Kraszewski).

Jak co roku, w dniu dzisiejszym w Oddziale Położniczym obchodziliśmy Dzień Matki. Wszystkie Mamy otrzymały z tej okazji życzenia oraz upominki. Dla niektórych z Mam był to pierwszy Dzień Matki, który na pewno na długo pozostanie w ich pamięci i sercu. Serdecznie dziękujemy Firmom: MPS International Sp. z o.o. oraz Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkim Mamom życzymy długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech macierzyństwo będzie dla Was źródłem radości, codziennego uśmiechu i satysfakcji.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

25 maja 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2020.65 /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2014.1490 / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

wydzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 11,00 m²

 1. Przedmiot dzierżawy Pomieszczenie na parterze w budynku „ I ″ Szpitala, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położoną w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona.

 2. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: Prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży prasy, artykułów spożywczych i artykułów higienicznych za wyjątkiem wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych

 3. Czas trwania dzierżawy: 5 lat licząc od daty podpisania umowy.

 4. Zasady wyboru oferty:

 5. Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za wydzierżawienie pomieszczenia na prowadzenie działalności handlowej na okres 5 lat.
 6. Wywoławcza stawka brutto czynszu za dzierżawę pomieszczenia na prowadzenie działalności handlowej na okres 5 lat wynosi 32.472,00 zł.

 7. Wadium:

 8. Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 1.623,60 zł.
 9. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.
 10. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 12 czerwca 2020 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium.

Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na dzierżawę pomieszczenia w budynku „ I ″”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 17 czerwca 2020 r. do godz. 09,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na dzierżawę pomieszczenia w budynku „ I ″ Szpitala w celu prowadzenia działalności handlowej”.

 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu – 17 czerwca 2020 r. godz. 09,30 w sali szkoleń w budynku „ Ł ″ Szpitala / I piętro /.

8.Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej 29 maja 2020 r. godz.9,00- spotkanie przy głównej bramie Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7. Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty od obecności wykonawcy na wizji lokalnej.

9.Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Ł p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154


GWARDIA DLA SZPITALA

13 maja 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu
15273_received_300130290993023

W dniu 12.05.2020 r. piłkarze oraz szkoleniowiec Klubu Sportowego Gwardia Koszalin odwiedzili nasz Szpital. Zespół przekazał personelowi i pacjentom maseczki ochronne i koszulkę klubową z podpisami zawodników Gwardii oraz zaprezentował pokazowy trening piłki nożnej. Gwardziści w ten niecodzienny sposób wyrazili podziękowanie za codzienny trud i pracę, jaką wykonuje personel Szpitala. Pokaz został entuzjastycznie przyjęty zarówno przez personel jak i pacjentów, którzy z okien Oddziałów podziwiali zręczność koszalińskich zawodników. Serdecznie dziękujemy za tą niezwykłą inicjatywę !


Więcej osób wyzdrowiało, niż jest aktywnie zakażonych koronawirusem - informacja prasowa Urząd Wojewódzki w Szczecinie

12 maja 2020 Autorzy: Dział Jakości i Marketingu

W dniu wczorajszym na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie opublikowany został artykuł o sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w regionie Pomorza Zachodniego.


Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)