Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Szkolenie "Odleżyny bez tajemnic"

środa, 17 września 2003
Wiadomość dodana przez: Dział Jakości i Marketingu

16. września 2003 r. z inicjatywy Zespołu ds. Pielęgnowania Ran działającego w ramach Komitetu Jakości odbyło się ogólnoszpitalne szkolenie pt. "Odleżyny bez tajemnic". W szkoleniu uczestniczyło 40 pielęgniarek z oddziałów szpitalnych, w których leczy się pacjentów zagrożonych odleżynami.

W trakcie szkolenia zapoznano pielęgniarki z:

  • nową wersją "Zakładowego standardu zapobiegania odleżynom",
  • zasadami postępowania pielęgniarskiego w kolejnych stopniach odleżyn,
  • metodami postępowania profilaktycznego u pacjentów zagrożonych odleżynami,
  • dokumentacją prowadzoną u pacjentów z odleżynami,
  • nowoczesnymi opatrunkami p/odleżynowymi,
  • zasadami współpracy z pacjentem i jego rodziną.

Szkolenie prowadziły: Monika Zaremba, Halina Daszewska, Halina Lenartowicz oraz przedstawicielki firm produkujących nowoczesne opatrunki p/odleżynowe.

Duże zainteresowanie uczestniczek szkolenia poruszaną tematyką świadczy o zrozumieniu problemu występowania odleżyn. Wskazane wydaje się dalsze propagowanie aktualnej wiedzy wśród pracowników szpitala oraz rozszerzenie działań informacyjnych wśród lekarzy i pielęgniarek rodzinnych, którzy przejmują opiekę nad pacjentem z odleżyną po wypisaniu go do domu.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)